Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - Ģeoinformātika un tālizpēte - Mag. studijas

Ģeoinformātika un tālizpēte
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-03-07
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs ģeoinformātikā un tālizpētē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaProgramma ir licencēšanas procesā
Programmas kods45526
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 1300 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas apraksts* Uzņemšana programmā notiks pēc licences saņemšanas.

KO TU IEGŪSI?

Kļūsi par augstas kvalifikācijas speciālistu zinātniskajam un pedagoģiskajam, kā arī profesionālajam un vadošajam darbam ģeoinformātikas un tālizpētes jomā. Spēsi orientēties zinātniskajos pētījumos un būsi kompetents risināt ar lauksaimniecības un mežsaimniecības ģeoinformatīvo nodrošinājumu, zemes telpisko administrēšanu un krīžu pārvarēšanas telpisko organizēšanu saistītos zinātniskos un praktiskos jautājumus

KARJERAS IESPĒJAS?

Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus speciālistus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ģeoinformātikas un tālizpētes jautājumu risināšanu.

Ģeoinformātikas un tālizpētes speciālisti pielieto dažāda veida mērinstrumentus un bezpilota gaisa kuģus, lai iegūtu digitālus datus par apkārtējo vidi, izveidotu datu hierarhijas un sistēmas un nodrošinātu to kvalitāti. Viņi nosaka datu pielietojamības atbilstību konkrētai tematikai vai uzdevumiem, kā arī risina praktiskus un analītiskus uzdevumus datorizētā vidē. Viedo tehnoloģiju pielietošana tautsaimniecībā veicina kvalitatīvas un prasībām atbilstošas vides (telpiskās) informācijas pieejamību dažādās nozarēs, turklāt, izglītojot speciālistus, kuri ir prasmīgi šo tehnoloģiju izmantošanā, tajās būs iespējama straujāka attīstība. Mūsdienās trūkst kvalificētu ģeoinformātikas speciālistu, tāpēc šim nolūkam izveidota profesionālā bakalaura studiju programma. Tā ir starpdisciplināra, un studentiem jau sākotnēji tiek piedāvāts multidisciplinārs skatījums uz tālāku zināšanu pielietojumu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transporta loģistikā, zemes telpiskajā administrēšanā un krīžu pārvarēšanas telpiskajā organizēšanā.
Programmas mājaslapawww.llu.lv/lv/magistra-studijas/jaunums-geoinformatika-un-talizpete
Iepriekšējā izglītība, prasībasAkadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs, transporta loģistikā, zemes ierīcībā un mērniecība, ģeodēzijā, ainavu arhitektūrā, vides zinātnē vai citās dabas un inženierzinātnēs, kuru ilgums pilna laika studijās ir vismaz trīs gadi (120 KP).
Papildus prasības: citu studiju virzienu absolventi ar izziņu no darbavietas apliecina vismaz divu gadu profesionālo darba pieredzi ar attiecīgo izvēlētās maģistra studiju programmas specializāciju saistītā jomā. Izziņā norāda ieņemamo amatu, darba stāžu un darba pienākumu aprakstu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit

No 2022. gada 1. septembra Latvijas Lauksaimniecības universitāte tiks pārdēvēta par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, saglabājot tajā īstenotos studiju virzienus un turpinot attīstīt jaunas studiju programmas.
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tel:20227755
E-pasts:ukom@llu.lv  www.llu.lv