Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - Lauksaimniecība - Mag. studijas

Lauksaimniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-07
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsLauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods45621
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 1175 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsLauksaimniecība visos laikos ir bijusi svarīga nozare, kas apgādā cilvēkus ar pārtiku, nodrošina darba vietas un sekmē reģiona attīstību. Taču mūsdienās lauksaimniecības nozare ir strauji mainījusies. Tradicionālā saimniekošana viensētās ir pagātne, jo tehnoloģiju ienākšana un zinātnes attīstība ir radījusi jaunas iespējas un izaicinājumus lauksaimniecībā. Nozarei ir nepieciešami speciālisti, kuri spēj radīt inovācijas un jaunus risinājumus nozares vajadzībām.

KO TU IEGŪSI?

Padziļinātas zināšanas lauksaimniecības bioloģijā, lauksaimniecības ekonomikā un specializācijas virziena kursos, kā arī jaunākajos zinātniskajos sasniegumos lauksaimniecības zinātnē. Apgūsi zinātnes metodoloģiju, kā arī pratīsi strādāt ar dažāda veida, tajā skaitā zinātnisko, literatūru un sagatavot publikācijas, orientēties zinātniskā darba metodēs un prast tās atbilstoši pielietot.
Specializācijas virzieni: laukkopība, dārzkopība, lopkopība.

KARJERAS IESPĒJAS

Absolventi var strādāt augkopības, dārzkopības, lopkopības produkcijas ražošanas saimniecībās, kā arī privātajos un ārvalstu uzņēmumos, valsts iestādēs, pašvaldību uzņēmumos, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, plānošanu, vadību, produkcijas uzglabāšanu, pārstrādi, tirdzniecību, pārraudzību, konsultēšanu un kontroli, kā arī var strādāt zinātniskajās iestādēs un turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.llu.lv/lv/magistra-studijas/lauksaimnieciba
Iepriekšējā izglītība, prasības- bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pabeigta augstākā izglītība līdz 1995. gadam.
- personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, veterinārārsta kvalifikāciju vai Dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā, uzņem bez iestājpārbaudījumiem,
- pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši Agronomijas, Zootehnikas, Zooinženieru, Lopkopības vai Lauksaimniecības fakultātē konkursā saņem 1 papildus balli,
- veterinārārsti un dabaszinātņu bakalauri bioloģijā, kā arī Lauksaimniecības zinātņu bakalauri mežzinātnē saņem 1 papildus balli, ja vidējā svērtā atzīme ir 7 (septiņi) un vairāk.
Papildus prasības: ja bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība iegūta citā zinātņu nozarē, jākārto iestājeksāmens "Augu un dzīvnieku bioloģijā" 3 KP apjomā. Ja eksāmens nokārtots ar atzīmi 7 (septiņi) un vairāk, reflektants saņem 1 papildus balli.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Veterinārmedicīna, Mežzinātne.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:20227755
E-pasts:ukom@lbtu.lv  www.lbtu.lv