Valsts robežsardzes koledža - Robežapsardze - 1. līm. prof. studijas

Robežapsardze
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-02
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaValsts robežsardzes jaunākais virsnieks (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods41861
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets
GrantsIzglītojamie saņem amatalgu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem
 
Programmas aprakstsUzņemšanas noteikumi 2022./2023. gadā pilna un nepilna laika studijās lasīt šeit


Programmas mērķis ir sagatavot Valsts robežsardzes jaunākos virsniekus (profesiju klasifikatora kods – 3351 09) dienesta pienākumu veikšanai Valsts robežsardzē, spējīgus organizēt un vadīt robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arī organizēt un veikt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli.

Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks pilda dienesta pienākumus Valsts robežsardzē, organizē un vada robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arī organizē un veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli.

Programmas ietvaros studējošie apgūst:

16 nozares profesijas mācību kursus: Robežpārbaudes, Robežuzraudzība, Imigrācijas kontrole, Administratīvās tiesības, Ieroču un šaušanas mācība, Militārā sagatavošana, Fiziskā sagatavošana, Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija, Kriminālistika, Krimināltiesības, Dokumentu tehniskā izpēte, Tehniskie līdzekļi un inženiertehniskais aprīkojums, Informācijas tehnoloģijas, Militārā topogrāfija, Kriminālprocess, Civilā aizsardzība.

14 vispārizglītojošos mācību kursus: Svešvaloda (angļu val., vācu val.), Ekonomikas pamati, Loģistika, Saskarsmes psiholoģija, Personālvadība, Didaktika, Politoloģija, Ģeogrāfija, Ētika, Publiskās runas pamati, Pētnieciskā darba pamati, Darba un sociālās tiesības, Konstitucionālās tiesības, Otrā svešvaloda (krievu val.).

2 mācību prakses Valsts robežsardzes struktūrvienībās.

Pēc Valsts robežsardzes koledžas absolvēšanas robežsargi dien Valsts robežsardzes struktūrvienību jaunāko virsnieku amatos.

Dienot Valsts robežsardzē, koledžas absolventi var turpināt mācības Latvijas augstskolās, kuras beidzot, iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Programmas mājaslapawww.vrk.rs.gov.lv/main.php?sadala=50
Iepriekšējā izglītība, prasībasPilna un nepilna laika studijām uzņem:
- Latvijas pilsoņus, kuri ieguvuši trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni (kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors vai Robežas inspektors), un kuri kārtējā uzņemšanas gada 31.decembrī nav vecāki par 42 gadiem vai kuru maksimālais vecums pārsniedz noteikto, bet kuru rekomendāciju studijām ir saskaņojis Valsts robežsardzes priekšnieks. CE latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā (vai STIP angļu valodā).
Koledža
Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601
Tel:64603690; 64603692
E-pasts:vrk@rs.gov.lv  www.vrk.rs.gov.lv