Latvijas Kultūras koledža - Laikmetīgā deja - Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju latviešu dejā - 1. līm. prof. studijas

Laikmetīgā deja - Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju latviešu dejā
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-07-24
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaDeju kolektīva vadītājs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods41212
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa1500 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas "Laikmetīgā deja" apakšprogramma "Deju kolektīva vadītājs ar specializāciju latviešu dejā".

SPECIALIZĀCIJAS APRAKSTS

Specializācijas “Latviešu deja” ietvaros tiek piedāvāts apgūt teorētiskās zināšanas seno latviešu godu un gadskārtu svētku tradīcijās. Iepazīstas ar Latviešu tautas tērpa vēsturisko izcelsmi un tērpa kultūru. Apgūst praktiskās un metodiskās iemaņas latviešu tautas dejas soļu izpildījumā, dejas treniņstundas izveidē un dejas kompozīcijas veidošanā, kas nepieciešamas topošā deju kolektīva vadītāja – horeogrāfa pienākumu veikšanai latviešu tautas dejas iestudējuma veidošanai.

Prasmes tiks pilnveidotas sadarbībā ar nozares profesionāļiem radošajos projektos, īstenojot komunikāciju ar sabiedrību caur kustību mākslinieciskajām norisēm.
Specializācijas mērķis

Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas deju kolektīva vadīšanas darbā, atbilstoši mūsdienu tirgus situācijas prasībām un darbam reālos mūsdienu apstākļos.

Apgūstot šo programmu deju kolektīva vadītāja zināšanas un prasmes:

dejot latviešu tautas dejas pamatsoļus un metodiski tos paskaidrot;
izkopt seno latviešu gadskārtu un godu tradīcijas;
zināt latviešu tautas tērpa vēsturi un tērpa nēsāšanas kultūru;
radoši izdomāt dejas un pielietot kompozīcijas paņēmienus dejas veidošanā un uzstādīšanā;
komunicēt ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, ievērojot vecumposmu īpatnības, fizisko sagatavotību un uztveres īpatnības, gan klātienē, gan sociālajos tīklos;
komunicēt ar dejotāju vecākiem gan klātienē, gan sociālajos tīklos un argumentēt savus darbības principus, paņēmienus un metodes;
uzrakstīt deju mācību programmu, aizstāvēt un saņemt nepieciešamās licences šīs darbības legālai veikšanai no visām nepieciešamajām instancēm: pašvaldības, ieņēmumu dienesta, kvalitātes dienesta, autortiesību aģentūras, darba drošības inspekcijas, bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, u.c.;
organizēt un mērķtiecīgi plānot grupas darbību: māksliniecisko, satura un finanšu darbību īstermiņā un ilgtermiņā, kā arī iesniegt projektus un piesaistīt finansējumu;
samontēt mūziku saviem deju priekšnesumiem;
saskaitīt mūzikas materiālu, pareizi pierakstīt un korekti skaitīt, to mācot dejotājiem;
pārvaldīt dažādus mūzikas atskaņošanas formātus, rīkoties ar tehniskajām ierīcēm un mūsdienu IT, lai atskaņotu mūziku, uzņemtu video un vadītu grupu sociālajos tīklos;
pielietot dažādas treniņstundas vadīšanas metodes, mācīšanas metodes, vadīšanas metodes, pedagoģiskās un psiholoģiskās metodes;
novadīt visas treniņstundas daļas: iesildīšanos, deju tehnikas mācīšanu, kombināciju mācīšanu, horeogrāfijas uzstādīšanu, atkārtošanu, tīrīšanu, atsildīšanos, staipīšanos, fiziskās izturības treniņu, dažādus rituālus utt.;
skatuves gaismu pamatus dejas veidošanā un zina, kā komunicēt ar gaismotāju.

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās, strādāt reģionālās un vietējās kultūras institūcijās kā pasniedzēji, vadīt deju kolektīvus, deju studijas, veikt horeogrāfa, repetitora darbu, iestudēt kustību materiālu teātros, amatiermākslas grupās un kolektīvos, radošajos projektos, mākslas norisēs, dažādu tehniku un stilu dejas izrādēm, kā arī skatuviskām dejām, konkursiem, festivāliem. Piedalīties kā dejotāji teātra izrādēs, vietējos un ārzemju šovos, Cabaret uzvedumos, šovos starptautiskos prāmju maršrutos.
Programmas mājaslapakulturaskoledza.lv/nepilna-laika-studijas/latviesu-deja
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu) (var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu), pārbaudījums specialitātē – sagatavota dejas kompozīcija brīvi izvēlētā stilā. Klasiskās un latviešu deju soļu izpildījums.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit
Koledža
Iepriekšējais nosaukums:Latvijas Kultūras koledža
Bruņinieku iela 57, Rīga, LV-1011
Tel:67846238; 20229975
E-pasts:studinfo@lkk.gov.lv  www.kulturaskoledza.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lejupielādēt šeit