Rīgas Tehniskā universitāte - Aviācijas transports - Prof. bak. studijas

Aviācijas transports
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-03-03
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)
GrādsProfesionālais bakalaurs aviācijas transportā
Profesionālā kvalifikācijaGaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (6. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības; Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas inženieris (6. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 17.11.2028.
Programmas kods42525
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2800 EUR gadā (2023./24.)
 
Programmas aprakstsProgramma nodrošina aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību. To apgūstot, Tu saņemsi pasaulē atzītu sertifikātu un kļūsi par starptautiska līmeņa gaisakuģu mehānisko iekārtu, dzinēju un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas speciālistu, varēsi analizēt un organizēt gaisa transporta sistēmu darbību un projektēt aviācijas tehniku.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt aviācijas transporta nozarei nepieciešamo profesionālo izglītību, lai sagatavotu starptautiska līmeņa atzītus speciālistus gaisakuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai, kā arī sistēmu darbības analīzei un projektēšanai.
Studiju laikā iegūtās nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetence dod iespēju aviācijas transporta ekspluatācijas inženieriem mehāniķiem un avionikas inženieriem veiksmīgi integrēties darba tirgū, metodiska aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu, zinātnisko pētījumu izpildi un iespēju turpināt studijas maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmā apgūtās fundamentālo zinātņu un aviācijas nozares teorētiskās un speciālās zināšanas tiek nostiprinātas laboratorijās uz maketiem, stendiem, trenažieriem un tiek iegūtas praktiskās zināšanas par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmieniem.
Studentiem jāattīsta prasmes veikt pētniecisko darbu un bakalaura darba projekta daļas izstrādes laikā realizēt iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas.
Iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas, kas atbilst Eiropas aviosabiedrību prasībām un sagatavot darbam Eiropas darba tirgū.

Studiju rezultāti
Zināšanas (zināšanas un izpratne).

Spēj parādīt aviācijas transporta sistēmas nozarei raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Daļa zināšanu atbilst aviācijas transporta sistēmas nozares augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt aviācijas transporta sistēmas nozares svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes (Spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes).
Spēj izmantojot aviācijas transporta studiju programmā apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes:
- veikt profesionālu, inovatīvu un pētniecisku darbību,
- formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus aviācijas transporta sistēmas nozarē,
- izskaidrot un argumentēti diskutēt par aviācijas transporta un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas aktuālākajiem jautājumiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
Spēj patstāvīgi strukturēt mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana).
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt aviācijas transporta sistēmas informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas aviācijas transporta un gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas nozarē.
Spēj parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalītie aviācijas transporta sistēmas jomas attīstībā.

Karjera

Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas inženieris mehāniķis vai avionikas inženieris strādā organizācijā un uzņēmumos, kuros izmanto gaisakuģus, veic tehnisko ekspluatāciju, apkopi un remontu.
Tehniskās ekspluatācijas inženieris mehāniķis veic uzdevumus, kas saistīti ar gaisakuģu mehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi, analizē ekonomiskos aspektus, plāno izpildīšanas darbus, gatavo darbam ierīces un mehāniskās iekārtas.
Avionikas inženieris veic uzdevumus, kas saistīti ar gaisakuģu elektronisko, elektrisko un elektromehānisko iekārtu lietošanu, uzraudzību un apkopi, gatavo darbam elektroniskās un elektriskās ierīces. Veic pētniecības darbus gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas jomā.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MCA?department=25000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā. CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu. Lai piedalītos konkursā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām, CE procentu kopvērtējums matemātikā nedrīkst būt zemāks par 18 %.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv