DAUDZVEIDĪGO SPĒJU TESTS
/Lappuse 1. no 7/

Pēc amerikāņu pedagoga un psihologa Hovarda Gārdnera (Howard Gardner) daudzpusīgā intelekta teorijas, pastāv vairāki intelekta veidi. Mēs vairāk atpazītam lingvistisko jeb verbālo un loģiski matemātisko intelektu, bet arī pārējie seši ir ne mazāk svarīgi – vizuāli telpiskais, fiziski kinestētiskās jeb ķermeņa, muzikālais, interpersonālais jeb saskarsmes, intrapersonālais jeb personiskās pašizpratnes un dabaszinātniskais intelekts.

Intelekts Gārdnera izpratnē ir indivīda intelektuālās spējas, kas nodrošina problēmu risināšanas prasmi un radošu darbību. Katrā no profesijām ir nepieciešams savs spēju kopums, kas palīdz veiksmīgi tikt galā ar darba uzdevumiem.

 
Šajā testā Tu varēsi izvērtēt savas spējas astoņās intelektuālo spēju grupās:

  1. lingvistiskās (verbālās un literārās) spējas,
  2. loģiski matemātiskās spējas,/li>
  3. vizuāli telpiskās (iztēles, mākslinieciskās) spējas,
  4. fiziski kinestētiskās (ķermeņa) spējas,
  5. muzikālās spējas,
  6. interpersonālās (strarppersonu saskarsmes) spējas,
  7. intrapersonālās (personiskās pašizpratnes) spējas,
  8. dabaszinātniskās spējas.

Novērtē savas spējas attiecībā pret piedāvātajiem apgalvojumiem piecu punktu sistēmā: 5 punktus izvēloties, ja apgalvojumā norādītais uz Tevi attiecas ļoti izteikti, bet 1 punktu, ja apgalvojumā norādītais Tev piemīt ļoti vāji vai uz sevi to nevari attiecināt nemaz.

Lai iegūtu testa rezultātus, Tev būs jāatbild uz visiem testa jautājumiem.

 
 
 
54321
1. Es protu slēpot, slidot, braukt ar sniega dēli vai skeitbordu.
 
2. Es viegli orientējos svešās pilsētās un laukos.
 
3. Es esmu tāds cilvēks, pie kura citi nāk pēc padoma vai pārrunāt savas problēmas.
 
4. Es zinu daudzu dziesmu un skaņdarbu melodijas.
 
5. Es spēju izskaidrot sarežģītas lietas saprotamā valodā.
 
Uz 2. lappusi no 7: