Digitālais asistents

Digitālais asistents
Digitālais asistents palīdzēs tev atrast tieši tavai dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas. Veicot izvēles, soli pa solim nonāksi līdz Tev vajadzīgajam izglītības iespēju meklēšanas komplektam - izglītības programmu sarakstam. Šādi atlasītajā izglītības iespēju sarakstā varēsi tālāk meklēt pēc atslēgas vārda (ierakstot atslēgas vārdu brīvteksta meklēšana logā) un/vai tālāk atlasīt programmas ar kreisās puses meklēšanas filtru palīdzību.

  • VISAS augstākās izglītības programmas pēc vidējās izglītības
  • Ja vēlies vienkopus redzēt visas augstākās izglītības programmas, kurās var iestādies pēc vidējās izglītības, izvēlies šo variantu. Nākamajā solī redzēsi visas aktuālās programmas - varēsi tās tālāk meklēt vai atšķirot ar brīvteksta meklēšanas un meklēšanas filtru palīdzību.
  • Garā cikla profesionālās studiju programmas
  • Profesionālās studiju programmas medicīnas un veterinārmedicīnas nozarēs pēc vidējās izglītības ilgst 5 līdz 6 gadus. Šīs studijas ir pielīdzinātas maģistra grāda studijām, pēc to beigšanas iegūsi ārsta vai zobārsta grādu, vai veterinārārsta profesionālo kvalifikāciju. Pēc šīm studijām vari turpināt studijas doktorantūrā; vai pēc ārsta grāda studijām turpināt studijas rezidentūrā, specializējoties noteiktā ārstniecības specialitātē.
  • Profesionālās studiju programmas pēc vidējās izglītības
  • Profesionālās studiju programmas pēc vidējās izglītības ilgst 4 līdz 5 gadus. Studijas beidzot, iegūsi 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šajās studijās var iegūt dažādas inženiera, uzņēmējdarbības vadības, ekonomista un juridiskās kvalifikācijas. Pēc šīm studijām vari turpināt studijas maģistrantūrā vai augstākās profesionālās izglītības programmās.
  • Profesionālā bakalaura studiju programmas
  • Profesionālā bakalaura studiju programmas ilgst 4 līdz 5 gadus. Studijas beidzot, iegūsi profesionālā bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Pēc profesionālā bakalaura grāda ieguves studijas vari turpināt maģistrantūrā vai augstākās profesionālās izglītības programmās.,
  • Bakalaura studiju programmas
  • Bakalaura studiju programmas ilgst 3 līdz 4 gadus. Studijas beidzot, iegūsi bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē. Pēc bakalaura grāda ieguves studijas vari turpināt maģistrantūrā vai augstākās profesionālās izglītības programmās.
  • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmas
  • 1.līmeņa profesionālās studiju programmas, sauktas arī par koledžas vai īsā cikla programmām, ilgst 2 līdz 3 gadus. Tajās var apgūt sarežģītas pakāpes profesijas, taču ne pašas studijas, ne tālākā profesionālā darbība nav saistītas ar zinātnisko pētniecību. Absolventa iegūtā kvalifikācija atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Šādas studijas ļauj absolventam konkurēt darba tirgū vai arī turpināt studijas pēctecīgā augstskolas programmā augstākas profesionālās kvalifikācijas ieguvei.