NVA piedāvā bezmaksas kursus pieaugušajiem līdz 250 latiem

Publicēts 2010. gada 17. augustā

papildināts 2012. gada 29. augustā

 

 

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros piedāvā mācīties kursos pieaugušo grupām, kas visvairāk pakļautas bezdarba riskam. Projekts apmaksā kursus līdz 250 latiem. Pārējiem tiek piedāvāta iespēja kursus apmeklēt līdzmaksājot 10% no kursu vērtības.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt, lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Projekta ietvaros līdz 250 latiem pieaugušie var izvēlēties papildināt zināšanas un prasmes kādā profesionālās pilnveides programmā (no 160 stundām) vai neformālās izglītības programmā (no 24 līdz 159 stundām). Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz pašai.

Dalībai projektā var pieteikties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot ierēdņus) no 25 gadu vecuma, kas pēdējo formālo vai neformālo izglītību ieguvusi vismaz pirms gada vai agrāk.

NVA izsniedz mūžizglītības kuponu pilnā apmērā līdz 250 latiem, ja persona atbilst vismaz vienam no nosauktajiem nosacījumiem:

  1. personai ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu)
  2. persona ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu)
  3. līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi)
  4. ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).

Personas, kuras neatbilst minētajiem kritērijiem, pašas nodrošina līdzmaksājumu 10% apmērā no NVA izsniegtā mūžizglītības kupona vērtības. Mūžizglītības kupona maksimālā vērtība šīm personām nepārsniedz 225 latus.

Pretendentam piemērotāko izglītības programmu var izvēlēties sadarbībā ar NVA karjeras konsultantu. Lai saņemtu karjeras konsultāciju un kuponu mācībām izvēlētajā izglītības iestādē, jāreģistrējas jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.

 

Jaunu dalībnieku reģistrāciju dalībai ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros plānots atsākt 2012. gada septembrī pēc izglītības programmu saraksta apstiprināšanas. Konkrēts datums mājas lapā tiks ievietots divas nedēļas pirms reģistrācijas uzsākšanas.

Vairāk informācijas NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=312#muzizgl

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu