Juridiskā koledža - Grāmatvedība un finanses - 1. līm. prof. studijas

Grāmatvedība un finanses
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-06-20
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaGrāmatvedis (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 17.06.2027.
Programmas kods41344
 
Ilgums2 gadi un 1 mēnesis
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa112 EUR mēnesī (dienas nodaļa); 109 EUR mēnesī (vakara nodaļa); 104 EUR mēnesī (neklātienes un tālmācības nodaļa). Atlaides skat.koledžas mājaslapā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsKvalitatīva grāmatvedības uzskaite ir veiksmīga vadītāja un grāmatveža sadarbība. Pēc ASV grāmatvežu asociācijas definīcijas grāmatvedība ir “process, kas nosaka, mēra un dara zināmu finansiālo informāciju, lai dotu iespēju šīs informācijas lietotājiem pieņemt lēmumus un spriedumus”. Tās galvenie uzdevumi ir:
– nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai
– nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu
– nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli
– nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu. Grāmatvedis ir sena un pieprasīta profesija. Neviena finanšu darbība uzņēmumā nevar notikt bez grāmatveža, jo viņš ir tas, kas veic uzņēmuma finanšu darbību uzskaiti un pārraudzību. Šīs profesijas pārstāvju darba lauks ir ļoti plašs.

Darba iespējas: Grāmatvedis var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, privātuzņēmumos un daudz kur citur, jo finanses ir katra uzņēmuma ikdiena un balsts.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: grāmatvedības pamatos un ar to saistītās datorprogrammās, finanšu un vadības grāmatvedībā, nodokļos un nodevās, finansēs un kredītā, tirgzinības pamatos, revīzijā un auditā, komercdarbības tiesiskajos pamatos, komercdarbības organizēšanā un plānošanā, ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos, projektu sagatavošanā un vadīšanā, mediācijā u.c.

Svarīgi

Pēc izglītības iegūšanas JK absolventam ir iespējas turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām, uzsākt studijas vēlākā studiju posmā (ja nokārtotie studiju kursi atbilst attiecīgās augstskolas studiju programmai);

Pabeidzot studijas absolvents saņem diplomu latviešu un angļu valodā. Absolventam ir iespējams turpināt studijas arī kādā no ārvalstu augstskolām;

Iegūstot JK kvalitatīvas zināšanas un konkurētspējīgas prasmes, absolvents var pārliecinoši pieteikt sevi darba tirgum – atrast labi apmaksātu darbu.

Studiju programma ir veidota tā, lai to absolvējot, Jūs varētu droši pieteikt sevi darba tirgū kā teorētiski un praktiski sagatavotu savas jomas speciālistu.
Programmas mājaslapajk.lv/uznemsana/studiju-programmas/gramatvediba-un-finanses
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni: latviešu valoda un svešvaloda (angļu valoda, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda), vai starptautiskā testa (ST) vērtējums svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Koledža
Kronvalda bulvāris 1A, Rīga, LV-1010
Tel:67508005; 28665420
E-pasts:info@jk.lv  www.jk.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit