Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Sociotehnisku sistēmu modelēšana - Doktora studijas

Sociotehnisku sistēmu modelēšana
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-12-05
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods51482
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (studijas latviešu valodā) vai par maksu: 3250 EUR gadā (2021./22.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana (pilna laika studijās): pieteikšanās un dokumentu iesniegšana no 2022.gada 10. janvāra līdz 27. janvārim.

Programmas saturs

teorētiskie studiju kursi: 20 KP
zinātņu apakšnozares virziena speckursi (A): 7 KP
obligātie kursi (A): 10 KP
izvēles kursi (B): 3 KP
zinātniskais akadēmiskais darbs: 100 KP

Obligātie kursi:

Profesionālā svešvaloda. Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde

Zinātņu apakšnozares virziena speckursi:

Sociotehnisko sistēmu prasību inženierija. Modelēšanas speckursi (atbilstoši pētījuma virzienam): Mākslīgais intelekts. Imitācijas modelēšanas tehnoloģija. Imitāciju modelēšana un uz aģentiem balstītas sistēmas. Ievads imitāciju modelēšanā. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves modeļi un metodes. Uz notikumiem balstīta imitāciju modelēšana un resursu pārvaldība. Loģistikas sistēmu imitāciju modelēšana. Risku modelēšanas, novērtēšanas un pārvaldības metodes. Ģenētisko algoritmu un neironu tīklu pielietošana datu analīzē un sistēmu modelēšanā.

Brīvās izvēles kursi:

Biznesa informācijas sistēmu modelēšana. Tūrisma sistēmas un reģionālā attīstība. Politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana. Sistēmas sociālajās teorijās. Loģistikas informācijas sistēmas un transporta organizācija.

Absolventu iespējas

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniekus informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē un veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas, kā arī pētniecisko prasmju un pētījumu rezultātu pielietošanu šādās problēmu vidēs:

biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana;
sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana;
politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana;
loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana;
ražošanas procesu modelēšana;
e-apmācības sistēmu konstruēšana;
imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana.
Programmas mājaslapawww.ru.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=4
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds sociotehnisko sistēmu modelēšanā, datorsistēmās, informācijas tehnoloģijā, datorzinātnē vai inženierzinātnē, dabas zinātnēs, ja studiju laikā apgūts studiju kurss, kas saistīts ar matemātisko un/vai imitāciju modelēšanu. Promocijas darba tematikai jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi (bizness, tūrisms, sabiedrības pārvaldība, loģistika, informācijas sistēmas). Pretendentam jāiesniedz zinātniskās tēmas apraksts par izvēlēto promocijas darba tematu (līdz 10 lpp.)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368; 25774486
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv