Latvijas Universitāte - Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Klasiskās studijas - Mag. studijas

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas - Klasiskās studijas
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-09-02
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs valodu studijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēta 16.06.2021.,tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2024.
Programmas kods45227
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2200 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsSvarīgi! Studiju programma ir sagatavošanas procesā, plānotais licencēšanas laiks - 2021. gada maijs-jūnijs. Precīzāka informācija par studiju programmu un uzņemšanas noteikumiem būs zināma pēc licences saņemšanas.

Starpdisciplinārā daudzvalodu studiju programma piedāvā augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā kā vēsturiskā, tā mūsdienu skatījumā.

Programmā vērts studēt, lai gūtu vispusīgu izpratni par valodas, literatūras un kultūras savstarpējās mijiedarbes procesiem, padziļinātu zināšanas par noteiktas valodas/kultūrvides jomu (klasiskajām valodām un antīko kultūrmantojumu, ģermāņu (vācu), romāņu (franču, spāņu, itāļu), slāvu (krievu), kā arī Baltijas jūras reģiona kultūrvidi) un apgūtu mūsdienās aktuālas pētniecības metodes to izziņā.

Maģistra studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” apakšprogramma "Klasiskās studijas"

Latvijā unikālā Klasisko studiju apakšprogramma sniedz filoloģiskas un kultūrvēsturiskas zināšanas par Eiropas klasiskās senatnes svarīgākajiem kultūrfenomeniem, piedāvā seno valodu (latīņu un sengrieķu), antīkās literatūras un kultūras, mitoloģijas, rētorikas un tekstveides jomas jautājumu izziņu, vienlaikus iepazīstot to ietekmi uz ideju un vērtību attīstību vēlāko laiku Eiropas un jo īpaši Baltijas reģiona kultūrainā.
Apakšprogrammas vadītāja – prof. Ilze Rūmniece, e-pasts: ilze.rumniece@lu.lv

Programmā ir gan kopīgo studiju kursu daļa, gan apakšprogrammu piedāvātie specializācijas kursi literatūrzinātnē un kultūrā, valodniecībā un starpdisciplinārās studijās, gan izvēles daļa, kurā studējošajiem ir iespēja individualizēt savas studijas un apgūt tieši sev interesējošos kursus.

Visi programmas studenti apgūst tādus studiju kursus kā Salīdzināmā literatūrzinātne; Kultūras mantojums un jaunās identitātes; Valodas teorijas un valodu daudzveidība; Reģionu valodu un kultūru kontakti; Pētniecība un komunikācija; Projekta izstrāde humanitārajās zinātnēs.

Apakšprogramma “Klasiskās studijas”:
Antīkā kultūrmantojuma izpēte: starpnozaru aspekts; Antīkā mitoloģija literatūrā un mākslā; Eiropas literatūras dzejas un drāmas žanri: sengrieķu un romiešu pamats; Eiropas literatūras prozas žanri: sengrieķu un romiešu pamats; Klasisko valodu vēsture; Rētorika un publiskā runa: klasiskais mantojums; Antīkā kultūrmantojuma recepcija Baltijā; Humānistu teksti Baltijā; Grieķu/latīņu tekstu tulkošanas un atdzejas praktikums; Digitālā vide klasiskajām studijām u.c.
Studiju valoda: latviešu, angļu.


Studiju programmas “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas” absolventi var strādāt dažādās valsts, nevalstiskajās un privātajās institūcijās – Latvijas un citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās, dažādās Latvijas un Eiropas, tostarp tulkošanas, institūcijās, augstskolās un skolās, pētniecības institūcijās, masu medijos un reklāmas aģentūrās, redakcijās un izdevniecībās, bibliotēkās, valodu mācību centros, tūrisma aģentūrās, dažādu profilu Latvijas un pasaules uzņēmumos u.c.

Absolvējot maģistra studiju programmu, iespējams turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/valodnieciba-literaturzinatne-un-regionu-kulturstudijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasIepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.
Papildu nosacījumi apakšprogrammā “Klasiskās studijas”:
Personām, kurām izglītības dokumentā nav vērtējuma latīņu/sengrieķu valodā un antīkajā literatūrā, maģistra studiju programmas 1. studiju gadā ir papildus jāapgūst izlīdzinošie pamatkursi (latīņu valoda, sengrieķu valoda, antīkā literatūra Eiropas kultūrvēstures kontekstā).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv