Latvijas Universitāte - Dabaszinātnes (Vides zinātne) - Doktora studijas

Dabaszinātnes (Vides zinātne)
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-10-22
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods51421
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2134 EUR gadā (2021./22.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsDoktora programmas "Dabaszinātnes" apakšprogramma "Dabaszinātnes (Vides zinātne)".

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus, kā arī augsti kvalificētus profesionāļus lietišķajai pētniecībai vai sabiedrības pārvaldības darbam ar starptautiski salīdzināmu kompetenci un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Doktora studiju programma vides zinātnē sniedz iespējas studiju laikā veikt kvalitatīvus pētījumus un iegūt jaunas zinātniskas atziņas kādā no vides zinātnes apakšnozarēm. Studiju programma nodrošina pētījumu rezultātu publikāciju un promocijas darba sagatavošanu. Studējot šajā programmā, iespējams padziļināt teorētiskās zināšanas, iegūt pieredzi zinātniskajā darbā un spējas veikt patstāvīgus pētījumus kādā no vides zinātnes apakšnozarēm. Tiek iegūtas vispārējas prasmes, kas nepieciešamas darbam Latvijas tautsaimniecības, augstākās izglītības, zinātnes, vides un veselības aizsardzības iestādēs, kā arī iegūta augsta kvalifikācija un iespējas konkurēt starptautiskajā akadēmiskajā apritē.

Doktorantūras studiju programmas prasību izpildīšana un promocijas darba aizstāvēšana, atbilstoši apakšnozarei, ļauj iegūt ģeogrāfijas, ķīmijas, bioloģijas vai ekonomikas (vides pārvaldībā) doktora grādu vides zinātnē.

ides zinātnes DSP piedāvā studijas šādās vides zinātnes apakšnozarēs:

vides ķīmija un ekotoksikoloģija;
dabas aizsardzība;
vides inženierzinātne;
vides pārvaldība.

Vides zinātnes studiju programmas absolventi strādā Latvijas vides aizsardzības sistēmā: LR Vides un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts vides dienestā, kā arī citās valsts institūcijās. Vairāki absolventi turpina darbu pētniecībā, piemēram, Koksnes ķīmijas institūtā, institūtā “Silava”, kā arī pedagoģiskajā darbā Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Dažos gadījumos pētniecības darbs tiek turpināts ārvalstīs.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/geografijas-un-zemes-zinatnu-fakultate/doktorantura/vides-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasIepriekšējā akadēmiskā izglītība: maģistra grāds dabas zinātnēs vai tam atbilstošs kvalifikācijas diploms.
Papildus prasības pēc nozares doktorantūras padomes noteiktas formas: promocijas darba tēmas izvērsts pamatojums (5 lpp).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv