Noderīgas saites

ES veidotās organizācijas un to pakalpojumi

EUROGUIDANCE - Latvija

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala

Izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Eiropas izglītības iespējām. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā. Kā arī veicina karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.

Euroguidance

EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls

http://ec.europa.eu/eures/

Darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs.

EUROPASS

http://www.europass.lv

Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu.

Valsts iestādēs pieejamie informācijas resursi

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

http://www.nva.gov.lv/

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Informācija par apmācības iespējām.

NVA Karjeras pakalpojumi

http://www.nva.gov.lv/karjera/

Karjeras veidošanas jautājumi, pašizpētes testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

http://www.ikvd.gov.lv/

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti, veicot izglītības iestāžu un programmu akreditāciju.

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

http://visc.gov.lv/

Informācija par mācību programmām un standartiem. Pieejams valsts pārbaudes darbu grafiks, noteikumi par to organizēšanu skolā, kā arī iepriekšējo gadu darbu paraugi. Atrodama informācija par olimpiādēm (norises laiki, organizēšanas kārtība un rezultāti). Informācija profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.

E-skola

http://www.e-skola.lv/

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas izglītības informatizācijas sistēma. Atrodamā informācija: Rīgas izglītības iestādes (bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas), tajās realizētās izglītības programmas un uzņemšanas nosacījumi, informācija par interešu izglītību, aktuāla informācija e-skolas jaunumu un informācijas sadaļā.

Jaunatnes lietas

http://jaunatneslietas.lv 

Jauniešu iespēju portālā jaunatneslietas.lv apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

Stipendijas un studiju atbalsts

Iespējamā misija

http://www.iespejamamisija.lv/

Programma Iespējamā misija piedāvā augstskolu absolventiem attīstīt līdera dotības, tūlīt pēc augstskolas beigšanas divus gadus strādājot kādā Latvijas skolā par skolotāju. Lai kļūtu par līderi, sāc savu karjeru ar skolu!  

Latvijas Izglītības fonds 

http://izglitibasfonds.lv/

Latvijas Izglītības fonds atbalsta studējošo un jauno zinātnieku radošo spēju attīstību, organizē kursus, seminārus, konferences, sniedz konsultācijas, veic pētījumus, izdod mācību literatūru, organizē izstādes un metodiska rakstura pasākumus.

Latvijas Universitātes Fonds

http://www.fonds.lv

Nodibinājums Latvijas Universitātes Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir filantropijas organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Latvijas Universitātes fonds
Citi noderīgi informācijas avoti

Profesijupasaule.lv

http://www.profesijupasaule.lv

Prakse.lv

http://www.prakse.lv/

   
Studijas Eiropas savienībā

Learning Opportunities and Qualification in Europe

http://ec.europa.eu/ploteus

Eiropas Komisijas uzturētais izglītības iespēju un izglītības kvalifikāciju meklētājs. Informācija par pārcelšanos studiju nolūkā uz citu ES valsti, informācijas par diplomatzīšanu un apmaiņas programmām

Eiropas valstu EUROGUIDANCE Latvija

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala

Saites uz Eiropas valstu nacionālajām izglītības iespēju datubāzēm un Eiropas valstu katalogs ar praktisku informāciju par studijām šajās valstīs.

Euroguidance
   
   
STUDIJAS ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS  

ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrs

http://www.educationusa.lv/

ASV oficiālā informācijas tīkla "Education USA" pārstāvis Latvijā. Informācija par akreditētajām ASV augstskolām, iestāšanās nosacījumiem, finansēšanas iespējām u.c..

IDP Education Australia - Austrālijas starptautiskās izglītības un attīstības organizācija

http://www.idp.com/

Krievijas Federācijas Izglītības ministrijas Nacionālā Akreditācijas aģentūra

http://www.nica.ru/

Informācijas par studiju iespējām Krievijā.

 
   
   

 

Social Sharing