Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" - Sporta vadība - Prof. mag. studijas

Sporta vadība
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-05
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs sporta vadībā
Profesionālā kvalifikācijaOrganizācijas vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms ;
Licence / akreditācijaStudiju programma ir licencēta 25.08.2021., tiks iekļauta akreditētajā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 14.10.2027.
Programmas kods47345
 
Ilgums1,5 vai 2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa4460 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProfesionālā augstākas izglītības maģistra studiju programma "Sporta vadība" tiek īstenota atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam (Latvija 2030). Cilvēku skaitam samazinoties un sabiedrībai novecojot, ir svarīgi nesamazināt cilvēkkapitāla bāzes vērtību un palielināt tās produktivitāti.

Programmas stratēģiskais mērķis ir paaugstināt sporta vadības veiktspēju starptautiskā mērogā Latvijā un pasaulē, attīstīt tās globālo ekonomisko konkurētspēju Eiropas un globālās ekonomikas kontekstā.

Programmas saturs

Profesionālās augstākas izglītības maģistra studiju programmas “Sporta vadība” apjoms ir 60 KP vai 80 KP, atšķirības studiju programmas apjomā ir balstītas uz reflektantu iepriekšējo izglītību. Maģistra studiju programmu veido obligātā daļa (A daļa) un ierobežotās izvēles daļa (B daļa). Obligātā A daļa ietver maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu (20 KP), praksi (26 KP vai 6 KP) un teorētiskos studiju kursus (24 KP). Ierobežotās izvēles B daļa (10 KP) piedāvā studentiem iespēju iegūt padziļinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas atbilstoši savām interesēm no programmas piedāvātajiem studiju kursiem.

Studiju metodes

Profesionālā augstākas izglītības maģistra studiju programma "Sporta vadība" ietvers arī studentu individuālo zinātniski pētniecisko darbu (zinātnisku rakstu publikācijas, uzstāšanos zinātniskās konferencēs), piedalīšanos LZP, RISEBA un Biznesa un Ekonomikas fakultātes pētnieciskajos projektos.

Programma izstrādāta, konsultējoties un sadarbojoties ar darba devēju pārstāvjiem – Latvijas Valsts Olimpisko komiteju, dažādām sporta asociācijām un federācijām, kā arī ar radniecīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās.

Programmu īsteno akadēmiskais personāls ar pieredzi gan pasniegšanā (arī ārvalstu augstskolās), gan starptautiskos zinātniskos pētījumos, kā arī vieslektori un mācībspēki, kas savā pamatdarbā ir saistīti ar stratēģijas izstrādi, lēmumu pieņemšanu un to īstenošanu sporta federācijās un institūcijās.

Karjeras iespējas

Programma ir orientēta uz augstākā līmeņa vadītāju, ekspertu un speciālistu sagatavošanu sporta pārvaldei un tās kvalitātes paaugstināšanu. Balstoties uz programmā iesaistīto docētāju kvalifikāciju un zinātniskā darba pieredzi, iesaistot studentus aktuālu sporta darba kārtības jautājumu risināšanā, programma nodrošina iespēju apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes sekmīgam darbam visu līmeņu sporta struktūrās, ieskaitot vietējās, Eiropas Savienības un citas starptautiskās institūcijās. Pēc sekmīgas programmas prasību izpildes un maģistra darba aizstāvēšanas programmas absolventiem tiek piešķirts profesionālais maģistra grāds sporta vadībā un kvalifikācija "Organizācijas vadītājs".
Programmas mājaslapawww.riseba.lv/studentiem/magistra-programmas/sporta-vadiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sporta vadībā, uzņēmējdarbībā, finansēs, ekonomikā, vadībzinībās vai radniecīgā jomā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)
Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Tel:67500265; 26465351
E-pasts:riseba@riseba.lv  www.riseba.lv