Daugavpils Universitāte - Fizika - Mag. studijas

Fizika
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-11
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsDabaszinātņu maģistrs fizikā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaProgramma licencēta 27.10.2021., tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods45443
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsAkadēmiskā maģistra studiju programma “Fizika” ir Latvijas Universitātes (LU) un Daugavpils Universitātes (DU) sadarbības rezultāts.

Programmas ietvaros paredzētas 5 specializācijas:

Tehnoloģiju fizika (specializāciju nodrošina DU),
Atomu, molekulu un optiskā fizika,
Cietvielu fizika,
Nepārtrauktās vides fizika,
Teorētiskā fizika (specializāciju nodrošina LU).

Studiju programmas mērķis

veicināt fizikas zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai orientētos mūsdienu fizikas un tehnikas sasniegumos un veiktu patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā fizikas nozarē, dot labas zināšanas teorētiskajā fizikā, kondensētas vielas fizikā, optikā, eksperimentālajā fizikā un citos attiecīgās apakšnozares studiju programmu kursos, apgūt fizikālo mērījumu veikšanas un datu apstrādes prasmes un iemaņas patstāvīgajam zinātniski pētnieciskajam darbam; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas, padziļināt maģistrantu izpratni par fizikas lomu mūsdienu zinātnē, tehnikā un tautsaimniecībā, veicināt konkurētspēju turpmākajās studijās doktorantūrā.

Studiju programmas saturs

Jauna Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes kopīga maģistra studiju programma piedāvā tev iespēju kļūt par pieprasītu specialistu fizikas jomā! Studējot šajā programmā, tu iegūsi aktuālas zināšanas par nanotehnoloģijām, nanomateriāliem, optiku un lāzeriem, robotiku, vakuumiekārtu darbošanās principiem un pētījumu veikšanas metodēm. Programmā ir paredzēta prakse laboratorijās, kuras gaitā tu apgūsi prasmes strādāt ar zinātniskām un rūpnieciskām iekārtām, prasmi plānot un veikt eksperimentus, piedalīsies aktuālu fizikas pētījumu procesā.
Studiju laikā studējošais var

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi;
studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs);
iesaistīties zinātniskajā darbībā modernā Gunta Liberta Inovatīvās Mikroskopijas centrā, strādāt ar atomspēka mikroskopu, elektronmikroskopu, konfokālo skenējošo mikroskopu, optiskajiem mikroskopiem, spektrofotometriem, veidot plānas kārtiņas, nanostruktūras, kvantu punktus, veikt rentgenstruktūranalīzes pētījumus.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

turpināt studijas doktorantūrā doktora studiju programmā „Cietvielu fizika”;
kļūt par zinātnieku fizikas jomā un veikt pētījumus Latvijas valsts un Eiropas institūtos un universitātēs;
kļūt par augsto tehnoloģiju specialistu un pielietot savas zināšanas augstu tehnoloģiju uzņēmumos un rūpnīcās;
Kā arī turpināt pilnveidot savas profesionālas zināšanas un prasmes, iestājoties doktorantūrā.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/akademiska-magistra-studiju-programmas/fizika
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds fizikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība fizikas jomā; konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65421198; 26330381
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv