Daugavpils Universitāte - Vēsture un arheoloģija - Doktora studijas

Vēsture un arheoloģija
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) vēsturē un arheoloģijā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 14.05.2022.
Programmas kods51228
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2200 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsKopīgā Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes doktora studiju programma "Vēsture un arheoloģija" ir vislabākā iespēja veltīt sevi vēstures zinātnei un nodarboties ar pētniecību kādā no vēstures apakšnozarēm – arheoloģijā, Latvijas vai pasaules vēsturē dažādos laikos (viduslaiki, agrie jaunie un jaunie laiki, jaunākie laiki un mūsdienu vēsture), izvēloties visdažādākās pētniecības tēmas, vai arī kādā no vēstures palīgdisciplīnām (numismātika, heraldika, ģenealoģija utt.). Studiju rezultātā ir iespēja iegūt zinātnes doktora Vēsturē un arheoloģijā grādu, tādējādi apliecinot sev un sabiedrībai, ka esat sasniedzis respektējamu kvalitāti kā zinātnieks un varat sekmīgi risināt visdažādākās vēstures uzdotās mīklas un jautājumus un izprast sabiedrības attīstības procesus.

Studiju programmas mērķis

augstākās kvalifikācijas speciālistu – vēstures zinātnieku sagatavošana vēstures zinātnes nozares historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu apakšnozarē, kuri ir spējīgi izvirzīt un risināt mūsdienu vēstures zinātnes svarīgākās problēmas, attīstot un nostiprinot Latvijas, Latgales novada un DU zinātnisko potenciālu.
Studiju programmas uzdevumi

nodrošināt dziļu zināšanu apguvi par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures zinātnes aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām;
radīt apstākļus modernāko pētniecisko metožu, informatīvo tehnoloģiju un tradicionālu pieeju apguvei vēstures avotu kritikas/izpētes,

historiogrāfiskās analīzes un vēsturiskās sintēzes (vēstures aspektu un jautājumu reprezentācijas un vēsturiskā naratīva veidošanas) jomā;

nodrošināt reģionālo pētījumu vēsturē metodoloģijas un metodikas apguvi, reģionālās/lokālās vēstures dziļāku apjēgšanu Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā;
attīstīt doktorantu iemaņas, kas dos viņiem iespēju veikt patstāvīgus, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītus projektus un veikt zinātniskus pētījumus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem standartiem atbilstošus sasniegumus;

Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti

lielu zināšanu apjomu kumulēšana un apjēgsme vēstures jomā;
speciālu zināšanu iegūšana pētniecībā balstītās studijās un doktoranta veiktajos patstāvīgos pētījumos;
prasme veikt pētījumus starptautiskā līmenī un starptautiskā kontekstā,
prasme savā pētījumā pielietot modernākās pētnieciskās metodes, informatīvās tehnoloģijas un vēstures pētniecības tradicionālās metodes,

Doktorantiem ir iespēja

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos DU zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/doktora-studiju-programmas/vesture
Iepriekšējā izglītība, prasībasHumanitāro (vēsture, filozofija, teoloģija) vai sociālo (socioloģija, politikas zinātne, sociālā antropoloģija, sociālā psiholoģija u.c.) zinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināma 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība attiecīgajā nozarē; pārrunas par iesniegto referātu, kurā prezentēta izvērsta koncepcija iecerētajam pētnieciskajam darbam; pārbaudījums svešvalodā (angļu vai vācu valodā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65421198; 26330381
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv