Biznesa vadības koledža - Mārketings un tirdzniecība - 1. līm. prof. studijas

Mārketings un tirdzniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-04-02
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaTirgvedības speciālists (4. PKL); Tirdzniecības speciālists (4. PKL)
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 20.05.2027.
Programmas kods41345
 
Ilgums2,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa795 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsJauna apakšprogramma - tirdzniecības speciālists.

Iegūstamā kvalifikācija: Tirgvedības speciālists vai Tirdzniecības speciālists.

Studiju programma «Mārketings un tirdzniecība» ir piemērota:

tiem, kas vēlas veiksmīgāk pārdot savus produktus;
tiem, kas vēlas veidot karjeru mārketinga un pārdošanas jomā;
tiem, kas vēlas izprast kā darbojas tirgus pieprasījuma un piedāvājuma likumi;
tiem, kam nepieciešama kvalitatīva augstākā izglītība, bet ir iespēja studēt tikai neklātienē.

Mārketinga, tirdzniecības un tirgvedības studijas

Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Mārketings un tirdzniecība». Studiju programmas mērķis ir sagatavot lokāli un starptautiski darba tirgū konkurētspējīgus pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesijas standarta prasībām atbilstošus, konkurētspējīgus tirgvedības/tirdzniecības speciālistus, kuri, apguvuši padziļinātas zināšanas par tirgus tendencēm un pētījumiem, demonstrē praktiskas iemaņas mārketinga un pārdošanas stratēģiju īstenošanā, produktu/pakalpojumu virzīšanā un to tēla veidošanā, izmantojot kā tradicionālus, tā digitālus mārketinga un pārdošanas instrumentus.
Pieteikties studijām

Augstākā izglītība mārketingā un tirdzniecībā – akreditēta tālmācības studiju programma nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, pārdošanas, psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā studiju gaitā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, komunikācijas teorijām. Programmā iekļautās prakses laikā, studenti nostiprināt nepieciešamās zināšanas un iemaņas izvēlētajā specialitātē – mārketingā un pārdošanā vai tirdzniecībā. Mārketinga plānošanas un reklāmas, starptautiskā mārketinga un tirdzniecības, menedžmenta, organizāciju psiholoģijas, tiesību zinātņu un ekonomikas studiju kursu apguve veido pamatu turpmākās profesionālās izglītības iespējām Latvijas un ārzemju augstskolās.
Studiju procesā iegūtās zināšanas un prasmes, nekavējoties pēc studiju pabeigšanas, ļaus absolventiem strādāt kā mārketinga vai pārdošanas speciālistiem, īstenojot un plānojot mārketinga un pārdošanas aktivitātes, sekot līdz to izpildes efektivitātei, kā arī uzsākt sekmīgu karjeru tirdzniecības vadībā.

Mārketinga studiju programmas uzdevumi:

Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām un profesijas standartam atbilstošu konkurētspējīgu izglītību mārketingā vai tirdzniecībā;
Nodrošināt vispusīgu zināšanu ieguvi, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas darbam mārketingā vai tirdzniecībā;
Pielāgot studiju programmas satura, procesa un formas, kā arī pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu atbilstīgi starptautiskajai praksei, mūsdienu IT risinājumiem, inovācijām un komunikācijas metodēm mārketingā vai tirdzniecībā;
Attīstīt studējošajiem lietišķo pētījumu rezultātu praktisko nozīmi un to pielietošanu profesionālajā darbībā mārketingā vai tirdzniecībā;
Demonstrēt lokālajā un globālajā sabiedrībā notiekošos procesus, aktualizējot profesionālās ētiskas un sociālās atbildības nozīmi mārketingā vai tirdzniecībā;
Veicināt studējošo interesi par turpmāko profesionālo prasmju pilnveidi, profesionālās kvalifikācijas celšanu tālākizglītības iestādēs un studiju turpināšanu nākamā līmeņa augstākās izglītības programmās.

Augstskolas tālmācības studiju plānotais rezultāts

Absolvents:

organizē, plāno un koordinē darbu uzņēmuma vai organizācijas mārketingā vai tirdzniecībā jomā, izmantojot apgūtās zināšanas;
patstāvīgi veic mārketinga vai tirdzniecības aktivitāšu un to plānošanu, ievērojot savā profesionālajā darbībā profesionālās jomas un ētikas standartus atbilstoši nozares prasībām;
demonstrē zināšanas un izpratni par mārketinga un tirdzniecības darbības analīzi un plānošanu, izstrādā priekšlikumus uzņēmuma mārketinga vai tirdzniecības procesu pilnveidei;
prot darboties komandā un strādāt individuāli, sagatavot precīzus un korektus pētījumus, ziņojumus, uzņemties atbildību un iniciatīvu mārketinga vai tirdzniecības jomā;
demonstrē saskarsmes, komunikācijas, organizatoriskās un plānošanas kompetences, spēj uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi;
spēj motivēt savu izvēli turpmākajām studijām bakalaura līmeņa studiju programmās un mūžizglītībai.

Darba iespējas pēc koledžas

Mārketinga (tirgvedības) speciālists: jebkuras nozares uzņēmuma mārketinga un pārdošanas jomā, mārketinga un mediju aģentūrās, valsts un pašvaldības uzņēmumos.

Tirdzniecības speciālists: jebkuras nozares uzņēmuma tirdzniecības un pārdošanas jomā, e – komercijas un loģistikas uzņēmumos, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumos.
Programmas mājaslapawww.bvk.lv/studiju-programmas/marketings-un-tirdznieciba
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā vai vidējā profesionālā izglītība, CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (vai starptautiskā testa vērtējums svešvalodā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Koledža
Biznesa vadības koledža
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tel:67803261; 28651242
E-pasts:bvk@bvk.lv  www.bvk.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit