Latvijas Universitāte - Dabaszinātnes (Fizika, astronomija un mehānika) - Doktora studijas

Dabaszinātnes (Fizika, astronomija un mehānika)
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-22
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds zinātnes doktors(‑e) (Ph.D.) fizikā un astronomijā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods51421
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2134 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsDabaszinātņu (Fizika, astronomija un mehānika) doktora studiju programma nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes apakšnozarēs:

- Astrofizika un fundamentālā astronomija

- Cietvielu fizika

- Fizikas didaktika

- Ķīmiskā fizika

- Lāzeru fizika un spektroskopija

- Materiālu fizika

- Medicīniskā fizika

- Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

- Šķidrumu un gāzu mehānika.

Studiju mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus fizikā, astronomijā un mehānikā.

Doktora studiju programma sagatavo doktora līmeņa speciālistus pētniecības realizācijai Latvijas fizikas profila zinātniski pētnieciskajās institūcijās, tādos LU institūtos un struktūrvienībās kā LU Astronomijas institūts, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, LU Fizikas institūts, LU Lāzeru centrs, LU FMF Fizikas nodaļa, LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Polimēru mehānikas institūts.

Speciālisti tiek gatavoti arī tādām valsts pētniecības iestādēm kā Ventspils radioastronomijas centrs, Fizikālās enerģētikas institūts un citām. Šīs programmas absolventi veiksmīgi var darboties dažādās Latvijas valsts institūcijās un privātā biznesa struktūrās, kā arī strādāt par mācībspēkiem gan Latvijas Universitātē, gan arī citās Latvijas augstskolās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fizikas-matematikas-un-optometrijas-fakultate/doktorantura/fizika-astronomija-un-mehanika
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds fizikā, ķīmijā, optometrijā, inženierzinātnēs vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms.
Papildus prasības: Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju padomē (DSP) pretendents iesniedz zinātniskā pētījuma projektu un DSP organizētās pārrunās, balstoties uz padomes apstiprinātiem kritērijiem, tiek izvērtēts pretendenta zināšanu līmenis fizikā, astronomijā un mehānikā, pētījumu projekta kvalitāte un tā atbilstība LU pētījumu prioritārajiem virzieniem. DSP pieņem lēmumu par pretendenta atbilstību un, ja nepieciešams, norāda uz studiju gaitā apgūstamajiem papildkursiem.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv