Biežāk uzdotie jautājumi


Ko nozīmē Profesionālā kvalifikācija?

Kāda veida izglītību var iegūt pēc pamatskolas beigšanas?

Es neesmu pabeidzis pamatskolu. Kādas man ir iespējas apgūt profesiju?

Kāda līmeņa izglītību vai profesionālo kvalifikāciju var iegūt pēc vidējās izglītības iegūšanas?

Savu profesiju esmu apguvis strādājot nevis mācoties skolā. Kādā veidā es varu dokumentāli apliecināt savas profesionālās zināšanas un prasmes?

Meklējot programmas NIID.LV datubāzē, es redzu dažādus izglītības terminus un jēdzienus. Es nesaprotu, ko tie nozīmē?

 

 

Ko nozīmē Profesionālā kvalifikācija?

Izglītības sistēmā iegūtā Profesionālā kvalifikācija parāda, ka cilvēks ir ieguvis noteiktai profesijai atbilstošu izglītību un sasniedzis zināmu profesionālās meistarības līmeni. Profesionālā kvalifikācija tiek apstiprināta ar noteikta parauga dokumentu un tā dod tiesības strādāt konkrētai profesijai un kvalifikācijas pakāpei atbilstošu darbu vai saņemt sertifikātu darbam privātpraksē. Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi.

Sīkāku informāciju atradīsiet šeit>>>. 

 

 

Kāda veida izglītību var iegūt pēc pamatskolas beigšanas?

Jūs varat iegūt:

  • Vispārējo vidējo izglītību (mācību ilgums ir 3 gadi),
  • Arodizglītību, iegūstot 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (mācību ilgums ir 3 gadi)
  • Vidējo profesionālo izglītību, iegūstot gan 3. līmeņa profesionālā kvalifikāciju, gan vidējo izglītību (mācību ilgums ir 4 gadi).

Vispārējo vidējo izglītību Jūs iegūsiet, ja turpināsiet mācīties vidusskolā. Savukārt informāciju par iespējām apgūt profesiju pēc 9.klases beigšanas atradīsiet šeit>>>.

 

 

Es neesmu pabeidzis pamatskolu. Kādas man ir iespējas apgūt profesiju?

Jūs varat iegūt 1. Līmeņa profesionālo kvalifikāciju, mācoties profesionālās pamatizglītības programmās, un 2. Līmeņa profesionālo kvalifikāciju, mācoties arodizglītības programmās ar pedagoģisko korekciju. Abās šajās programmās jūs iegūsiet arī pamatizglītību.

Sīkāku informāciju par profesionālo izglītību cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību atradīsiet šeit>>>.

 

 

Kāda līmeņa izglītību vai profesionālo kvalifikāciju var iegūt pēc vidējās izglītības iegūšanas?

Jūs varat iegūt:

  • 1. līmeņa („koledžas”) profesionālo augstāko izglītību (iegūstot 4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju),
  • Profesionālo augstāko izglītību (iegūstot profesionālā bakalaura grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai tikai 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju),
  • Akadēmisko augstāko izglītību (iegūstot bakalaura akadēmisko grādu),
  • Profesionālo kvalifikāciju (iegūstot 2. vai 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju), mācoties attiecīgajā programmā vai nu arodskolā, vai profesionālajā vidusskolā, vai arī profesionālās tālākizglītības kursos.

Informāciju par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu pēc vidējās izglītības atradīsiet šeit>>>.

Informāciju par iespējām iegūt augstāko izglītību pēc vidējās izglītības atradīsiet šeit>>>.

 

 

Savu profesiju esmu apguvis strādājot nevis mācoties skolā. Kādā veidā es varu dokumentāli apliecināt savas profesionālās zināšanas un prasmes?

Ja esat apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, Jūs varat iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem.

Sīkāku informāciju atradīsiet šeit>>>.

 

Meklējot programmas NIID.LV datubāzē, es redzu dažādus izglītības terminus un jēdzienus. Es nesaprotu, ko tie nozīmē?

NIID.LV datubāzē biežāk izmantoto izglītības terminu un jēdzienu skaidrojumus atradīsiet šeit>>>.

Social Sharing