Transporta un sakaru institūts - Uzņēmējdarbība un vadība - Mag. studijas

Uzņēmējdarbība un vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-04-03
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 02.09.2026.
Programmas kods45345
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene; Tālmācība
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaPilna laika studijas - 2400 EUR gadā. Nepilna laika - 1920 EUR gadā. Tālmācība - 1700 EUR gadā. Par mentorprogrammu Master Plus papildus jāmaksā 500 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsPar programmu

Maģistra programma ir veidota tā, lai palīdzētu studentiem izveidot racionālu analītisku pieeju uzņēmējdarbības problēmu risināšanai un iekšējo pārmaiņu sekmēšanai biznesā, izmantojot modernas pārvaldības tehnoloģijas, kas ļauj iegūt kompetences vadītāja vai uzņēmēja darbam, kas padara mūsu absolventus pieprasītus darba tirgū. Spēja vadīt pārmaiņas, nodrošināt uzņēmuma attīstību un finanšu stabilitāti ir aktuālākais uzdevums mūsdienu vadītāja darbībā, tas palielina nepieciešamību sagatavot šādus speciālistus mūsdienu Latvijas darba tirgum. Šajā sakarā ar jauno akadēmisko gadu tiks atklātas divas specializācijas: "Bizness un pārmaiņu vadība" un "Bizness un finanšu vadība".

Specializācijā “Bizness un pārmaiņu vadība” studenti iegūst padziļinātas zināšanas un prasmes organizācijas transformācijas vadīšanā, kas ietver organizatoriskos, personāla, komunikācijas un informatīvos aspektus gan individuālā līmenī, gan organizācijā kopumā, lai virzītu biznesu stratēģisko mērķu sasniegšanai. Galvenie pārmaiņu veidi ir izmaiņas misijā un mērķos, stratēģijā, organizācijas struktūrā, produktos, personālā un organizācijas kultūrā.

Specializācijā “Bizness un finanšu vadība” ietvertie studiju kursi ir vērsti uz padziļinātu zināšanu apguvi finanšu vadības jomā. Studenti iemācās veidot finanšu vadības modeļus, kuru pamatā ir finanšu un nefinanšu darbības rādītāji, un iegūst prasmes veidot finanšu stratēģijas ilgtspējīga biznesa attīstībai.

Programmas ietvaros ir pieejama mentorprogramma Master Plus. Master Plus ir moderna un inovatīva pieeja maģistrantūrai ar unikālu mācību saturu, kas piedāvā padziļinātas zināšanas un personīgu mentoru izvēlētajā maģistra studiju programmā. Šī unikālā iespēja atšķirībā no citām tradicionālajām pieejām, piedāvā saņemt mentora padomus un individuālas konsultācijas, dalīties profesionālajā pieredzē un zināšanās.

Visu studiju laiku, programmas ietvaros studenti saņems vērtīgas zināšanas un praktiskus padomus. Master Plus programmā:

Iegūsiet iedvesmu, atbalstu un praktiskus padomus
Uzlabosiet stratēģiskās planošanas un integrētās komunikācijas dizaina pamatus
Mācīsieties no citu pieredzes
Uzlabosiet zināšanas, kā analizēt digitālos uzņēmumus
Izpratīsiet komunikācijas un sadarbības vērtību
Kļūsiet drošāks lēmumu pieņemšanā
Izkopiesiet vitāli svarīgas prasmes
Veidosiet profesionālas attiecības ar topošajiem biznesa partneriem

Tikšanās ar mentoru tiek plānotas vismaz divas reizes mēnesī. Darbs ar mentoru ir iekļauts studiju programmas plānā 2 KP apmērā katru semestri (kopā 6 KP).
Programmas mājaslapatsi.lv/lv/study_programmes/uznemejdarbiba-un-vadiba-magistrs
Iepriekšējā izglītība, prasībasAugstākā izglītība. 1) Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozarē; 2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs un divu gadu darba pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā; 3) bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
Tel:29990841; 67100661
E-pasts:admission@tsi.lv  www.tsi.lv