Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas - Bak. studijas

Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-04-05
Programmas veidsBakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)
GrādsInženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 15.09.2028.
Programmas kods43525
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa1100 EUR semestrī (2024./25.)
 
Programmas aprakstsSpecializācijas virzieni:

Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības.

Šī programma apvieno inženierijas dizaina, mehatronikas un programmēšanas prasmju apguvi, kā arī sniedz pamatzināšanas par biosistēmām lauksaimniecības, kokapstrādes, pārtikas ražošanas un lopkopības jomās. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētu, radošu, kompetentu speciālistu biosistēmu mašinērijas un tehnoloģiju jomā, kurš strādā metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, lauksaimniecības, pārtikas rūpniecības, tirdzniecības un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar dažādām biosistēmām paredzētu mehatronisku iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, uzraudzību, komplektēšanu, pilnveidošanu, realizāciju un remontu.

KO TU IEGŪSI?

Zināšanas, lai izprastu un apgūtu dabas un sabiedrības attīstības korelācijas, vadības psiholoģijas pamatus un vadības prasmes vispārējās izglītības disciplīnās. Apgūsi mašīnu, mehānismu un enerģētisko ierīču struktūru un darbības principus, to projektēšanas un ražošanas procesu tehnoloģijas un saistīto inženierijas uzdevumu risināšanu ar inženierzinātņu pamatdisciplīnām, kā arī spēsi izmantot specializētos kursos apgūtās zināšanas par biosistēmu īpatnībām un mehatroniku, risinot inženiertehniskus uzdevumus enerģētikas, lauksaimniecības, dārzkopības, kokapstrādes un pārtikas ražošanas jomā.

KARJERAS IESPĒJAS?

Jaunie inženieri var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, lauksaimniecības, pārtikas rūpniecības, tirdzniecības un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar dažādām biosistēmām paredzētu mehatronisku iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, uzraudzību, komplektēšanu, pilnveidošanu, realizāciju un remontu. Tāpat absolventi var vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai, piedalīties projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos, nodrošinot drošības tehnikas un vides aizsardzības likumu, noteikumu ievērošanu.
Programmas mājaslapawww.lbtu.lv/lv/pamatstudijas/biosistemu-masinerija-un-tehnologijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasPersonām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;
Piešķir papildu punktus, ja ir:
centralizētais eksāmens fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
Piešķir papildu punktus, ja ir:
atestāta / diploma gada atzīme fizikā.
Jāuzrāda sertificētas institūcijas apliecinājums par angļu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:20227755
E-pasts:ukom@lbtu.lv  www.lbtu.lv