Rīgas Tehniskā universitāte - Mašīnbūve un mehānika - Doktora studijas

Mašīnbūve un mehānika
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-09
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātnes doktors(-e) (Ph.D.) mašīnbūvē un mehānikā vai materiālzinātnē, vai medicīniskajā inženierijā, vai vides inženierijā un enerģētikā, vai nanotehnoloģijā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaProgramma licencēta 15.09.2020., tiks iekļauta akreditētā studiju virzienā. Studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods51526
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 34 200 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmā sagatavo speciālistus, kas spēj kristiski analizēt un inovatīvi risināt problēmas tādās nozarēs kā mašīnbūve un mehānika, materiālzinātne, medicīniskā inženierija, nanotehnoloģija vides inženierija un enerģētika. Tās ietvaros apgūsi teorētiskās un praktiskās zināšanas patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Zinātnes doktora (Ph. D.) grāds pavērs karjeras izaugsmes iespējas pētniecības un akadēmiskajā vidē, kā arī industrijā.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir īstenot augstākā līmeņa studijas, kas sagatavo zinātņu doktorus, kas ir augstākās kvalifikācijas speciālisti tādās inženierzinātņu un tehnoloģiju jomas zinātņu nozarēs kā “Mašīnbūve un mehānika”, “Materiālzinātne”, “Medicīniskā inženierija”, “Nanotehnoloģija” un nozares “Vides inženierija un enerģētika” apakšnozarē “Siltumenerģētika” ar izpratni par aktuālākajām zinātniskām teorijām un atziņām, sistēmisku domāšanu un iemaņām darbam inženierzinātņu jomā un augsto tehnoloģiju uzņēmumos, kuri spēj risināt pētniecības un inovācijas uzdevumus, spēj patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju un veikt patstāvīgus pētījumus, risināt zinātniskās problēmas un izstrādāt promocijas darbu, kas sniedz ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā.

Uzdevumi

1. Sniegt iespēju veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisko darbu par izvēlēto tēmu;
2. Sniegt padziļinātas teorētiskas zināšanas, iemaņas un attieksmi, kas dotu doktorantiem spēju sekmīgi realizēt zinātniskus pētījumus izvēlētajā Studiju programmas virzienā, sistematizēt, metodoloģiski analizēt praktiskos un eksperimentālos novērojumus, saistot tos ar teorētiskām zināšanām un demonstrēt konceptuālas un analītiskas prasmes zinātnisko teoriju attīstībā;
3. Sagatavot augsta līmeņa speciālistus, kuri spēj, izmantojot mūsdienīgas pētījumu metodes, veikt kvalitatīvus un starptautiski nozīmīgus zinātniskus pētījumus, to rezultātus publicēt un ziņot starptautiska mēroga konferencēs, zinātniskajos semināros u.c.;
4. Attīstīt doktorantiem zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm, ieviest jaunas pētniecības un inženiersistēmu diagnostikas metodes, sekmēt zinātnisko pētījumu un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē, sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju;
5. Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus Latvijas un ārvalstu augstskolām, zinātniskām institūcijām un rūpniecībai.

Studiju rezultāti

Pēc Studiju programmas beigšanas absolvents iegūst zinātnes doktora grādu atbilstoši izvēlētajam Studiju programmas virzienam.
Studiju programmas absolvents:
- iegūst izpratni un zināšanas par zinātniskā pētījuma plānošanu, organizāciju, realizāciju un iegūto datu apstrādi,
- spēj veikt pastāvīgu, kritisku analīzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētniecības vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, patstāvīgi izvirzīt pētījuma hipotēzi, uzdevumus, plānot un vadīt zinātniskus projektus,
- spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties pētījumiem atbilstošas metodes, ir devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumam praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī,
- spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē,
- spēj akadēmiskajā un profesionālajā kontekstā veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības tehnoloģisko un sociālo progresu.
Studiju programmas mērķi, uzdevumi un plānotie studiju rezultāti ir savstarpēji saistīti un to sasniedzamības iespēja ir ļoti augsta.
Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt kā augstas kvalifikācijas eksperti mašīnbūves, metālapstrādes, kokapstrādes, pārtikas ražošanas, veselības aprūpes u.c. uzņēmumos.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MDC?department=25000&type=S
Iepriekšējā izglītība, prasībasStudiju programmā tiks uzņemti reflektanti, kuri ir ieguvuši inženierzinātņu maģistra grādu vai tam pielīdzināmu izglītību.
Reflektantiem, kuri vēlas studēt angļu valodā, nepieciešams uzrādīt starptautiski atzītu angļu valodas prasmi apliecinošu dokumentu, ja iepriekšējās izglītības pamatvaloda nav bijusi angļu valoda.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv