Izglītības ieguves forma

Izglītības ieguves forma apraksta individuālā darba un kontaktstundu proporciju. Izglītības ieguves formas nosaka Izglītības likuma 8. pants

Klātiene nozīmē, ka lielāka daļa studiju vai mācību darba tiek organizēta kontaktstundu veidā. 

Neklātiene nozīmē, ka lielākā daļa vielas būs jāapgūst pastāvīgi individuālā darba veidā, bet kontaktstundas būs organizētas kā ievadlekcijas vai konsultācijas, lai palīdzētu apgūt zināšanas vai sagatavoties pārbaudes darbiem.

Eksternāts (jeb pašmācība) nozīmē, ka cilvēks mācās pastāvīgi pēc izglītības iestādes izsniegtajiem materiāliem, var saņemt nepieciešamās konsultācijas un uz izglītības iestādi dodas kārtot pārbaudes darbus.  Vairāk par eksternātu lasiet šeit.

 

NIID.LV datubāzē izmantots šāds izglītības ieguves formu dalījums:

Izglītības ieguves forma  Izglītības ieguves forma paveids  
KLĀTIENE

Dienas

Vakara

NEKLĀTIENE

Nedēļas nogales

Sesijas

Tālmācība vai e-studijas 

EKSTERNĀTS Pašizglītība – eksternāts

 

NIID.LV meklēšana piedāvā lietotājam iespēju sašaurināt atrasto ierakstu skaitu, meklēšanas filtrā norādot, ka meklēšana veicama tikai KLĀTIENES (visi veidi), NEKLĀTIENES (visi veidi) vai Tālmācības vai e-studiju programmās, vai EKSTERNĀTA (vai pašmācības) programmās.

Augstskolas klātienes un neklātienes terminus neizmanto vienādi - piemēram programma, kurā studiju process dažādās augstskolās tiek organizēts vienādi (kontaktstundas nedēļas nogalēs), vienā augstskolā var tikt uzskatīta par klātienes programmu, bet citā - par neklātienes. NIID.LV cenšas piemērot vienotu pieeju klātienes un neklātienes terminu lietošanā saskaņā ar tabulā redzamo klasifikāciju.  Tas nozīmē, ka var būt nesaskaņas starp izglītības ieguves formas informāciju augstskolas mājaslapā un NIID.LV datubāzē. 

 

!!! Augstākajā izglītībā studiju forma NAV sinonīms studiju veidam (t.i pilna/nepilna laika studijas), lai gan pastāv zināma sakarība starp studiju veidu un formu: pilna laika studijas parasti tiek piedāvātas klātienes (dienas vai vakara) formā, bet nepilna laika studijas parasti tiek piedāvātas nekātienes vai klātienes (vakara) formā.

 

Saistītā informācija: Studiju veids

Social Sharing