Ekonomikas un kultūras augstskola - Kultūras vadība - Prof. bak. studijas

Kultūras vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-02
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs vadībzinātnē
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmuma vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 26.08.2027.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1100 EUR semestrī (pilna laika studijas), 990 EUR semestrī (nepilna laika studijas) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu kultūras vadībā atbilstoši Latvijas izglītības kvasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim;
sagatavot speciālistus kultūras vadībā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj analizēt un plānot vadības procesus kultūras jomā.

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina (zināšanas un izpratne):

izprot likumsakarības un notiekošos procesus vadībzinības un kultūras jomā;
zina jēdzienus un pamatprincipus vadībzinībās un kultūras jomā;
izprot organizācijas darbības principus vadībzinībās un kultūras jomā.

Prot (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

spēj veikt profesionālu darbību vadībzinībās un kultūras jomā;
spēj argumentēti diskutēt par problēmām un risinājumiem vadībzinībās un kultūras jomā;
spēj veikt pētījumus vadībzinībās un kultūras jomā;
spēj patstāvīgi organizēt savu darbu;
spēj strādāt komandā.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju;
spēj pieņemt lēmumu par organizācijas darbību, izmantojot dažāda veida informāciju;
spēj rast risinājumus pētījuma gaitā vai organizācijas darba analīzes rezultātā konstatētajām problēmām.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=79
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit