Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - Agrārā un reģionālā ekonomika - Doktora studijas

Agrārā un reģionālā ekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 27.05.2027.
Programmas kods51311
 
Ilgums3 gadi (pilna laika)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1200 EUR semestrī (pilna laika) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir radīt intelektuālos, metodoloģiskos, zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākļus, kas veicina ekonomikas zinātņu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātņu doktora grādu.

PROGRAMMAS SATURS

Teorētiskās studijas:

apakšnozares vai apakšnozares virziena speckurss,
pētījumu metodoloģija ekonomikā I un II daļa,
pētījumu virziena speckurss,
profesionālās svešvalodas speckurss.

Zinātniski pētnieciskais darbs:

promocijas darba izstrādāšana un noformēšana, t.sk. izvēles kursi Zinātnisko rakstu sagatavošana, Lietišķās daudzvariāciju metodes, Ekonomisko pētījumu kvantitatīvās metodes,
pētījumu rezultātu prezentēšana,
pētījumu rezultātu publicēšana.
Programmas mājaslapawww.llu.lv/lv/doktora-studijas/agrara-un-regionala-ekonomika
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds ekonomikā, sociālajās zinībās, uzņēmējdarbībā, vadības zinātnēs un tām radniecīgajās specialitātēs. Iestājpārbaudījums, ja akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds iegūts citā zinātnes nozarē.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit

No 2022. gada 1. septembra Latvijas Lauksaimniecības universitāte tiks pārdēvēta par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, saglabājot tajā īstenotos studiju virzienus un turpinot attīstīt jaunas studiju programmas.
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:20227755
E-pasts:ukom@llu.lv  www.llu.lv