Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika (B) - Pedagogu B programmas

Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika (B)
Ieraksts atjaunots:2021-11-13
Programmas veidsPedagogu profesionālā pilnveide - ar sertifikātu
Izglītības dokuments IZM saskaņots sertifikāts;
Licence / akreditācijaVairāk par licencēšanu/akreditāciju lasīt šeit
 
Ilgums320 akadēmiskās stundas (no tām apmācība angļu valodā – 200 akadēmiskās kontaktstundas)
Izglītības ieguves formaKlātiene; Tālmācība
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaPar maksu
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, kuriem ir cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kvalifikācija tajā pašā tematiskajā jomā (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, 9. daļu). Programmas apguvei ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm.

Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts ar tiesībām mācīt angļu valodu kā svešvalodu pamatizglītības un vidējās izglītības posmā.

Prognozējamais kursu norises periods: septembris – marts (nodarbības tiks plānotas piektdienu pēcpusdienās, sestdienās, skolēnu brīvdienu nedēļā).

Programmas moduļi un tēmas:

Aktuālais vispārējās vidējās izglītības pedagoģijā un psiholoģijā:

pedagoģijas paradigmas un mūsdienu izglītības filozofijas attīstības tendences;
vecumposmu pedagoģijas pamatjautājumi;
motivācija un mācīšanās motīvi;
komunikācijas loma socializācijā un personības pašrealizācijā;
grupas dinamika un komandas veidošana.

Angļu valodas un kultūras studiju paradigmas:

angliski runājošo valstu kultūras studijas;
mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu valodā;
komunikatīvā angļu valodas gramatika;
starpkultūru kompetence angļu valodas apguves kontekstā.

Mācību priekšmeta metodikas un didaktikas modulis:

mācību saturs un mācību procesa plānošana, organizēšana un vadīšana;
mācību procesa un rezultātu novērtēšana;
digitālie rīki svešvalodu mācīšanā un apguvē;
praktikums (angļu valodas mācīšanas metodika vidējās vispārējās izglītības iestādē).

Prakse un tās izvērtējums.
Noslēguma darba (skolotāja portfelis angļu valodas mācīšanas metodikā vispārējās vidējās izglītības iestādē) sagatavošana un prezentācija.
Iepriekšējā izglītība, prasībasOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un vidējās izglītības skolotāja kvalifikācija ar tiesībām mācīt angļu valodas skolotāja kvalifikācijai radniecīgas nozares mācību priekšmetu (vai pielīdzināma augstākā izglītība). Papildu prasības: nepieciešamas angļu valodas zināšanas B2 – C1 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm. Pretendenti (izņemot pedagogi ar angļu valodas skolotāja pamatskolā kvalifikāciju) kārto angļu valodas zināšanu pārbaudījumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:rta@rta.lv  www.rta.lv