Ekonomikas un kultūras augstskola - Vadības zinības - Bak. studijas

Vadības zinības
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-02
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs vadībā un administrēšanā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 26.08.2027.
Programmas kods43345
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1100 EUR semestrī (pilna laika), 990 EUR semestrī (nepilna laika vai e-studijas) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu vadības zinībās atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 6. līmenim;
sagatavot speciālistus vadības zinībās ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj vadīt organizāciju vai tās struktūrvienību.
Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Studiju rezultāti

Programmas absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus, risināt sarežģītus analītiskos uzdevumus un pieņemt lēmumus, jo ir konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū, kā arī var turpināt studijas maģistrantūrā.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:


Zina(zināšanas un izpratne):

zina vadības teorijas jēdzienus un likumsakarības;
izprot organizācijas vadības principus un metodes.

Prot(spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

spēj vadīt strukūrvienības vai organizācijas darbību;
spēj argumentēti diskutēt par vadības zinātnes nozares aspektiem;
spēj veikt pētījumus par vadības procesiem organizācijā un interpretēt to rezultātus;
spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi vadības zinātnes jomā;
spēj patstāvīgi organizēt savu darbu;
spēj strādāt komandā.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

spēj iegūt un analizēt informāciju, izmantojot dažādas metodes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
spēj pieņemt lēmumus par organizācijas vai tās struktūrvienības darbību, izmantojot dažāda veida informāciju;
spēj rast risinājumus pētījuma gaitā vai organizācijas darbības analīzes rezultātā konstatētajām problēmām.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=74&lng=lva
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit