Latvijas Universitāte - Filoloģija - Vācu filoloģija - Bak. studijas

Filoloģija - Vācu filoloģija
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-09-01
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs valodu studijās
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 26.05.2021.,tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024.
Programmas kods43227
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2200 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsBakalaura programmas "Filoloģija" apakšprogramma "Vācu filoloģija".

Apakšprogramma būs pievilcīga visiem, kuri interesējas par vācu valodu un literatūru – ne tikai Vācijā, bet arī citās Eiropas “vāciskajās” valstīs un reģionos, savus nākotnes nodomus saista ar vācu valodas un literatūras studijām, kā arī ar Latvijas kultūrvēstures izzināšanu, jo vācu valodai ir liela nozīme visas Baltijas vēsturē un kultūrā. Studiju laikā tiek padziļinātas vācu valodas zināšanas un apgūta otra svešvaloda. Studentiem tiek piedāvāti arī profesionālas ievirzes kursi tulkošanā un vācu valodas didaktikā.

Apakšprogrammas vadītāja – prof. Ineta Balode, e-pasts: ineta.balode@lu.lv

Programmā ir gan visām apakšprogrammām kopīgie kursi, gan katrai specifiskie kursi, gan brīvas kursu izvēles daļa.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Ievads valodniecībā daudzvalodu kontekstā; Ievads literatūrzinātnē daudznacionālā kontekstā; Pasaules literatūra; Ievads Rietumu filozofijā; Starpkultūru komunikācija; Zinātnes valodas un terminoloģijas pamati; Tulkošanas un valodas apguves pamati; Akadēmiskā prakse filologiem.

Vācu filoloģijas apakšprogrammā:
Vācu valodas prakse un lingvistiskie pamati; Vācu valodas vēstures pamatjautājumi; Vācu valoda, literatūra un kultūra Baltijā – vēsturiskais mantojums; Vācu literatūras un kultūras studijas; Kultūrzinātnes pamati ģermānistiem; Vācu valodas apguves teorijas un prakse; Tulkošana no vācu valodas latviešu valodā un no latviešu valodas vācu valodā.
Studiju valoda – vācu, latviešu, angļu; izvēlē arī zviedru valoda, romāņu valodas.

Iespējas pēc studiju beigšanas

Var turpināt studijas maģistrantūrā.

Darba iespējas plašas: valsts un pašvaldību institūcijas, ārlietu resori, valstu vēstniecības (kultūras un/vai sabiedrisko attiecību/mediju informācijas speciālists), mediju kompānijas un izdevniecību redakcijas (redaktors, korektors, reklāmspeciālists), tulkošanas biroji, pētniecības iestādes (valodu speciālists, konsultants), bibliotēkas, muzeji (valodu/literatūras materiālu pārzinātājs, kultūras/izglītojošu pasākumu organizētājs), skolas, valodu kursi (mācībspēks).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
CE matemātikā*
* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)
Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv