Ekonomikas un kultūras augstskola - Datorspēļu dizains un grafika - Prof. bak. studijas

Datorspēļu dizains un grafika
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-02
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs dizainā (ar specializāciju datorspēļu dizainā)
Profesionālā kvalifikācijaGrafikas dizainers (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods42214
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1250 EUR semestrī (pilna/ nepilna laika) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu dizainā un datorspēļu dizainā un grafikā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 6. līmenim;
sagatavot dizainerus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par spēļu dizainu un mākslu, specifiskas prasmes datorspēļu izstrādē, tehnoloģijās, grafiskajā dizainā un mākslas projektu vadībā, un kompetences, kas ļauj būt konkurētspējīgiem darba tirgū Latvijā un starptautiski, kā arī veikt radošo darbību pašnodarbinātā statusā.

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt dizaina nozares (īpaši datorspēļu dizaina) un grafikas dizainera profesijai raksturīgo pamata un specializēto zināšanu un prasmju apguvi, to kritisku izpratni un atbilstību nozares augstāko sasniegumu līmenim mākslā un tehnoloģijās;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju dizainā, pētniecībā un radošajā darbībā;
nodrošināt un attīstīt pētniecisko un radošo darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventam ir:

Zināšanas:

dizaina un specializēti datorspēļu un grafiskā dizaina jēdzienos un teorijās;
grafikas un datorspēļu dizaina vēsturē un mūsdienu attīstības tendencēs;
grafiskā un datorspēļu dizaina pamatnostādnēs, tehnoloģijās un programmatūrā;
par profesionālās ētikas nozīmi datorspēļu dizainā.

Prasmes:

izvēlēties grafikas un datorspēļu dizaina izstrādes metodes, mākslinieciskos paņēmienus un programmatūru;
pamatot datorspēles izmantotos tēlus, stāstus, spēlējamību, stratēģiju un koncepciju;
sagatavot datorspēles dizaina dokumentāciju;
analizēt datorspēles mērķauditoriju, izstrādes laika posmu, budžetu un mārketinga komunikāciju;
patstāvīgi organizēt savu darbu;
strādāt komandā ar citiem profesionālo nozaru speciālistiem.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju;
piedāvāt radošus risinājumus konstatētajām problēmām grafikas un datorspēļu dizaina jomās;
izmantot dažāda veida informāciju lēmumu pieņemšanā datorspēļu izstrādes laikā.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=756&lng=lva
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit