Rīgas Tehniskā universitāte - Uzņēmējdarbība un vadīšana - Prof. bak. studijas

Uzņēmējdarbība un vadīšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmuma vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts; Finanšu vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts; Tirgvedības (mārketinga) vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts; Personāla vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 27.05.2027.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1800 EUR gadā (pilna laika klātiene); 1200 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma ir domāta tiem, kuri mīl strādāt ar cilvēkiem, ir gatavi jauniem izaicinājumiem, ir uzņēmīgi un radoši, nebaidās no skaitļiem un aprēķiniem. Studējot šajā programmā, Tu iegūsi zināšanas un prasmes, kas ļaus Tev kļūt par uzņēmēju vai vadītāju, kuram ir nepieciešamās kompetences karjeras izaugsmei un sava uzņēmuma dibināšanai. Absolvējot studiju programmu «Uzņēmējdarbība un vadīšana», Tev ir iespēja iegūt vienu no šīm kvalifikācijām: uzņēmuma vadītājs, finanšu vadītājs, mārketinga vadītājs vai personāla vadītājs.

Mērķis

Sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus starptautisko ekonomisko sakaru veidošanas, organizēšanas un vadīšanas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām (Starptautisko sakaru vadītāja profesijas kvalifikācijas prasības). Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina starptautisko ekonomisko sakaru, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas un ekonomikas jomās atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Uzdevumi

- Nodrošināt bakalaura līmenim, profesijas standartam un starptautiskām prasībām atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas jomā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskajai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvajām metodēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu maģistrantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskajā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj analizēt un novērtēt starptautisko politisko, ekonomisko, sociālo un tiesisko vidi;
- spēj organizēt un vadīt starptautiskos sakarus organizācijās, t.sk. valsts un pašvaldību institūcijās;
- spēj organizēt un vadīt starptautiskos sakarus starptautiskās organizācijās;
- spēj nodrošināt starpkultūru komunikāciju starptautiskā vidē;
- spēj vadīt organizācijas starptautisko sakaru struktūrvienību;
- spēj vadīt un koordinēt starptautiskos biznesa plānus un starptautiskos projektus;
- spēj noteikt un novērtēt organizāciju attīstības iespējas starptautiskajā vidē;
- spēj sadarboties ar nacionālās un starptautiskās vides dalībniekiem;
- spēj pārstāvēt organizāciju intereses starptautiskajā vidē.

Karjera

Absolventi var uzsākt karjeru izvēlētājā specializācijā, strādāt dažādās organizācijas struktūrās, valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, audita un apdrošināšanas kompānijās un citur, kā arī paši veidot savus uzņēmumus un vadīt tos.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ICU?department=22000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasības- Vidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu. Ja Inženierekonomikas un vadības fakultātes reflektanta vidējās izglītības dokumentā nav vērtējuma fizikā un ķīmijā, vērtē atzīmes priekšmetos dabaszinātnes un ekonomika;
- 1. līmeņa (koledžas) profesionālā augstākā izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv