KARJERAS VĒRTĪBU TESTS
/Lappuse 1. no 7/

Lai dzīvotu veiksmīgu un piepildītu dzīvi, cilvēkam jādzīvo saskaņā ar savām vērtībām. Darba vērtības kalpo par kritērijiem, kas palīdz izšķirties par labu tai vai citai profesijai. Zinot, ko Tu sagaidi no darba, Tev būs vieglāk izvērtēt, vai konkrētā profesijā Tu varēsi īstenot savas darba vērtības. Šis tests palīdzēs noskaidrot tās vērtības, kas Tev ir svarīgas darbā.

Tests piedāvā izvērtēt 10 ar profesionālo karjeru saistītas vērtības:

  1. amata prestižs,
  2. neatkarība,
  3. iespēja palīdzēt citiem,
  4. drošības izjūta,
  5. pienākumu daudzveidīgums,
  6. līderība,
  7. intereses,
  8. brīvais laiks,
  9. profesijas apguves ilgums,
  10. atalgojums.

Katrā no apgalvojumiem ir aprakstīti divi darba veidi – A un B variants. Izlasi abu darbu aprakstus un izvēlies, kuram no darbiem Tu dotu priekšroku – A vai B. Ja neesi pilnīgi pārliecināts par to, kuru darbu izvēlētos, atzīmē C variantu. Centies izvēlēties C variantu pēc iespējas retāk!

Lai iegūtu testa rezultātus, Tev būs jāatbild uz visiem testa jautājumiem.

 1.  A  Darbā A Tev būs iespējas patstāvīgi pieņemt lēmumus, BET šis darbs nebūs saistīts ar Tavām galvenajām interešu sfērām.
   B  Darbs B būs saistīts ar Taviem vaļaspriekiem un interesēm, bet tajā Tu būsi atkarīgs no citu cilvēku pieņemtajiem lēmumiem.
   C  Nevaru atbildēt.
 2.  A  Darbu A raksturo augsts atalgojums, taču Tev būs jāvelta daudz laika, pūļu un naudas izglītības līmeņa paaugstināšanai.
   B  Darbu B Tu varētu uzsākt strādāt uzreiz pēc skolas beigšanas, taču alga būs salīdzinoši neliela.
   C  Nevaru atbildēt.
 3.  A  Darbā A cilvēki Tevi cienīs, sekos Taviem norādījumiem un uzmanīgi ieklausīsies Tavā viedoklī, bet Tev nebūs iespēja patstāvīgi pieņemt lēmumus.
   B  Darbā B Tu strādāsi darbu, ar kuru saistās Tavas galvenās intereses, taču Tev būs atkārtoti jāveic vienas un tās pašas darbības.
   C  Nevaru atbildēt.
Uz 2. lappusi no 7: