Rīgas Tehniskā universitāte - Ugunsdrošība un civilā aizsardzība - Prof. studijas pēc īsā cikla

Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Uzņemšana:Uzņemšana 2023./24. gadā
Ieraksts atjaunots:2023-06-01
Programmas veidsProfesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc īsā cikla - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 44 vai 42 vai 46)
Profesionālā kvalifikācijaUgunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris (6. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods46862
 
Ilgums1,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2650 EUR gadā (2023./24.)
 
Programmas aprakstsProgramma sniedz profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā, lai nodrošinātu profesijas standartam un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj sākt ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesionālo darbību.

Uzdevumi

Studiju programmas pamatuzdevumi ir dot studentam zināšanas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera profesijā:
- nodrošināt katastrofu operatīvo pārvaldīšanu un rīcību notikumu vietās;
- vadīt ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu;
- veikt ugunsdrošības uzraudzību un būvdokumentāciju analīzi un ekspertīzi;
- veikt civilās aizsardzības pasākumu organizēšanu;
- veikt ugunsgrēku apstākļu izpēti un ekspertīzi;
- apmācīt personālu.

Studiju rezultāti

Studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci:
- prot plānot pasākumus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
- spēj analizēt un praksē pielietot pastāvošo normatīvo aktu prasības;
- prot organizēt un veikt praktiskās mācības ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā;
- spēj darboties avārijas situācijā un organizēt situācijas pārvaldīšanas pasākumus;
- spēj veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, nodrošinot ugunsdzēsības un civilās aizsardzības prasību izpildi;
- spēj risināt ugunsdzēsības un civilās aizsardzības ekonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas;
- spēj analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
- spēj veidot, analizēt un pielietot datu bāzes, argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un lietderību;
- spēj uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;
- prot plānot un vadīt komandas darbu;
- spēj īstenot vides aizsardzības un darba aizsardzības noteikumu prasības;
- izprot profesionālās ētikas normas;
- spēj analizēt darba rezultātus.

Karjera

Absolventiem ir iespējas turpināt strādāt apgūtajā specialitātē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp RTU un VUGD, visi absolventi strādā VUGD. Studiju programmas absolventi var uzsākt darbu, veicot ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista funkcijas, kā arī var strādāt pašvaldību, iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības dienestos un formējumos, kā struktūrvienības vadītājs.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IID?department=22000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (reflektantiem, kuri absolvējuši programmu 80 KP apjomā, ir jāizpilda papildprasības vismaz 20 KP apjomā) - 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. Studenti šajā programmā tiek imatrikulēti tikai pēc Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu akreditētu programmu pabeigšanas. Atlases kritēriji – atestāta atzīmes pēc koledžas programmas pabeigšanas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2023./2024. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv