Ekonomikas un kultūras augstskola - Mārketings - Bak. studijas

Mārketings
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-02
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs tirgzinībās un reklāmā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju programma ir licencēta 04.08.2021.,tiks iekļauta akred.lapā. Studiju virziens akreditēts līdz 26.08.2027.
Programmas kods43342
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1100 EUR semestrī (pilna laika studijas), 990 EUR semestrī (nepilna laika vai e-studijas) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

Sagatavot speciālistus mārketingā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj plānot un organizēt mārketinga darbību organizācijā.

Studiju programmas uzdevumi:

Nodrošināt studiju procesu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un darba tirgus prasībām.
Piesaistīt docēšanai kvalificētos mācībspēkus ar akadēmisko, zinātnisko un profesionālo pieredzi, lai nodrošinātu studentu centrēto studiju procesu.
Sniegt studentiem padziļinātas zināšanas un attīstīt izpratni par teorijām un koncepcijām mārketingā, mārektinga komunikācijā un digitālajā mārketingā.
Attīstīt studentu prasmes patstāvīgi meklēt un analizēt informāciju par jaunākajām tendencēm un atklājumiem mārketingā, lai veiktu pētniecisko darbu un radītu jaunas koncepcijas.
Attīstīt studentu radošumu, kritisko domāšanu un elastīgumu, lai spētu mācīties un darboties mainīgos apstākļos un operatīvi meklēt inovatīvus zinātnisko un darba problēmu risinājumus
Attīstīt studentu spēju patstāvīgi veidot mārketinga kampaņas un komunikāciju, izmantojot dažādas metodes.

Studiju programmas rezultāti:

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

Zina mārketinga jēdzienus un principus.
Zina mārketinga vadības principus un metodes.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Spēj vadīt mārketinga strukūrvienības darbību.
Spēj argumentēti diskutēt par mārketinga jomas problēmjautājumiem.
Spēj veikt pētījumus par mārketinga procesiem organizācijā un interpretēt to rezultātus.
Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi mārketinga zinātnes jomā.
Spēj patstāvīgi organizēt savu darbu.
Spēj strādāt komandā.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana)

Spēj iegūt un analizēt mārketinga informāciju, izmantojot dažādas metodes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Spēj pieņemt lēmumus par organizācijas mārketinga darbību, izmantojot dažāda veida informāciju.
Spēj rast risinājumus pētījuma gaitā vai organizācijas mārketinga darbības analīzes rezultātā konstatētajām problēmām.
Programmas mājaslapawww.augstskola.lv/?parent=1079&lng=lva
Iepriekšējā izglītība, prasības1) Vidējā izglītība; CE latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu.
2) Pirmā līmeņa profesionālā augstsākā izglītība radniecīgā jomā (studijām vēlākos posmos).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053; 28451040
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit