Licences un akreditācija

Vai NIID.LV datubāzē atrastā programma ir licencēta un akreditēta?

 

NIID.LV datubāzē tiek ievietotas tikai licencētas programmas vai programmas, kuras ir licences saņemšanas procesā. Informācija par programmas akreditācijas stāvokli NIID.LV datubāzē tiešā veidā NAV atrodama.

Augstākās izglītības programmām NIID.LV datubāzē ir pievienota saite uz attiecīgās programmas licences un akreditācijas informāciju Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) mājaslapā. Šajā satiē atrodama aktuālā informāciju par programmas licences un akreditācijas statusu.

Līdz vienota izglītības programmu valsts reģistra izveidei, informāciju par citu izglītības programmu grupu licencēšanas un akreditācijas stāvokli var iegūt valsts un pašvaldību iestādēs, kas veic programmu licencēšanu un akreditāciju (skat. informāciju zemāk)

 

Licence

Licence ir obligāts priekšnoteikums, lai varētu sākt īstenot izglītības programmu. Izsniedzot licenci, valsts piešķir tiesības izglītības iestādei īstenot noteiktu izglītības programmu.

NIID.LV datubāzē tiek ievietotas tikai licencētas programmas vai programmas, kuras ir licences saņemšanas procesā (tās ir formālās izglītības programmas, kurās nākamajā mācību vai studiju gadā pirmo reizi izsludināta uzņemšana).

!!! Fakts, ka programma tiek īstenota uz licences pamata negarantē to, ka pabeidzot šādu programmu, jūs saņemsiet valsts atzītu izglītības dokumentu.  Lai saņemtu valsts izglītības dokumentu programmu un/vai iestādei jābūt akreditētai. NIID.LV datubāze nesniedz informāciju par attiecīgās programmas akreditācijas statusu.

Izglītības programmu licencēšanu veic šādas valsts un pašvaldību iestādes.

 

Programmas veids

Licenci izsniedz

Licenču reģistrs

Vispārējā izglītība

Izglītības kvalitātes valsts dienests

IKVD mājaslapā

Profesionālā izglītība (sākot no 160 stundām)

Izglītības kvalitātes valsts dienests

IKVD mājaslapā

Augstākā (tai skaitā profesionālā) izglītība

LR IZM Augstākās izglītības departaments

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājaslapā

Pieaugušo neformālā izglītība, interešu izglītība* 

Vietējā pašvaldība

 

 

* Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām izglītības iestādēm nav nepieciešamas licences pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu īstenošanai

 

Akreditācija

Akreditācija ir izglītības programmas vai izglītības iestādes kvalitātes novērtējums. Akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

 

!!! Tas nozīmē, ka, lai izglītības rezultātā saņemtu valsts atzītu izglītības dokumentu, izglītības programmai un/vai izglītības iestādei mācību vai studiju beigšanas brīdī ir jābūt akreditētai.  

 

Pabeidzot licencētu, bet neakreditētu izglītības programmu, izglītojamais saņem izglītības iestādes vārdā izsniegtu izglītības dokumentu.

Var tikt akreditētas programmas, kas ir vismaz 160 stundu garas, īsākas programmas - piem. pieaugušo neformālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas - netiek akreditētas. Tas arī nozīmē, ka valsts atzītu izglītības dokumentu iespējams saņemt, beidzot tikai tādas programmas, kas ir garākas par 160 stundām.

Atkarībā no izglītības programmas veida var tikt veikta gan izglītības programmas, gan izglītības iestādes akreditācija. Arī šo abu akreditāciju nozīme dažādu izglītības programmu gadījumā var būt dažāda (piemēram, augstākajā izglītībā valsts atzīta izglītības dokumenta saņemšanai ir nepieciešama gan izglītības programmas, gan izglītības iestādes akreditācija). Detalizētāku un precīzāku informāciju par izglītības programmu un izglītības iestāžu akreditāciju un to nozīmi varat iegūt attiecīgajā valsts iestādē, kas veic akreditāciju (skat. tabulu zemāk). Par izglītības programmas un izglītības iestādes akreditāciju augstākajā izglītībā lasiet Ceļvedi studijām Latvijā AIKNC mājaslapā.

Jāņem vērā, ka akreditācija tiek veikta uz zināmu laiku, pēc šī laika akreditācija vairs nav spēkā un programmai/izglītības iestādei jāveic atkārtota akreditācija.

Izglītības programmu un izglītības iestāžu akreditēšanu veic šādas valsts un pašvaldību iestādes:

 

Programmas veids

Akreditāciju veic

Akreditāciju reģistrs

Vispārējā izglītība

Izglītības kvalitātes valsts dienests

IKVD mājaslapā

Profesionālā izglītība (sākot no 160 stundām)

Izglītības kvalitātes valsts dienests

IKVD mājaslapā

Augstākā (tai skaitā profesionālā) izglītība

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājaslapā

Pieaugušo neformālā izglītība, interešu izglītība 

Netiek akreditētas

 

 

Social Sharing