Alberta koledža - Komercdarbības tiesiskais regulējums - 1. līm. prof. studijas

Komercdarbības tiesiskais regulējums
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-02-28
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaJurista palīgs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 22.04.2027.
Programmas kods41380
 
Ilgums2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa770 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

Sagatavot kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus juristu palīgus ar specializāciju komercdarbības tiesiskajā regulējumā, atbilstoši ceturtā (EKI 5.) līmeņa jurista palīga profesijas standartam, kuri spēj sniegt praktisku palīdzību juridisko profesiju pārstāvjiem, veikt biroja administratora darbu vai strādāt uzņēmumos un kuri ir orientēti uz tālākizglītību.


Studiju programmas uzdevumi:

Nodrošināt studiju procesa norisi atbilstoši izglītības standarta, Latvijas normatīvo aktu, Eiropas augstākās izglītības telpas (ESG 2015) prasībām
Nodrošināt studējošiem apstākļus un iespējas iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstoši jurista palīga profesijas standartam
Sniegt studējošiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktiskās un profesionālās iemaņas iegūstamajā profesijā, sekmējot konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un darba tirgū
Nodrošināt studiju kvalitāti, piesaistot kvalificētus mācībspēkus un studiju procesā izmantojot mūsdienīgu metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu
Attīstīt studējošo zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, integrējot jaunākās pētnieciskās atziņas studiju procesā un sekmējot studējošo iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā
Veicināt studējošo iesaistīšanos profesionālās pilnveides un tālākizglītības procesos, kā arī radīt motivāciju sava kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanai
Veicināt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādēm
Veidot sadarbību ar profesionālajām organizācijām un darba devējiem

Studiju programmas rezultāti:

1. Spēj parādīt vispusīgas faktu, teorijas, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas par juridisko jomu, kā arī spēj parādīt specifiskas zināšanas un izpratni par komercdarbību

2. Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus jurista palīga profesijā

3. Spēj parādīt prasmes, kas juridiskām problēmām ļauj rast radošus risinājumus

4. Spēj pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus jurista palīga profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību

5. Spēj patstāvīgi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences

6. Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas juridiskas problēmas jurista palīga profesijā, kā arī spēj atlasīt un izmantot dažāda veida informāciju problēmu risināšanā

7. Spēj piedalīties tiesību zinātnes attīstībā, parādot izpratni par jurista palīga profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā.

Kur varēs strādāt?

Iegūstot diplomu ar jurista palīga kvalifikāciju, varēsi sākt strādāt, piemēram, par jurista, advokāta, notāra vai tiesneša palīgu, vai pielietot plašāk juridiskās zināšanas savā uzņēmumā vai darba vietā.

Kur varēs turpināt studijas?

Pēc koledžas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, iestājoties vēlākos studiju semestros, piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā, vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs.
Programmas mājaslapawww.alberta-koledza.lv/?parent=386
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vai vidējā profesionālā izglītība, CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai starptautiskā testa vērtējums svešvalodā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Koledža
Skolas iela 22, Rīga, LV-1010
Tel:20175667
E-pasts:info@alberta-koledza.lv  www.alberta-koledza.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit