Rīgas Valsts tehnikums - Autotransports - Prof. tālākizglītība

Autotransports
Ieraksts atjaunots:2020-08-26
Programmas veidsProfesionālā tālākizglītība - 3.PKL (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija) (30T)
Profesionālā kvalifikācijaAutomehāniķis (3. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālās kvalifikācijas apliecība;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 17.01.2018., akreditācija līdz 11.04.2024.
Programmas kods30T525011
 
Ilgums960 stundas
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Mācību valodalatviešu/krievu (LV/RU)
Mācību/studiju maksa86 EUR mēnesī. Eksternāts - pēc individuāla mācību plāna un izmaksām (2020.g.)
 
Programmas aprakstsAutomehāniķis ir autotransporta nozares kvalificētu darbinieks, kurš strādā tehniskā servisa uzņēmumos, tehniskā servisa apkopju cehos un radnieciskos uzņēmumos. Automehāniķis veic automobiļu tehniskā stāvokļa diagnostiku, tehniskās apkopes un remontu, mezglu, agregātu un aparātu nomaiņu, montāžu, diagnosticēšanu, regulēšanu un pārbaudi, kā arī veic darbu plānošanu un darbu izpildes nodrošināšanu; organizē tehnikas ekspluatācijas un remonta darbus, izvēloties apkopēm atbilstošus materiālus, tehniskos šķidrumus un nepieciešamos instrumentus, ierīces un stendus, veic izpildīto darbu, materiālu, rezerves daļu un citu resursu uzskaiti;
uztur iekārtu, darbarīku, automobiļu darbaspējas, izpildot nepieciešamās tehnisko apkopju darbus, montē un sagatavot darbam dažādu tehnisku darbu veikšanai nepieciešamās mašīnas, iekārtas un rīkus, pievieno tehnikas vienības, lieto automobiļu ekspluatācijā nepieciešamos ekspluatācijas materiālus un tehniskos šķidrumus;
saprot elektriskās un elektroniskās shēmas detaļu rasējumus, zīmē skices; nosaka automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus (ar dažādiem mērinstrumentiem un kontroles un mērīšanas ierīcēm), novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot mezglus, agregātus vai detaļas;
veic automobiļu un to sastāvdaļu demontāžu un montāžu (izjaucamiem, līmētiem un kniedētiem savienojumiem), ievērojot remonta tehnoloģiskos procesus, izpilda nepieciešamos metālapstrādes darbus;
orientējas tehniskā servisa uzņēmumu struktūrvienību darbībā, normatīvajos aktos, kas regulē tehniskā servisa uzņēmuma darbību.

Programmas mērķis:
Sagatavot automehāniķi, kuš noteiktu automobiļu mehānismu un sistēmu savstarpējo mijiedarbību tehniskā stāvokļa nodrošināšanā, pielietojot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas savlaicīgai automobiļu darbības traucējumu likvidēšanai, veiktu tehniskā apkopes darbus, novērstu ekspluatācijas laikā radušos bojājumus, tehniski pareizi veiktu nepieciešamos regulēšanas un remonta darbus, izvēloties un tehnoloģiski pareizi pielietojot progresīvās apkopes iekārtas un instrumentus.
Programmas vispārīgie mērķi:
Izglītības procesā apgūt zināšanas un prasmes:
- strādāt komandā,
- veikt darba uzdevumus patstāvīgi;
- organizēt savu darba vietu;
- atrast un izvēlēties nepieciešamo informāciju;
- komunicēties ar klientiem.
Programmas specifiskie mērķi:
Izglītības procesa rezultātā iegūt zināšanas un prasmes:
- strādāt ar tehnisko dokumentāciju,
- lasīt rasējumus (mašīnbūves un elektriskās shēmas);
- izvēlēties nepieciešamos instrumentus, palīgierīces, ekspuatācijas materiālus, iekārtas, palīgierīces;
- veikt automobiļu un to sastāvdaļu demontāžu un montāžu (izjaucamiem, līmētiem, kniedētiem savienojumiem);
- veikt automobiļu tehnisko apkopi
- veikt remonta un regulēšanas darbus;
- noteikt automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus (diagnosticēt);
- novērst bojājumus, nomainot mezglus, agregātus, detaļas;
- novērst bojājumus, atjaunojot detaļas vai to salāgojumus;
- ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
- sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos

Programmas apguves novērtēšana
Izglītojamajiem, kas apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu paredzētajos
mācību priekšmetos, nokārtojuši ieskaites, izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība
Profesionālās izglītības iestāde
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1817
Tel:67324146
E-pasts:kanceleja@rvt.lv  www.rvt.lv