Biznesa vadības koledža - Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība - 1. līm. prof. studijas

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-04-02
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaPersonāla speciālists (4. PKL)
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 20.05.2027.
Programmas kods41345
 
Ilgums2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa795 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsPersonāla psiholoģijas un personālvadības studijas ir piemērotas:

tiem, kuri vēlas strādāt personāla vadības speciālista amatā;
personāla vadītājiem, kuri vēlas detalizētāk izzināt sava uzņēmuma vai iestādes cilvēkresursu vadības struktūru un iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību;
visiem, kas vēlas izzināt sevi un sev apkārt esošos cilvēkus;
kā arī tiem, kas vēl nezina, kādā virzienā veidot savu karjeru, programma ļauj izprast savas patiesās intereses, spēcīgās puses un aktivitātes, kas tiešām nes prieku un gandarījumu.

Psiholoģijas studijas – augstākā izglītība tālmācībā

Biznesa vadības koledža piedāvā studiju programmu «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Personāla speciālists».
Augstskolas studiju programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība» mērķis ir nodrošināt studentiem pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, Latvijas un ārvalstu darba tirgum atbilstošu un konkurētspējīgu profesionālo sagatavotību personāla speciālista profesijā, kā arī attīstīt sistemātiskas mācīšanās un dzīves kvalitātes pilnveides prasmes ilgtspējīgam personīgam un profesionālam sniegumam

Personāla vadības, cilvēkresursu vadības un psiholoģijas studiju programma veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.
Personālvadības studiju programmas uzdevumi:

sniegt vispusīgas zināšanas un pilnveidot studējošā profesionālo skatījumu, apgūstot vispārizglītojošos tālmācības e-studiju kursus, kā Saskarsmes psiholoģija, Organizāciju psiholoģija, Vadzinības, Biznesa svešvalodas;
nodrošināt vispārīgo teorētisko psiholoģijas un cilvēkresursu vadības zināšanu bāzi, kas dod iespēju studiju gaitā veidot priekšstatu par personāla vadības teorijām, personāla psiholoģijas un cilvēkresursu vadības praksi;
studiju procesu orientēt tā, lai nozares un profesionālajos studiju kursos būtu iespēja apgūt un nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē;
tādi tālmācības studiju kursi kā Sociālā psiholoģija, Cilvēkresursu vadība, Uzņēmējdarbība, Mārketings, Komerctiesības, Darba un sociālās tiesības, Aroda veselība un drošība nodrošina iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstāka līmeņa izglītības programmās;
sagatavot studentus reālai profesionālai darbībai uzņēmuma vai iestādes personāla vadībā, īpašu uzmanību pievēršot darbinieku potenciāla novērtēšanai, personāla attīstībai un psiholoģijas analīzei, kas nesīs izmērāmu ieguldījumu organizācijas efektivitātē un konkurētspējā.
Programmas mājaslapawww.bvk.lv/studiju-programmas/personala-psihologija-un-talantu-attistiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vai vidējā profesionālā izglītība, CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai starptautiskā testa vērtējums svešvalodā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Koledža
Biznesa vadības koledža
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tel:67803261; 28651242
E-pasts:bvk@bvk.lv  www.bvk.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit