Rīgas Tehniskā universitāte - Viedā elektroenerģētika - Prof. mag. studijas

Viedā elektroenerģētika
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs enerģētikā un elektrotehnikā
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms ;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2022.
Programmas kods47522
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 4000 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma ir izveidota kā kopēja apvienota un optimizēta profesionālā maģistra studiju programma, kurā varēs iestāties gan profesionālā bakalaura studiju programmas absolventi, gan otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas absolventi. Studiju programma ir orientēta uz Latvijas Republikas un ārējā darba tirgus elektroenerģētisko sistēmu un tīklu, kā arī energosaimniecības jomas prasību nodrošināšanu ar vajadzīgajiem speciālistiem.
Studiju programmas absolvents spēs identificēt enerģētikas nozares vajadzības un pielietot viedās tehnoloģijas taupīgai un efektīvai elektroenerģijas izmantošanai, integrējot apmācības procesā iegūtās zināšanas mūsdienu elektroenerģētisko sistēmu jomā.

Mērķis

Jaunas absolventu paaudzes sagatavošana elektroenerģētisko tīklu un sistēmu, to režīmu uzskaites un kontroles, kā arī stabilitātes un drošuma jomā, aktīvi ieviešot viedās tehnoloģijas, proti:
• optimālas vadības tehnoloģijas, piemērojamas enerģijas tirgum, kā arī ražošanai, pārvadei, sadalei, patēriņam un enerģijas taupīšanai;
• ekspertīze enerģijas pieprasījumā un taupībā, efektīvas enerģijas izmantošanas paņēmieni būvniecības, rūpniecības, primārajā sektorā un transporta nozarē;
• dažādu vadības sistēmu un energoefektivitātes modeļu izstrāde un integrēšana.
Uzdevumi

Galvenais uzdevums ir sagatavot kvalificētus speciālistus sekmīgai nākotnes problēmu risināšanai:
• darba režīmu kontrole un vadība visiem dalībniekiem, kas iesaistīti enerģijas ražošanas, pārvades un patēriņa procesā (ražotāji, tirgotāji, lielie un mazie patērētāji);
• ātra reakcija uz izmaiņām dažādos energosistēmas parametros un droša energoapgāde pārvades un sadales tīklos, ar lielu saražotās vēja un saules enerģijas daļu;
• «izkliedētas» energosistēmas efektīvas un mūsdienīgas decentralizētās vadības panākšana;
• izglītojošs darbs pasīvo patērētāju vidū (mazie atjaunīgo energoresursu patērētāji), padarot tos par pieprasījumreakcijas procesa aktīviem dalībniekiem kā ražotājlietotājus, lai nodrošinātu ieguvumu efektīvu realizāciju.

Studiju rezultāti

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un prakses laikā dot padziļinātas zināšanas elektroenerģētikā un elektrotehnikā un nodrošināt iemaņas zinātniski pētnieciskā darba pamatos, attīstīt pētnieciskās iemaņas un sagatavot augsta līmeņa speciālistus viedo energosistēmu (tajā skaitā elektroapgādes, elektrisko tīklu un sistēmu vadības vai elektrisko mašīnu un aparātu specializācijā), kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā.
Karjera

Studējot studiju programmā, students iegūst stabilas pamatzināšanas un izpratni par elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozares teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, kas nepieciešamas praktiskā darba uzsākšanai dažāda profila enerģētikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumos un studiju turpināšanai augstāka līmeņa studiju programmās.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EGR?department=27000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālais bakalaura grāds elektrozinātnē un elektroinženiera kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un elektroinženiera kvalifikācija.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv