RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs - Viedā elektroenerģētika - Prof. bak. studijas

Viedā elektroenerģētika
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-11-05
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs enerģētikā un elektrotehnikā
Profesionālā kvalifikācijaElektroinženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju programma ir licencēta 30.06.2021., tiks iekļauta akreditētajā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods42522
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1375 EUR semestrī (pilna laika); 825 EUR semestrī (nepilna laika neklātienes) (2021./22.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma ir orientēta uz Latvijas un ārējā darba tirgus prasību nodrošināšanu ar speciālistiem elektroenerģētisko sistēmu un tīklu, kā arī energosaimniecības jomā. Tā spēj identificēt enerģētikas nozares vajadzības un piedāvā pielietot viedās tehnoloģijas taupīgai un efektīvai elektroenerģijas izmantošanai, integrējot apmācības procesā iegūtās zināšanas mūsdienu elektroenerģētisko sistēmu jomā tādā veidā, lai studējošais, pēc grāda iegūšanas, spētu uzsākt gan praktisku darbību nozarē, gan arī turpināt studijas augstākā līmenī akadēmiskajā vai profesionālajā (ar vadoša elektroinženiera kvalifikācijas iegūšanas iespēju) maģistrantūrā.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir jaunas absolventu paaudzes sagatavošana elektroenerģētisko sistēmu un tīklu, elektroenerģijas pārvades un sadales, to režīmu, stabilitātes un drošuma jomā, aktīvi ieviešot viedās tehnoloģijas, proti:
• optimālas vadības tehnoloģijas, piemērojamas enerģijas tirgum, kā arī ražošanai, pārvadei, sadalei, patēriņam un enerģijas taupīšanai;
• ekspertīze enerģijas pieprasījumā un taupībā, efektīvas enerģijas izmantošanas paņēmieni būvniecības, rūpniecības, primārajā sektorā un transporta nozarē;
• dažādu vadības sistēmu un energoefektivitātes modeļu izstrāde un integrēšana.

Uzdevumi

Galvenais uzdevums ir sagatavot kvalificētus speciālistus sekmīgai nākotnes problēmu risināšanai:
• darba režīmu kontrole un vadība visiem dalībniekiem, kas iesaistīti enerģijas ražošanas, pārvades un patēriņa procesā (ražotāji, tirgotāji, lielie un mazie patērētāji);
• ātra reakcija uz izmaiņām dažādos energosistēmas parametros un droša energoapgāde pārvades un sadales tīklos, ar lielu saražotās vēja un saules enerģijas daļu;
• «izkliedētas» energosistēmas efektīvas un mūsdienīgas decentralizētās vadības panākšana;
• izglītojošs darbs pasīvo patērētāju vidū (mazie atjaunīgo energoresursu patērētāji), padarot tos par pieprasījumreakcijas procesa aktīviem dalībniekiem kā ražotājlietotājus, lai nodrošinātu ieguvumu efektīvu realizāciju.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolvents spēs:
• identificēt, pamatot un formulēt energosistēmas stabilas darbības nodrošināšanas problēmas, pamatojoties uz zināšanām par elektroenerģētisko sistēmu, rūpniecības u.c. uzņēmumu elektroiekārtās noritošo procesu fizikālajiem pamatiem;
• identificēt iespējamus avārijas režīmus, aprēķināt to parametrus un iespējamo negatīvo ietekmi, veikt gan pretavārijas esošās automātikas darbības analīzi, gan sintezēt jaunas pretavārijas automātikas algoritmus un iekārtas;
• efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku dažādu uzdevumu risināšanai, projektēšanai, ka arī procesu vadīšanai un kontrolei;
• parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu un profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
• ievērot darba aizsardzības noteikumus;
• attīstīt praktiskās iemaņas, iepazīstoties ar elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem, remonta organizāciju un tehnoloģiju;
• novērtēt un nodrošināt informāciju par spēkā esošiem valsts standartiem un normatīviem materiāliem;
• komunicēt, konsultēt, sadarboties un argumentēt viedās enerģētikas mērķus un rezultātus.
Karjera

Iegūtās zināšanas un prasmes un kompetences ļauj programmas absolventiem sākt darbu elektroenerģētikas un energobūvniecības jomu uzņēmumos, sagatavojot augsta līmeņa speciālistus viedo energosistēmu (tajā skaitā elektroapgādes, elektrisko tīklu un sistēmu vadības vai elektrisko mašīnu un aparātu) specializācijā.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ECR?department=27000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle
Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410
Tel:65443708
E-pasts:daugavpils@rtu.lv  daugavpils.rtu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit