BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Psiholoģija - Prof. mag. studijas

Psiholoģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-04-04
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs psiholoģijā
Profesionālā kvalifikācijaPsihologs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 05.08.2023.
Programmas kods47310
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1075 EUR semestrī, BSA absolventiem - 860 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķis ir nodrošināt maģistrantus ar mūsdienīgām zināšanām profesiju (amatu) psiholoģijā, attīstīt pētījumu prasmes, kuras ir nepieciešamas, lai veiktu augsta kompetences līmeņa neatkarīgus pētījumus, un lai apmācītu ar praktiskām prasmēm un spējām amatu psiholoģijā. Profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija” piedāvā teorētiskās un praktiskās zināšanas psiholoģijas jomā, kā arī virzienā profesiju (amatu) psiholoģijā: profesionālajā darbības psiholoģijā, profesionāļa attīstības psiholoģijā un personāla vadībā:

Mācību kursi dotās programmas ietvaros

Profesionālās darbības psiholoģija (teorija un prakse)
Profesionāļa attīstības psiholoģija
Personāla vadības psiholoģija
Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija, datu analīze un to interpretācija
Bizness – plānošana un psiholoģisko pakalpojumu mārketings
Informācijas tehnoloģijas psiholoģijā
Sarežģītu (problēmu) situāciju analīze un vadības lēmumu pieņemšanas metodes
Vadības zinātne
Inženierpsiholoģija un ergonomika
Psiholoģiskā konsultēšana un profesionāļa atbalstīšana
Kroskultūras psiholoģija un bizness – komunikācija
Zinātniski – pētnieciskā projekta izstrāde psiholoģijā
Lietišķā psiholoģija
Komunikatīvās tehnoloģijas profesionālā darbībā (teorija un prakse|)
Prakse organizācijā
Profesionālās maģistru programmas “Psiholoģija” ietvaros tiek piedāvāts padziļinātas apmācības modulis biznesa psiholoģijā, kas ietver sekojošus mācību priekšmetus: biznesa plānošana psiholoģijā un psiholoģisko pakalpojumu mārketings; starpkultūru psiholoģija: bizness komunikācija; lietišķā psiholoģija: lēmumu pieņemšanas īpatnības biznesā; patērētāju uzvedības psiholoģiskās īpatnības, problemātisku situāciju analīze un vadības lēmumu pieņemšanas metodes.

Karjeras iespējas

Absolventiem, kuri ir veiksmīgi apguvuši mācību programmu, tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds amatu psiholoģijā un kvalifikācija “Psihologs”. Psihologa funkcijās, kas strādā profesionālās darbības (amatu) psiholoģijas jomā, tiek ietvertas organizāciju darba vides analīze un darbinieku funkcionēšana konkrētā darba vidē: amatu un darba vietu plānošana no efektīva iekārtu un resursu izmantošanas viedokļa, psiho sociālas vides analīze darba vietā, stresa un izdegšanas risku analīze un novēršana, profesionālās deformācijas un darba un privātās dzīves līdzsvara jautājumu risināšana. Psihologs sniedz atbalstu profesionālās pašnoteikšanās procesā, ietverot, profesijas izvēles un karjeras veicināšanu, pamatojoties uz profesionāli nozīmīgu iezīmju, potenciāla, interešu un motivācijas analīzi no indivīda un organizācijas skatījumiem. Psihologs realizē veselības veicināšanas preventīvo un profilaktisko pasākumu īstenošanu ar mērķi uzlabot darba drošību un darbinieku efektivitāti.

Pēc maģistratūras beigšanas ir iespējams turpināt studijas doktorantūrā studiju virzienā “Psiholoģija” gan Latvijā, gan Eiropas universitātēs, kā arī patstāvīgi strādāt dažādās organizācijās.

Priekšrocības
Mācību procesā maģistranti piedalās pētījumu projektos sadarbībā ar profesoru – pasniedzēju sastāvu. Maģistranti izstrādā maģistra darbus un apgūst jaunas eksperimentālās pētījuma metodes pamatojoties uz eksperimentālās psiholoģijas, psihofizioloģijas, un neirokognitīvo implicīto procesu laboratorijas bāzes.

Mācību procesā maģistranti piedalās starptautiskās studentu zinātniskās konferencēs. Kopā ar mācībspēkiem, konferenču dalībnieku zinātniskie raksti tiek publicēti starptautisko konferenču un žurnālu zinātniskajos darba krājumos.

Katru gadu oktobra mēnesī BSA notiek Psiholoģijas dienas, kas maģistrantiem sniedz iespējas profesionāli un personīgi pilnveidoties.
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/courses/psihologija-mag
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds psiholoģijā vai tam pielīdzināma izglītība
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 67100636
E-pasts:uk@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit