Rīgas Tehniskā universitāte - Biznesa informātika - Mag. studijas

Biznesa informātika
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-06-03
Programmas veidsMaģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)
GrādsInženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 30.11.2029.
Programmas kods45483
 
Ilgums2 gadi (pilna laika dienas); 2,5 gadi (nepilna laika vakara)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Kredītpunkti ECTS120
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 5320 EUR gadā (pilna laika); 3360 EUR gadā (nepilna laika) (2024./25.)
 
Programmas aprakstsProgramma tiek realizēta sadarbībā ar Bufalo Universitāti (ASV) un IBM korporāciju. Tā sagatavo sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties spējīgus speciālistus, kuri prot izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domāt un darboties spējīgus speciālistus, kas prot izmantot, piemeklēt, izstrādāt un ieviest informācijas un komunikācijas tehnoloģijā sakņotus biznesa attīstību veicinošus risinājumus, projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas un piedalīties atbilstošos starpdisciplināros un starptautiskos projektos.
Uzdevumi

* Attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un prasmi izmantot sistēmu teoriju zinātnes un biznesa attīstību veicinošu risinājumu izstrādē;
* Integrēt vairāku biznesa un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomu zināšanas, dažādu RTU struktūrvienību un citu augstskolu pasniedzējiem sadarbojoties gan atsevišķu studiju kursu izstrādes un pasniegšanas līmenī, gan studiju programmā kopumā;
* Studiju procesā izmantot jaunākos IKT sasniegumus, veicināt studentu patstāvīgo darbu, kā arī tehnoloģiju nepastarpinātu darbu grupās;
* Nodrošināt plānoto programmas studiju rezultātu sasniegšanu;
* Sagatavot studentus studiju turpināšanai doktorantūrā;
* Nodrošināt studiju programmas elastīgumu un izmaiņu iespējas, nolūkā pēc iespējas labāk piemēroties mainīgām darba tirgus prasībām un dažādu biznesa un IKT jomu attīstībai;
* Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
* prot identificēt biznesa mērķus, kurus ir iespējams atbalstīt ar IKT risinājumiem;
* prot identificēt biznesa problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot IKT risinājumus;
* prot, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, modelēt un analizēt biznesa procesus, uzņēmumu un biznesa arhitektūru un informācijas plūsmas, kā arī projektēt organizāciju iekšējās un starporganizāciju informācijas sistēmas;
* spēj sekot līdzi datorsistēmu, komunikācijas tehnoloģiju, programmatūras un to izmantošanas metožu attīstībai un ieteikt dažādus risinājumus un to kombinācijas atsevišķu organizāciju, uzņēmumu vai to tīklu darbības un konkurētspējas uzlabošanai;
* spēj, izmantojot piemērotas tehnoloģijas, izstrādāt organizāciju/uzņēmumu darbības pilnveidošanas stratēģiju, plānot un vadīt analīzes un izmaiņu vadības projektus un definēt prasības jauniem produktiem un pakalpojumiem;
* spēj interpretēt biznesa sfēras zināšanas datorzinātnes un IKT terminos un otrādi;
* prot motivēt un apmācīt organizāciju/uzņēmumu darbiniekus izmantot uzņēmuma mērķu sasniegšanai piemērotākās tehnoloģijas, kā arī vadīt starpdisciplināru un starptautisku komandu darbu;
* spēj piedalīties starptautiski zinātniskajos projektos biznesa informātikas jomā, kā arī izveidot un vadīt zinātniskus projektus;
* spēj savu pilnvaru robežās nodrošināt biznesa, sistēmu analīzes un informācijas sistēmu izstrādes ētikas normu ievērošanu.

Karjera

Biznesa informātikas absolventiem ir iespējams strādāt IT uzņēmumos, valsts un privātās iestādēs, izmantojot progresīvus IKT risinājumus, kā arī konsultēt uzņēmumus. Biznesa informātikas absolventi ir kvalificēti, lai strādātu šādos amatos: biznesa arhitekts; informācijas arhitekts; informācijas sistēmu arhitekts; informācijas inženieris; informācijas sistēmu inženieris; sistēmu analītiķis un projektētājs; biznesa procesu analītiķis, inženieris vai vadītājs; biznesa analītiķis, risku pārvaldnieks; prasību inženieris; IT nodaļas vadītājs; informācijas sistēmu vadītājs; biznesa un IT konsultants u.c.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DMB?department=12000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasPamatprasības: akadēmiskais bakalaura grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai sociālās zinātnēs (ekonomikā, vadībzinātnē) vai profesionālais bakalaura grāds iepriekšminēto zinātnes nozaru atbilstošās jomās vai tam pielīdzināma izglītība.
Papildprasības: angļu valodas zināšanas vismaz vidējās izglītības līmenī un šādas kompetences: Datu bāzes (2 KP), Datortīkli (2 KP), Augstākā matemātika (2 KP), Grāmatvedība (2 KP), Darba aizsardzība (1KP).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv