Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 449
08-09-2020

Labdien! Nepabeidzu 12.klasi tālmācībā. Vai būs nākamo gadu jāsāk mācības viduskolā no sākuma - no 10.klases, ņemot vērā izmaiņas izglītības modelī? Neesmu gājis skolā 5 gadus.

Labdien!

Sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta.

Tādējādi, ja skolēns 2020. gadā tiks uzņemts 10. klasē, viņš mācīsies atbilstoši jaunajam standartam, ja 11. vai 12. klasē – atbilstoši iepriekšējam standartam. Ja Jūs šajā vai nākamajā mācību gadā iestāsieties vidusskolas programmas 12. klasē, tad paspēsiet pabeigt vidusskolu vēl pēc „vecā” standarta, tādēļ iesakām Jums atrast piemērotu izglītības programmu un pieteikties mācībām pēc iespējas ātrāk. Zināšanai nosūtām Jums neklātienes/ tālmācības vidusskolas programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Saraksts ir informatīvs – iesakām sazināties ar izvēlēto skolu un noskaidrot, 1) vai šogad programma tiek īstenota, 2) vai varat vēl paspēt iesniegt dokumentus (un kādi dokumenti jāiesniedz).

No sākuma vidusskolā Jums jāmācās nebūs, taču jārēķinās, ka pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

04-09-2020

Labdien! Plānoju studēt maģistratūrā. Skatoties akreditācijas datus programmai, sapratu, ka studiju virzienam jābūt akreditētam jau 2019.gadā, bet ar pārejas noteikumiem akreditācijas termiņš ir pagarināts līdz 2024. gadam. Ja es, piemēram, pabeigšu studijas 2022.gadā, es saņemšu valsts atzītu diplomu vai vienkārši izziņu?

Labdien!

Ar diplomu un akreditāciju viss būs kārtībā.  Pārejas noteikumi, kas nosaka, ka akreditācijas termiņš ir pagarināts līdz 2024. gadam, tieši arī nozīmē, ka 2022. gadā akreditācija būs spēkā un jūs saņemsiet valsts atzītu diplomu.  Tātad akreidtācija studiju virzienam un tajā iekļautajai programmai tiek pagarināta, bet nevis pārtraukta šajā laika posmā.

04-09-2020

Labdien! Kur Latvijā iespējams iegūt bakalaura grādu psiholoģijā, izņemot Latvijas Universitāti, Daugavpils universitāti un Liepājas universitāti?

Sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā iespējams iegūt divās no jūsu minētajām augstskolām - Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē. Šo grādu iespējams iegūt arī Rīgas Stradiņa universitātē (un tās Liepājs filiālē) un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (arī Daugavpils un Liepājs filiālēs). Informāciju par visām minētajām psiholoģijas bakalaura programmām NIID.LV datubāzē varat apskatīt šeit.

Liepājas Universitātē psiholoģijas studijas netiek piedāvātas. 

Ar psiholoģija ir saistītas studijas arī šajā RISEBA programmā "Biznesa psiholoģija".   šī programma apvieno vairākas nozares - vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju, taču to beidzot, iegūsiet  Sociālo zinātņu bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā, nevis psiholoģijā.

 

02-09-2020

Labdien! Plānoju studēt pedagoģiju akadēmiskā maģistra programmā. Kur pēc absolvēšanas reāli var strādāt ar akadēmisko maģistra grādu pedagoģijā? Paldies!

Labdien!

Atvainojiet, ka e-konsultanta prombūtnes dēļ kavējās atbildes sagatavošana.

Jūsu turpmākās karjeras iespējas pēc maģistra grāda ieguves pedagoģijā (vai izglītības zinātnēs) lielā mērā ir atkarīgas no tā, 1) kādā jomā ir iegūts bakalaura grāds (jautājumā neesat minējusi); 2) kādā pedagoģijas/ izglītības apakšnozarē/ tēmā plānojat specializēties un izstrādāt zinātnisko darbu.. Piemēram, ja Jūs iepriekš esat studējusi pedagoģiju, tad Jums būs iespēja padziļināt esošās zināšanas, attīstīt pētniecības prasmes un/vai apgūt jaunus moduļus vai specializācijas, līdz ar to paplašināt darbības sfēru. Piemēram, var specializēties izglītības vadībā un kļūt par izglītības jomas vadītāju (skolas direktoru, mācību pārzini, metodiķi utt.); var specializēties pieaugušo izglītībā, augstskolu pedagoģijā, skolas vai pirmsskolas pedagoģijā, konkrēta mācību priekšmeta didaktikā un metodikā, interešu izglītībā, karjeras izglītībā, iekļaujošajā izglītībā utt. – iespējas ir ļoti daudzveidīgas. Atkarībā no apgūtās specializācijas absolventi strādā izglītības iestādēs (skolās, augstskolās, koledžās, profesionālās vai pieaugušo izglītības centros, mūzikas/ sporta/ mākslas skolās, interešu izglītības centros, karjeras un konsultāciju centros, valsts pārvaldes/ pašvaldību institūcijās izglītības nozarē, zinātniskajās institūcijās utt.

Ja Jūsu iegūtā izglītība nav pedagoģijā, tad Jūs varat specializēties, piemēram,  apgūtās jomas pedagoģijā un didaktikā, un iegūt tiesības mācīt šo priekšmetu kādā no izglītības iestādēm (atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām), tāpat varat apgūt izglītības vadību u.c.

Tāpat Jūs varat turpināt izglītību doktorantūrā, padziļinot pētnieciskās prasmes un/ vai izvēloties zinātnieka/ pētnieka/ augstskolu docētāja karjeru.

 

Nosūtām Jums pedagoģijas/ izglītības zinātņu maģistra programmu SARAKSTU. Atverot katru no programmām, sadaļā “Programmas apraksts” ir sniegta detalizēta informācija par darba iespējām pēc katras specializācijas/ moduļa apguves.

14-08-2020

Labdien! Dzirdēju, ka projekts "Jauniešu garantija" tomēr turpināsies. Vai tā ir taisnība? Vai mana meita varēs pieteikties, ja viņai ir 24 gadi, viņa šobrīd nestrādā un nemācās?

Labdien!

Projekts “Jauniešu garantija” ir pagarināts līdz 2021. gada 31. janvārim, tikai 2020. gada rudenī uzņemšana vairs nebūs profesionālajās programmās ar kvalifikācijas ieguvi, bet gan profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei (būs iespēja apgūt, piemēram, projektu vadību, uzņēmējdarbības pamatus, mazā biznesa organizēšanu, mārketinga pamatus, grāmatvedību, IKT prasmes u.c.). Pabeidzot akreditētu profesionālās pilnveides programmu, izglītojamais iegūst valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Mācībām 13 izglītības iestādēs visā Latvijā varēs pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, nemācās un nestrādā, – tādējādi, ja Jūsu meita ir ieguvusi vidējo izglītību, tad viņa atbilst šiem kritērijiem un varēs pieteikties mācībām. Plānoto programmu sarakstu un īsu informāciju atradīsiet Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) publikācijā.

Plānots, ka mācības varēs uzsākt 2020. gada septembrī un oktobrī, un tās ilgs 1 – 2 mēnešus. Sīkāka informācija par uzņemšanu tiks publicēta VIAA un NIID.LV tīmekļvietnēs, kā arī sociālajos tīklos.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka ikviens jaunietis vai pieaugušais ar vidējo izglītību vai pamatizglītību no 17 gadiem līdz neierobežotam vecumam var pieteikties mācībām kvalifikācijas ieguvei profesionālās izglītības vai arodizglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem.

Nosūtām Jums programmu sarakstus:

  1. Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (ar pabeigtu vidējo izglītību jāmācās 1,5 – 2 gadi (mūzikas/ mākslas programmās 2-3 gadi), iegūst 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju)
  2. Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (ar pabeigtu vidējo izglītību jāmācās 1 gads, iegūst 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju)
  3. Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 gadu vecuma (ar pabeigtu pamatizglītību jāmācās 1 gads, iegūst 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju).
13-08-2020

Labdien! Vai, atkārtoti kārtojot centralizēto eksāmenu, tiek ieskaitīts labākais rezultāts? Kur un kā es varu pārlikt CE?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību (saņemts vidusskolas atestāts vai diploms par vidējo profesionālo izglītību), bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

·         Daugavpils Universitātē;

·          Latvijas Universitātē;

·          Liepājas Universitātē;

·          Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet šajā NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai).

Kārtojot eksāmenu atkārtoti, tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts vērtējums par atkārtoti kārtoto eksāmenu. Jums ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais CE vērtējums.

Savukārt, ja kāds no CE nav nokārtots un ir saņemta liecība nevis atestāts, tad izglītojamo atskaita no skolas. Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad nākamajā mācību gadā var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā, un pieteikties CE kārtošanai savā skolā līdz attiecīgā mācību gada 15. decembrim.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā NIID.LV rakstā.

13-08-2020

Labdien! Vai man pēc bakalaura grāda iegūšanas būs nepieciešams sertifikāts? Esmu šogad absolvējusi medicīnas koledžu, ieguvusi māsas kvalifikāciju un uzsākusi darbu ģimenes ārsta praksē. Iepriekš paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas (LMA) speciālisti, kura informēja, ka plānots, ka no 2022.gada stāsies spēkā izmaiņas māsu sertifikācijas kārtībā (ja līdz tam laikam valdībā tiks apstiprināts attiecīgais likumprojekts). Viena no galvenajām plānotajām izmaiņām būs atteikšanās no sertifikācijas procesa, kuru tagad aizvietos ar pārreģistrāciju. Tā paredzēs vienkāršotāku kvalifikācijas ieguvi gan jau izglītību ieguvušajām, gan jau strādājošajām māsām, gadījumos kad būs nepieciešams atjaunot savu kvalifikāciju. Reformas rezultātā māsas, kuras ir apguvušas attiecīgo profesiju, tiks reģistrētas kā vispārējas aprūpes māsas, kas turpmāk ļaus vieglāk mainīt specializāciju. Lai mainītu specializāciju, būs pieejami ES fondu finansēti tālākizglītības kursi 3-6 mēnešu garumā.

Līdz 2022. gadam vēl būs spēkā līdzšinējā Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, kas paredz obligātu māsu sertifikāciju noteiktā specialitātē. Līdz ar to, ja pabeigsiet studijas 2021. gadā, Jums, visticamāk, vajadzēs sertificēties. Taču LMA speciāliste iesaka Jums rūpīgi sekot līdzi informācija LMA tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos (Facebook lapā), jo jau šajā rudenī varētu būt zināma plašāka un precīzāka informācija par gaidāmajām izmaiņām.

Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sertifikācija sniedz vairākas priekšrocības: sertificētām māsām ir lielāka alga, lielākajā daļā vakanču sertifikāts norādīts kā obligāta prasība utt.  Taču ar jauno noteikumu stāšanos spēkā tādu atšķirību vairs nebūs.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar LMA speciālistiem, kontaktinformācija atrodama ŠAJĀ SAITĒ.

13-08-2020

Labdien! Vēlos noskaidrot, kur var mācīties pēc arodizglītības apguves?

Labdien!

Ja Jūs esat pabeigusi arodizglītības programmu (daļēji apgūta vidējā izglītība, nav kārtoti centralizētie eksāmeni, apgūta 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) profesija, saņemta apliecība par arodizglītību) , tad Jūs varat

  1. pabeigt vidējo izglītību vispārējās (t.sk. neklātienes / tālmācības) vai profesionālās (piemēram, ēdināšanas jomā) vidējās izglītības programmā;
  2. apgūt vēl kādu profesiju, piemēram, viengadīgajās arodizglītības programmās;
  3. mācīties gan formālās, gan neformālās pieaugušo izglītības programmās. Ja strādājat algotu darbu vai esat pašnodarbināta, tad ir iespēja pieteikties mācībām par ES fondu līdzekļiem Mūžizglītības projektā (šobrīd pieteikšanās ir noslēgusies, taču drīzumā būs jauna pieteikšanās kārta). Ja esat bezdarbniece vai darba meklētāja, tad izglītības iespējas meklējiet Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā.

Savukārt, ja esat pabeigusi vidējās profesionālās izglītības programmu (apgūta vidējā izglītība + 3.PKL profesija; iegūts diploms par vidējo profesionālo izglītību), tad Jums ir iespēja

  1. mācīties profesionālās vai arodizglītības programmās pēc vidusskolas vai arodizglītības programmās pēc pamatskolas;
  2. studēt augstākās izglītības programmās koledžās vai augstskolās;
  3. mācīties pieaugušo izglītības programmās (skat.iepriekšējo punktu).
12-08-2020

Labdien! Pirms vairākiem gadiem iesniedzu dokumentus vienā no Rīgas tālmācības vidusskolām, tikai neatceros, kurā, jo nosaukumi visām ir līdzīgi. Kā es varētu sameklēt šo skolu un atgūt dokumentus?

Labdien!

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS)  - izglītības iestāžu reģistrā iekļautajām ziņām šobrīd Rīgā darbojas 6 tālmācības vidusskolas (visas privātās skolas):

·         Eiropas Tālmācības vidusskola

·         Privātā Tālmācības vidusskola "Mana vidusskola" (tīmekļa vietne nedarbojas, tālruņa numus neatbild – nav informācijas, vai skola turpina darbību)

·         Rīgas 1. Tālmācības vidusskola

·         Rīgas Tālmācības vidusskola

·         Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola"

·         Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola".

Turklāt tālmācības programmas var īstenot arī parastās, dienas vidusskolas. Visas tālmācības vidējās izglītības programmas, kas tiek īstenotas Rīgā, skatiet šajā SARAKSTĀ. Jūs varat atlasīt tālmācības programmas arī pēc izglītības iestādes un aplūkot iestāžu SARAKSTU. NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar  izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā tālmācības programma joprojām tiek īstenota.

Vienīgais veids, kā Jūs varat noskaidrot, kurā skolā ir iesniegti Jūsu dokumenti, ir mēģināt sazināties ar katru no skolām. Saskaņā ar Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumiem dokumenti iestādēs tiek uzglabāti 10 gadus, pēc tam tiek nodoti arhīvā. Par dokumentiem Jums jāinteresējas pašai, jo atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktajām prasībām trešajām personām dati netiek izpausti.

Gadījumā, ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad dokumenti nonāk glabāšanā pie tās tiesību pārņēmēja. Piemēram, ja tālmācības vidusskola tikusi reorganizēta par pieaugušo izglītības iestādi, dokuments vispirms jāmeklē tajā. 

Ja izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācija saskaņā ar Arhīvu likumu nonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

·         Ja izglītības iestāde atradusies Rīgā, tad jāvēršas Personāla dokumentu valsts arhīvā Ata ielā 1, tālr. 67226532.

·         Par ārpus Rīgas bijušajām izglītības iestādēm informācija jāmeklē zonālajos valsts arhīvos.

Ja pamatizglītības dokumentus (oriģinālus) tomēr neizdodas atrast, tad ir iespēja pasūtīt to dublikātu. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti", lai saņemtu vispārējās izglītības dokumenta dublikātu, ar iesniegumu ir jāvēršas tajā skolā, kas ir izsniegusi dokumenta oriģinālu. Ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad dokumenta dublikātu var noformēt attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.​

11-08-2020

Labdien! Esmu ieguvusi profesionālā bakalaura un maģistra grādu tiesību zinātnēs, man ir pieredze jurista darbā, kā arī vadošā amatā tieslietu jomā. Taču vēlos mainīt darbības sfēru un strādāt par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. Kāda papildu izglītība un profesionālā pieredze ir nepieciešama, lai sasniegtu šo mērķi?

Labdien!

Prasības izglītības iestādes vadītāja izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ir noteiktas Izglītības likumā (30.p.) un Ministru kabineta noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (13.p.). Atbilstoši noteikumiem par izglītības iestādes vadītāju, vadītāja vietnieku un izglītības metodiķi ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība atbilst vienai no šādām prasībām:

-          augstākā pedagoģiskā izglītība;

-          augstākā un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā;

-          augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst profesionālās kompetences programmu pedagoģijā (vismaz 72 stundu apjomā, saņemot sertifikātu).

Tā kā Jūsu iegūtā izglītība nav pedagoģijā, tad ir divi varianti, kā Jūs varētu iegūt tiesības strādāt par pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vadītāju.

-          Ātrākais ceļš būtu apgūt tā dēvēto “B programmu” pedagoģijā (MK noteikumos Nr.569 šis jēdziens vairs netiek lietots) vismaz 72 stundu apjomā (piemēram, “Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”, “Pedagoģiskās darbības pamati” vai “Pedagoģija”) un saņemt pedagoga sertifikātu. NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar  izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma joprojām tiek īstenota.

-          Uzsākt studijas pedagoģijas augstākās izglītības programmā (1.līmeņaprofesionālā bakalaura vai izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra). Zināšanai informējam, ka  2020. gadā Latvijas Universitātē (Rīgā un filiālēs), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Liepājas Universitātē ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne” (programma ir licencēta visās augstskolās), kuras apakšprogrammā “Pedagoģija”, “Cilvēku uzvedība un izglītība” vai “Izglītības vadība” var studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura/ maģistra grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija.

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to Jūs varat strādāt izglītības vadībā jau mācību/ studiju laikā, apgūstot atbilstošo programmu pedagoģijā.

Iespējams, ir vēl kādi citi risinājumi. Lai saņemtu precīzu informāciju par Jūsu izglītības atbilstību, t.sk. par nepieciešamo papildu izglītības apguvi, iesakām Jums sazināties ar zinošu un kompetentu speciālisti - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri pa tālruni 67047835 vai e-pastu: baiba.baskere@izm.gov.lv.

Gan privātās, gan valsts/pašvaldības izglītības iestādes vadītāju amatā ieceļ tās dibinātājs. Pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus (t.sk. PII vadītājus) ieceļ attiecīgā pašvaldība, izvēloties pretendentus konkursa kārtībā atbilstoši MK noteikumos Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” noteiktajai kārtībai, rūpīgi izvērtējot pretendentu atbilstību: izglītību, kvalifikāciju, profesionālo pieredzi, motivāciju strādāt šajā amatā u.c. kritērijus,​

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 449