Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 488
21-01-2021

Labdien. Esmu ieguvusi māsas izglītību, ir ārstniecības personu reģistrs, bet nav sertifikāta. Interesējos par iespēju iegūt fizikālās terapijas māsas sertifikātu. Kur un cik ilgi būtu jāmācās? Paldies.

Labdien!

Ārstniecības personu reģistrā reģistrētām māsām ir divas iespējas iegūt sertifikātu, kas ļauj patstāvīgi strādāt par fizikālās terapijas māsu:

1)Apmācību un sertifikāciju fizikālās terapijas metodē ikvienai reģistrētai ārstniecības personai (māsām, ārstu palīgiem, masieriem, fizioterapeitiem, ārstiem) veic Latvijas Fizikālās medicīnas asociācija (LFMA). Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar LFMA speciālisti Silviju Jorķi, kura informēja, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 (4.p.) sertifikācija vai resertifikācija apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē tiek veikta tikai pēc sertifikāta saņemšanas pamatspecialitātē. Reģitrētas, bet nesertificētas māsas var LFMA apgūt fizikālās terapijas speciālistu apmācības programmu (288 stundu apjomā), saņemt apliecību par metodes apguvi un strādāt sertificēta fizikālās terapijas speciālista uzraudzībā, taču pieteikties sertifikācijai nevar, tāpat nevar patstāvīgi praktizēt šajā specialitātē.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar S.Jorķi pa tālruni 29510148 vai e-pastu s.jorke@inbox.lv.

2) Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsas papildspecialitāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 268  (p.552 – 558)„ Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”  var iegūt bērnu aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa un ambulatorās aprūpes māsa. Tātad, lai sertificētos, vispirms obligāti jābūt apgūtai kādai no māsas pamatspecialitātēm un iegūtam atbilstošam sertifikātam. Sertifikāciju veic Latvijas Māsu asociācijas Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsu sertifikācijas komisija, tālrunis uzziņām: 29120168, e-pasts: ilva.arsauska@nrc.lv.

Zināšanai informējam, ka no 2022.gada stāsies spēkā izmaiņas māsu sertifikācijas kārtībā (ja līdz tam laikam valdībā tiks apstiprināts attiecīgais likumprojekts). Viena no galvenajām plānotajām izmaiņām būs atteikšanās no sertifikācijas procesa, kuru tagad aizvietos ar pārreģistrāciju. Tā paredzēs vienkāršotāku kvalifikācijas ieguvi gan jau izglītību ieguvušajām, gan jau strādājošajām māsām, gadījumos kad būs nepieciešams atjaunot savu kvalifikāciju. Reformas rezultātā māsas, kuras ir apguvušas attiecīgo profesiju, tiks reģistrētas kā vispārējas aprūpes māsas, kas turpmāk ļaus vieglāk mainīt specializāciju. Lai mainītu specializāciju, būs pieejami ES fondu finansēti tālākizglītības kursi 3-6 mēnešu garumā. Vairāk informācijas – LMA mājaslapā.

20-01-2021

Labdien! 1990.gadā iestājos koledžā profesionālās izglītības programmā pēc 9.klases, krievu valodā, bet nepabeidzu mācības. Šobrīd uz rokas ir akadēmiskā izziņa, sekmju izraksts lidz 6.semestrim. Vai man ir iespēja saņemt apliecību vai atestātu par vidējo vispārejo izglītību? Paldies!

Labdien!

Iegūt vidējo izglītību un saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību var ikviena persona jebkurā vecumā. Stājoties skolā pēc mācību pārtraukuma, arī pēc ilgāka pārtraukuma, skola izvērtēs iesniegtos dokumentus (akadēmisko izziņu, sekmju izrakstus u.c.) un pieņems lēmumu, kurā klasē/ semestrī Jums būs jāuzsāk mācības, kādi priekšmeti jānokārto, lai būtu apgūta visa skolas programma atbilstoši standartam. Tas ir ļoti individuāli. Parasti tie priekšmeti, kas jau ir apgūti iepriekšējās mācībās, atkārtoti nav jāapgūst. Taču, tā kā jau ir pagājis ilgs laiks no mācību pārtraukšanas brīža, ir būtiski mainījušies standarti un mācību programmu saturs, līdz ar to pastāv iespēja, ka Jums vajadzēs apgūt visu vai gandrīz visu vidusskolas programmu.

Iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Jums būtu ieteicams atrast tādu skolu, kurai ir jau pieredze pieaugušu cilvēku apmācībā. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc iepriekšējā* standarta, kā arī programmu SARAKSTU, kurās mācās pēc jaunā standarta no 10. klases. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta/ maksas iespējām u.c. kritērijiem. Katras programmas aprakstā atradīsiet arī skolas kontaktinformāciju. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, vai skola var Jūs uzņemt, kad un kādus dokumentus Jūs varat iesniegt, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kā noritēs mācības u.c.nianses.

Zināšanai informējam, ka vidusskolās visi mācību priekšmeti, izņemot svešvalodas, atbilstoši jaunajam standartam tiek īstenoti latviešu valodā. Krievu valodā var apgūt ar krievu valodu, literatūru,  kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus (moduļus).

*Sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta.

12-01-2021

Labdien! Es strādāju par skolotāju vidusskolā. Man ir divi jautājumi par vērtēšanas jautājumu: 1) cik atzīmju jāizliek mēnesī atkarībā no novadīto stundu skaita pēc jaunā "Skola 2030" satura? 2) vai skolēniem ir tiesības paaugstināt savas atzīmes, labojot tās?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) speciālistiem, kuri informēja, ka Ministru kabineta noteikumu Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” V daļā, kā arī noteikumu Nr. 416Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”  IV daļā ir noteikti skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un iegūtās izglītības vērtēšanas kārtība.  Katra izglītības iestāde izstrādā arī savu iekšējo vērtēšanas kārtību, kura nosaka, cik vērtējumiem ir jābūt, kādus vērtējumus ir atļauts vai nav atļauts uzlabot.  

Svarīgi būtu, lai mācību procesā skolēnam būtu skaidrs sasniedzamais rezultāts un vērtēšanas kritēriji, lai skolēns saņemtu efektīvu atgriezenisko saiti, taču tas nenozīmē atzīmju izlikšanu pēc katras mācību stundas. Atzīmju izlikšana ir ieteicama temata vai temata daļas noslēgumā.  

Projekta „Skola2030” mājaslapas sadaļā “Vērtēšana”  ir iespēja iepazīties ar vairākiem rakstiem, video un vebināriem par šo tēmu. 

Lai veidotu lielāku izpratni par pilnveidoto saturu un pieeju, skolotājiem ir izveidots e-kurss (mācības bez maksas), kurā viens no tematiem arī ir vērtēšana. 

Papildu jautājumu gadījumā Jūs varat griezties pie projekta „Skola2030” speciālistiem, informācijas tālrunis 66051907, e-pasts info@skola2030.lv.

11-01-2021

Labdien! Kurās Rīgas skolās piedāvā apgūt aktiermākslu pēc 9.klases kopā ar vidējo izglītību?

Labdien!

 
Šobrīd neviena profesionālās vidējās izglītības iestāde nepiedāvā apgūt aktiermākslu pēc 9.klases. Tādējādi Jums ir divas iespējas:
 
1)Atrast kādu no vispārējās vidējās izglītības iestādēm, kura īsteno mācību jomu „Kultūras izpratne un pašizpausme mākslās” – specializēto priekšmetu sarakstā piedāvā skolēniem priekšmetu „Teātra māksla/ Drāma” (apgūst aktiermākslu, režiju, skatuves runu, dramaturģiju vai producēšanu utt.). Šobrīd diemžēl nav tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu plānotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem. Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas teātra mākslu var apgūt, piemēram, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas 6.vidusskolā, Rīgas 31.vidusskolā, Rīgas Kultūru vidusskolā (sk.stundu sarakstā 10.kl.), Rīgas Teikas vidusskolā u.c. skolās. Zināšanai nosūtām Jums visu Rīgas vidējās izglītības programmu sarakstu, kas 2020.gadā ir uzsākušas mācības atbilstoši jaunajam standartam. Katras programmas aprakstā atradīsiet arī skolas kontaktinformāciju. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kādus priekšmetus vidusskolā var apgūt, vai tiek piedāvāts priekšmets „Teātra māksla”. Visas Rīgas skolas var atrast arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā.
 
2)Apgūt aktiermākslu kādā no Rīgas interešu izglītības programmām (pulciņiem). Par interešu izglītības iespējām Jūs varat interesēties gan skolās, gan interešu izglītības iestādēs (bērnu un jauniešu centros, nevalstiskajās organizācijās, jaunrades namos u.c.) Visas iespējas vienkopus varat atrast Rīgas Interešu un profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas un sporta) izglītības programmu un amatiermākslas kolektīvu katalogā.
Papildu informācija:
·         Par aktiera profesiju papildus varat izlasīt vietnē Profesiju pasaule (profesijas apraksts, intervija, attēlu galerija, mācību iespējas): AKTIERIS.
·         Par teātra mākslas priekšmetu skolā lasiet portāla E-klase 01.04.2020. rakstā „Teātra māksla skolā - iepazīstot sevi, mācāmies izprast pasauli”.
06-01-2021

Labdien. Man ir 1991. gadā iegūts medicīnas māsas diploms. Nostrādāju profesijā divus gadus, tad 25 gadus bija  pārtraukums. Vai es varu atgriezties profesijā, un kādi kursi man jāapmeklē?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas (LMA) prezidenti Ditu Raisku, kura informēja, ka Jūs varat atgriezties profesijā arī pēc 25 gadu pārtraukuma. Lai to izdarītu, Jums jāveic šādi soļi:

1.Jāpiesakās profesionālās atbilstības pārbaudei (eksāmenam – maksas pakalpojums) kādā no augstākās izglītības iestādēm, kas īsteno māsu izgītības programmu:

2.Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas jāiesniedz iesniegums reģistrācijas atjaunošanai Veselības inspekcijā (VI).

Papildu informāciju atradīsiet VI mājaslapā. Uzziņas pa tālruņiem 67081600, 67501589, 67602101 vai e-pastu vi@vi.gov.lv.

Zināšanai informējam, ka ka no 2022.gada stāsies spēkā izmaiņas māsu sertifikācijas kārtībā. Viena no galvenajām plānotajām izmaiņām būs atteikšanās no sertifikācijas procesa, kuru tagad aizvietos ar pārreģistrāciju. Tā paredzēs vienkāršotāku kvalifikācijas ieguvi gan jau izglītību ieguvušajām, gan jau strādājošajām māsām, gadījumos kad būs nepieciešams atjaunot savu kvalifikāciju. Reformas rezultātā māsas, kuras ir apguvušas attiecīgo profesiju, tiks reģistrētas kā vispārējas aprūpes māsas, kas turpmāk ļaus vieglāk mainīt specializāciju. Lai mainītu specializāciju, būs pieejami ES fondu finansēti tālākizglītības kursi 3-6 mēnešu garumā.

Līdz 2022. gadam vēl būs spēkā līdzšinējā Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, kas paredz obligātu māsu sertifikāciju noteiktā specialitātē. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sertifikācija sniedz vairākas priekšrocības: sertificētām māsām ir lielāka alga, lielākajā daļā vakanču sertifikāts norādīts kā obligāta prasība utt.  Taču ar jauno noteikumu stāšanos spēkā tādu atšķirību vairs nebūs.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar LMA speciālistiem, kontaktinformācija atrodama ŠAJĀ SAITĒ.

06-01-2021

Labdien! Mana profesija ir ārsta palīgs. Gribēju uzzināt, kas jādara, lai pārkvalificētos par medmāsu. Vai to var izdarīt, vienkārši nokārtojot eksāmenu, vai tomēr jāmācās pa jaunu?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas (LMA) prezidenti Ditu Raisku, kura informēja, ka šobrīd speciālas pārkvalifikācijas programmas netiek piedāvātas, līdz ar to māsas kvalifikāciju Jūs varat iegūt, studējot māszinības augstākās izglītības programmā.

Zināšanai informējam, ka, sākot no 2022. gada,  māsu izglītībā plānotas būtiskas pārmaiņas, kas cita starpā paredz, ka māsām, kuras diplomu iegūs 2022. gadā un vēlāk, būs obligāti jāiegūst bakalaura līmeņa izglītība. Jūs varat arī vispirms  iestāties kādā no medicīnas koledžām 1. līmeņa augstākās izglītības māszinību programmā, un pēc tam turpināt izglītību, 1 gadu mācoties profesionālā bakalaura māszinību programmā pēc koledžas, vai uzreiz doties uz četrgadīgo bakalaura programmu pēc vidusskolas. Izglītības programmu sarakstos varētu būt pārmaiņas, tie drīzumā tiks aktualizēti atbilstoši 2021./22.gada uzņemšanai.

Stājoties vienas tematiskās jomas izglītības programmā, pastāv iespēja pārskaitīt iepriekšējās studijās iegūtos kredītpunktus (ar nosacījumu, ja abās programmās ir sakritīgi priekšmeti: medicīnā, anatomijā, fizioloģijā u.c.), kā arī profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, un vai nu a) uzsākt studijas vēlākos posmos, vai b) studēt pēc individuāli sastādīta plāna. Par konkrētām iespējām Jums jāinteresējas izvēlētajā augstskolā vai koledžā.

Papildu informācijai iesakām Jums sazināties ar izvēlētās augstākās izglītības iestādes speciālistiem (kontaktinformāciju skat.programmu sarakstos). Jautājumu gadījumā varat griezties pie LMA speciālistiem, kontaktinformācija šajā saitē.

29-12-2020

Labdien! Kādās maģistra programmās varu studēt tālāk, ja man ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē?

Labdien!

Ar iegūtu humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē iespējas turpināt studijas ir plašas un daudzveidīgas - Jūs varat studēt maģistra programmās vairākās zinātņu nozarēs un tematiskajās jomās.

Piemēram, Jūs varat turpināt studijas vēsturē, iegūstot humanitāro zinātņu maģistra grādu vēsturē. Nosūtām Jums  programmu SARAKSTU. Tāpat Jūs varat studēt citā humanitāro zinātņu jomā, piemēram, filozofijā, iegūstot  humanitāro zinātņu maģistra grādu filozofijā  – programmu SARAKSTS vai teoloģijā  (humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē) – programmu SARAKSTS.

Ar iegūtu humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē var studēt arī socioloģijas un kultūras studiju tematiskajā jomā, piemēram, socioloģiju, sociālo antropoloģiju, starpkultūru attiecības u.c. Programmu SARAKSTS; valodu un kultūras studiju tematiskajā jomā – kultūras menedžments, rakstniecības studijas, tulkošana: SARAKSTS.

Ja Jūs interesē pedagoģija, tad ir iespēja iegūt maģistra grādu izglītībā, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā: SARAKSTS. Piemēram, jaunās maģistra programmas “Izglītības zinātne” apakšprogrammā “Pedagoģija” var studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija.

Jūs varat studēt arī atsevišķās programmās uzņēmējdarbības un vadības jomā (programmās, kurās nav noteiktas konkrētas prasības iespriekšējai izglītībai, piemēram, bakalaura/ profesionālā bakalaura grāds noteiktā jomā – uzņemšanas prasības detalizēti skat.katras programmas aprakstā): SARAKSTS; sociālā darba jomā: SARAKSTS; tūrisma vadības jomā: SARAKSTS; informācijas un komunikācijas nozarē (bibliotēkzinātnes, žurnālistika, sabiedriskās attiecības): SARAKSTS u.c. Varat izvēlēties arī kādu no starpnozaru programmām, kurās var noderēt iepriekš iegūtās kompetences vēsturē, piemēram „Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, „Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” u.c.

Ja Jums ir grūti izlemt, kādā jomā turpināt izglītību un veidot karjeru, varbūt Jums varētu noderēt saruna ar karjeras konsultantu - profesionāli, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, t.sk. darba meklēšanas prasmes. Šādu pakalpojumu var saņemt arī bez maksas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā karjeras konsultācijas, šobrīd pieejamas attālinātās konsultācijas. Karjeras konsultācijas klātienē (kad epidemioloģiskā situācija valstī ļaus to darīt) vai tiešsaistē piedāvā (gan bezmaksas, gan par maksu) karjeras konsultanti - Latvijas attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) biedri.

Papildu resursi ierosmei:

Profesiju Pasaule – vietne, kurā var uzzināt par dažādu nozaru profesijām, t.s.k izglītības iespējām;

NIID.lv raksts „Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā

22-12-2020

Labdien! Kur var iegūt GSV lidojumu dispečera licenci ? Cik ilgi jāmācās, cik maksā? Kur var iegūt EASA sertifikātu PART 66 vai PART 147?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Rīgas Aeronavigācijas institūta (RAI) Mārketinga un uzņemšanas komisijas speciālisti Jeļenu Reiskarti, kura informēja, ka RAI piedāvā divas profesionālā bakalaura programmas, kuru ietvaros var iegūt Jūsu jautājumā minētos sertifikātus (pirmajā – arī GSV lidojumu dispečera licenci):

1)Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa satiksmes vadība".
Iegūstamais grāds - Profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā.
Kvalifikācija - Gaisa satiksmes vadības inženieris.

Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks, klātiene).

Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas un prasmes gaisa satiksmes vadībā, plānošanā, organizēšanā un kontrolē, kā arī pieredzi komunikācijā ar gaisa kuģa apkalpi, izmantojot profesionālo aviācijas angļu valodu. Pēc studiju programmas apgūšanas absolventi var uzsākt profesionālo GSV dispečera karjeru aeronavigācijas pakalpojumu uzņēmumos (Air Navigation Service Providers).

Rezultātā Jūs saņemsiet bakalaura diplomu un divus sertifikātus, kas apliecina GSV dispečera pamatkursa (Basic ATC Training) un piem., dispečera pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes kursa – var atšķirties (Rating ATC Training) pabeigšanu. Pēc tam Civilās Aviācijas Aģenturā Jūs saņemsiet “Student Air Traffic Controller License”.

Studiju maksa par vienu akadēmisko gadu – 7770 Eur

Vairāk par studiju programmas struktūru un saturu lasiet RAI mājaslapā.

2)Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija".
Iegūstamais grāds - Profesionālā bakalaura grāds aviācijā.
Kvalifikācija - Inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā.

Studiju ilgums - 4 gadi (pilns laiks, klātiene).

Rīgas Aeronavigācijas institūtam ir Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) sertifikāts PART 66, PART 147 ar numuru LV.147.0001 

Studiju programmas ietvaros students iegūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, lai kļūtu par aviācijas uzņēmuma tehniskās apkalpošanas vadošo speciālistu. Studiju laikā tiek sniegta iespēja iegūt lidmašīnas Boeing 737 tipa apmācības sertifikātu, programmā ir integrēta EASA Part 66 moduļu apmācība.

Studiju maksa par vienu akadēmisko gadu – 2600 Eur.

Vairāk par studiju programmas struktūru un saturu lasiet RAI mājaslapā.

21-12-2020

Labdien! Vēlos nodibināt privātu jauniešu stila studiju un izglītot jauniešus par savu vizuālo izskatu, stilu, imidžu. Vēlamā vecuma grupa - 11-15 gadi. 1.Kas man ir nepieciešams, lai to darītu? Man ir bakalaurs pedagoģijā ar kvalifikāciju pirmsskolas un sākumskolas skolotājs. Pašlaik mācos par kosmētiķi. 2.Vai man pietiek ar pedagoģisko izglītību un vizāžista kursu sertifikātu, lai varētu atvērt savu privātpraksi un pasniegtu nodarbības? 3.Ar ko jāsāk? Paldies!

Labdien!

Pulciņi, darbošanās dažādos kolektīvos, studijās, meistarklasēs, radošajās darbnīcās, interešu klubiņos, nometnēs u.c. bērniem paredzētās izglītojošas darbošanās formās parasti tiek attiecinātas uz interešu izglītību. Izglītības likuma 1.pantā termins "interešu izglītība" definēts kā "personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības". Interešu izglītība ir neformālās izglītības sastāvdaļa, un tradicionāli Latvijā tā tiek attiecināta uz bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 25 gadiem.

Ja persona vēlas sniegt interešu izglītības pakalpojumus bērniem un jauniešiem izglītības iestādē vai privātpraksē, tad iegūtajai izglītībai un kvalifikācijai jāatbilst MK noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” izvirzītajām prasībām interešu izglītības pedagogam (6.,7., 14.p. u.c.). Tā kā Jums ir iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība, tad  Jūsu iegūtā izglītība atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām interešu izglītības pedagogam, lai varētu atvērt savu privātpraksi un pasniegt nodarbības, un papildus izglītību iegūt nav nepieciešams.

Lai atvērtu savu privātpraksi, Jums

1) Jāsaņem licence interešu izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai pieejami šeit. Ja vēlaties stila studiju organizēt citā pašvaldībā, tad Jums jāsazinās ar attiecīgās pašvaldības izglītības (licencēšanas komisijas) speciālistiem.

2) jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts tiek izsniegts bez maksas MK noteikumos Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to” noteiktajā kārtībā.

Papildus par interešu izglītību (programmu paraugi, metodiskie materiāli, normatīvie akti u.c.) varat izlasīt Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā sadaļā “Interešu izglītība”. Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas speciālistiem, kontaktinformācija šajā saitē.

20-12-2020

Labdien! Es vēlētos noskaidrot, kas šobrīd ir tiesīgi strādāt par sociālajiem pedagogiem? Ja nav kvalifikācijas "sociālais pedagogs" un ir iegūts bakalaurs sociālo zinātņu jomā, vai var kļūt par sociālo pedagogu, piemēram, mācoties maģistratūrā sociālo darbu? Ja pareizi saprotu, jābūt apgūtiem 4 KP sociālajā pedagoģijā. Ja programmā tādu nav, vai ir iespējams to apgūt atsevišķi (piemēram, kā klausītājs) un iegūt tiesības strādāt par sociālo pedagogu?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu  Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” jaunākajā redakcijā (ar grozījumiem 24.11.2020) izvirzītajām prasībām (10.p.) par sociālo pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību un sociālā pedagoga kvalifikāciju vai augstāko izglītību un sociālā darbinieka kvalifikāciju, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu (KP) jeb 160 stundu apjomā.

Tātad, ja Jūsu izvēlētajā profesionālā maģistra programmā „Sociālais darbs” ir iekļauts sociālās pedagoģijas studiju kurss vismaz 4 KP apjomā, tad ar šo izglītību būs pietiekami, lai Jūs varētu strādāt par sociālo pedagogu. Savukārt, ja programmas  saturā nav sociālās pedagoģijas priekšmeta,  tad kā alternatīva varētu būt apgūta studiju programmas daļa (studiju kurss) sociālajā pedagoģijā 4 KP apjomā. T.i., Jūs varētu paralēli apmeklēt, piemēram,  LU sociālās pedagoģijas studiju kursus klausītāja statusā, kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un LU apstiprinātu izziņu par sociālās pedagoģijas kursa veiksmīgu apguvi.

Detalizētai informācijai pat klausītāju kursu apmeklēšanas iespējām sazinieties ar LU Studentu servisu (t. 67034444, e-pasts studentu.serviss@lu.lv), savukārt par pedagogu profesionālās pilnveides un pārkvalifikācijas iespējām – ar Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietnieci Ritu Ābeli (t. 67034825, e-pasts rita.abele@lu.lv).

Zināšanai nosūtām Jums profesionālā maģistra programmu „Sociālais darbs” sarakstu (ar bakalaura grādu sociālajās zinātnēs jāstudē ~2 gadi, programmu beidzot, iegūst  profesionālā maģistra grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju): SARAKSTS.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 488