Latvijas Universitāte - Bioloģija - Mag. studijas

Bioloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-23
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsDabaszinātņu maģistrs bioloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 20.12.2029.
Programmas kods45421
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Kredītpunkti ECTS120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2900 EUR gadā (2024./25.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsBioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir dot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas konkrētā bioloģijas apakšnozarē, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā, sagatavojot absolventus praktiskai darbībai zinātnē, biznesā vai valsts pārvaldē, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā.

Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir izveidot un padziļināt studenta:

priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā;
mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm;
pētniecības pamatprasmes, moderno dabaszinātņu instrumentālo un informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma izmantošanas iemaņas;
izpratni par bioloģisko pētījumu ētikas principiem;
izpratni par starptautiskās sadarbības nozīmi zinātniskajā darbībā;
zinātnes sasniegumu komunikācijas spējas;
prasmi strādāt komandā, piedaloties pētījumu projektos;
zinātniskā pētījuma veikšanas iespēju pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā un tā rezultātu apkopošanu maģistra darbā ;
inovatīvas darbības iemaņas bioloģijā un ar to saistītajās nozarēs.

Ko es studēšu?

1. gads – Bioloģijas aktuālās problēmas, Bioētika, Praktiskā biometrija, Zinātnes komunikācija biologiem, kursi atbilstoši izvēlētajai apakšnozarei.

2. gads – Bioloģijas aktuālās problēmas, Inovatīvās darbības pamatprasmes, kursi atbilstoši izvēlētajai apakšnozarei.

Programmas absolventi var strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskās organizācijās.

Tiesības studēt doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/studiju-programmas/magistra-limena-studijas/biologija
Iepriekšējā izglītība, prasības1. variants: pirmā cikla augstākā izglītība bioloģijā vai biotehnoloģijā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);
2. variants: pirmā cikla augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība citās dabaszinātņu nozarēs, lauksaimniecības zinātnēs vai medicīnas un veselības zinātnēs, otrā cikla augstākā izglītība, īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves, medicīnā un veterinārmedicīnā; konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (30 x 10 = 300) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (25 x 10 = 250) + iestājpārbaudījums (1 x 450 = 450).
Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:
1) studiju programmas izvēles motivācija, iecerētais pētījuma virziens;
2) darba pieredze pētniecībā - bakalaura darba izstrādē izmantotās metodes un iegūtie rezultāti;
3) reflektanta bioloģijas zināšanu pašnovērtējums;
4) uzstāšanās ar referātu zinātniskās konferencēs;
5) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;
6) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem bioloģijas zinātnes pētījumu virzieniem;
7) maģistra darba iestrāde.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2024./2025. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv