Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 20
01-09-2022

Labdien! Vai pēc 9. klases ir iespēja apgūt profesiju 1-2 gadu laikā bez vispārizglītojošo priekšmetu apguves?

Labdien!

Jā, pēc 9. klases ir iespēja apgūt profesiju 1-2 gadu laikā bez vispārizglītojošo priekšmetu apguves. Nosūtām Jums programmu sarakstus:

 1. Profesionālās pamatizglītības programmas - ar pabeigtu pamatizglītību šajās programmās jāmācās 1-2 gadi, apgūst tikai profesionālos priekšmetus. Programmu beidzot, saņem profesionālās pamatizglītības apliecību ar 2. līmeņa kvalifikāciju;
 2. Arodizglītības programmas pēc pamatskolas no 17 vai 18 gadiem -  šajās programmās jāmācās 1 gads, apgūst tikai profesionālos priekšmetus. Programmu beidzot, saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību ar 3. līmeņa kvalifikāciju.

Zināšanai nosūtām Jums arī citu profesionālās izglītības programmu sarakstus:

 1. Arodizglītības programmas pēc pamatskolas - šajās programmās jāmācās 3 gadi, apgūst daļēju vidusskolas programmu + profesiju. Centralizētie eksāmeni (CE) nav jākārto. Programmu beidzot, saņem atestātu par arodizglītību ar 3. līmeņa kvalifikāciju;
 2. Profesionālās vidējās izglītības programmas - šajās programmās jāmācās 4 gadi, apgūst pilnu vidusskolas programmu + profesiju. Jākārto CE. Programmu beidzot, saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību ar 4. līmeņa kvalifikāciju, kas dod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē.

Papildu informācija

Informācija par uzņemšanu profesionālās izglītības programmās 2022./2023. gadā atrodama NIID.LV sagatavotajā rakstā. Informācija katru gadu tiek aktualizēta.

23-08-2022

Labdien! Mans dēls septembrī sāks mācīties 9.klasē. Pēc pamatskolas pabeigšanas viņš vēlas mācīties koledžā vai tehnikumā. Dēlam patīk un padodas programmēšana. Diemžēl nevarējām internetā atrast nekādas izglītības iespējas.

Labdien!

Nosūtām Jums programmu sarakstu, kurās pēc 9. klases var apgūt programmēšanas tehniķa profesiju, tai skaitā par valsts budžeta līdzekļiem. Nosūtām arī izglītības iestāžu sarakstu, kurās var mācīties programmēšanu:

Noderīga informācija

Vairāk informācijas par programmēšanas tehniķa, programmētāja u.c. IT nozares profesijām (profesijas apraksts, attēlu galerija,  intervija, mācību iespējas) varat atrast vietnē Profesiju Pasaule;

Informācija par uzņemšanu un dokumentu iesniegšanas termiņiem profesionālās izglītības programmās 2022./2023. gadā atrodama NIID.LV sagatavotajā rakstā.

05-08-2022

Labdien! Ja ir iegūta vidējā profesionālā izglītība, mācoties 4 gadus, nokārtoti centralizētie eksāmeni, vai drīkst mācīties atkārtoti 4 gadus, apgūstot citu profesiju?

Labdien!

Valstī spēkā esošie normatīvie akti neliedz atkārtoti mācīties četrgadīgajā profesionālās izglītības programmā, t.sk. par valsts budžeta līdzekļiem. Katra profesionālās izglītības iestāde individuāli pieņem lēmumu, vai skola var šādu audzēkni uzņemt, kā arī, cik ilgi būs jāmācās, vai ir iespējams mācīties pēc individuāla plāna, kādi priekšmeti no skolas programmas būs jāapgūst un kādus var ieskaitīt no iepriekšējām mācībām utt.

Tas, kurā kursā audzēkni uzņems, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram: kādi priekšmeti ir apgūti iepriekšējās mācībās, vai sakrīt mācību priekšmeti (ja sakrīt, tad vai pastāv iespēja tos pielīdzināt, izvērtējot sekmju izrakstu), vai izvēlētajā kursā/ mācību grupā ir brīvas vietas, cik liels ir konkurss (priekšroka parasti tiek dota tiem audzēkņiem, kuri par valsts budžeta līdzekļiem vidējo profesionālo izglītību apgūst pirmo reizi). Tāpat vēršam uzmanību, ka visi centralizētie eksāmeni (CE) būs jākārto no jauna. Lai programma būtu apgūta, gan vispārizglītojošo, gan profesionālo skolu audzēkņiem būs jānokārto visi CE optimālajā vai augstākajā līmenī, arī tiem, kas iepriekšējā izglītības programmā CE vispārējā līmenī ir sekmīgi nokārtojuši, jo tie pēc apjoma un satura būtiski atšķiras no iepriekš kārtotajiem CE.

Iesakām noskaidrot, vai tādu pašu / līdzīgu profesiju nevar apgūt profesionālās vidējās izglītības programmās pēc vidējās izglītības. Šajās programmās ir vairākas priekšrocības: jāmācās tikai 1,5- 2 gadi (mūzikas programmās – 3 gadi), nav jāapgūst vispārizglītojošie priekšmeti, nav jākārto CE, ir pieejams valsts budžets un stipendijas. Arī pēc šīs programmas sekmīgas apguves audzēkņi saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

31-07-2022

Labdien! Es mācos koledžā, profesionālās vidējās izglītības programmas 3.kursā. 2.kursā es nokārtoju visus valsts centralizētos eksāmenus. Vai, izstājoties no koledžas, es saņemšu vidusskolas atestātu?

Labdien!

Nē, izstājoties no koledžas īstenotās vidējās profesionālās izglītības programmas 3.kursa, Jūs atestātu nesaņemsiet. Lai saņemtu vidējās izglītības dokumentu (diplomu par vidējo profesionālo izglītību vai vispārējās vidējās izglītības atestātu), ir jāpabeidz programmas apguve. Arī tad, ja visi centralizētie eksāmeni (CE) ir nokārtoti, profesionālā vidusskola nevar izsniegt diplomu, jo programma nav apgūta. Tāpat profesionālā skola nevar izsniegt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jo atestātu izsniedz tikai vispārējās izglītības iestāde par pilnu vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Par daļēju profesionālās izglītības programmas apguvi var saņemt tikai sekmju izziņu, kas nedod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības iestādēs. Sekmju izziņā tiek ierakstīti visi apgūtie vispārizglītojošie priekšmeti, profesionālie priekšmeti un moduļi, nokārtotie eksāmeni u.c.

Lai saņemtu diplomu, vienkāršākais un ātrākais risinājums būtu pabeigt iesākto profesionālās izglītības programmu. Šajā gadījumā Jums nevajadzēs atkārtoti kārtot sekmīgi nokārtotos CE.

Cita iespēja būtu iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Taču, izvēloties šo variantu, ir jārēķinās, ka no 2022. gada 1. septembra* vidusskolas 12.klasēs uzsāks īstenot programmu atbilstoši jaunajam mācību standartam, līdz ar to visas vidusskolas klases jau mācīsies pēc jaunā standarta. Lai pabeigtu vidusskolu, būs jāapgūst visi jaunajā programmā iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto CE. Līdz ar to, pārejot uz vispārizglītojošo vidusskolu, Jums būs no jauna jākārto visi CE atbilstoši jaunajam vidusskolas mācību saturam. Iepriekšējā parauga CE vēl pēdējo gadu kārtos tikai profesionālo izglītības iestāžu 4. kursa izglītojamie.

Tādējādi vienīgais variants, lai iegūtu vidējo izglītību ar jau nokārtotajiem CE, Jums ir pabeigt vidējās profesionālās programmas apguvi.

*tāds datums norādīts Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem", 25. punkts.

15-07-2022

Labdien! Kādas ir iespējas apgūt profesionālo izglītību attālināti paralēli ar vidējo izglītību savā skolā? Interesē kursi un programmas ar apmācību 2-3 reizes nedēļā IT sfērā, programmēšanā vai līdzīgās nozarēs. Paldies!

Labdien!

Latvijā nav daudz tādu izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālo izglītību tālmācības formā, turklāt ļoti reti tajās ir atļauts mācīties skolēniem paralēli vidējās izglītības ieguvei. Viena no šādām iestādēm ir Latvijas Tālmācības profesionālais centrs, kas tālmācības un/ vai neklātienes formā īsteno gan profesionālās tālākizglītības (apgūstot akreditētu programmu, iegūst valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību), gan profesionālās pilnveides (pēc akreditētas programmas apguves iegūst valsts atzītu profesionālās pilnveides apliecību), gan neformālās izglītības programmas (pēc programmas apguves iegūst izglītības iestādes apliecību vai sertifikātu) IT nozarē (programmēšana, grafikas dizains, komunikāciju dizains u.c.). Lielākā daļa profesionālās izglītības programmu ir paredzēta personām ar vidējo izglītību, taču skolas pārstāve mūs informēja, ka var uzņemt arī vidusskolēnus, sākot ar 11. klasi (izglītības dokuments par profesionālās programmas apguvi tiks izsniegts pēc vidusskolas absolvēšanas).

Daudz vairāk IT nozarē ir neformālās izglītības programmu, kurās attālinātā formā var mācīties ikviens interesents, t.sk. vidusskolēni. Neformālajās izglītības programmās parasti var apgūt konkrētu mācību moduli vai tēmu, piemēram, programmēšanas valodas, datu administrēšanu, operētājsistēmas, datu vizualizācijas rīkus utt.

Piemēram, Transporta un sakaru institūts (TSI) piedāvā aizraujošas mācībstundas vidusskolēniem, kas var palīdzēt izvēlēties profesiju un karjeru IT nozarē (jāpiesaka sava klase, un tad TSI organizēs izbraukuma  mācības skolā). Neformālos kursus IT nozarē tālmācības formā piedāvā arī SIA “Datorzinību centrs”, platforma “OpenSchool”, vietnes JavaGuru.lv, Codelex  u.c.

17-06-2022

Labdien! Ja jaunietim ir atbrīvojums no valsts eksāmeniem tehnikuma 2.kursā, vai var nekārtot arī eksāmenus  priekšmetos, kas saistīti ar specialitāti? Vai atbrīvojums attiecas tikai uz vidusskolas priekšmetiem?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperti Ievu Suškeviču, kura informēja, ka saņemtais atbrīvojums, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegtu izziņu, no valsts pārbaudes darbu kārtošanas profesionālās izglītības programmā attiecas tikai uz vispārizglītojošajiem priekšmetiem.

Atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 6. pantā noteiktajam

 • diplomu par profesionālo vidējo izglītību un profesionālās kvalifikācijas apliecību izsniedz izglītojamam, kurš pilnībā apguvis profesionālās izglītības programmu un nokārtojis valsts profesionālās izglītības standartā noteiktos valsts noslēguma pārbaudījumus, kā arī
 • diplomu par profesionālo vidējo izglītību izsniedz izglītojamam, kurš pilnībā apguvis vidējās izglītības programmu un nokārtojis centralizētos eksāmenus, bet veselības stāvokļa dēļ nespēj kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus vai nav saņēmis pietiekamu vērtējumu profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Tātad atbrīvojumu turpmāk, atbilstoši nesen pieņemtajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, varēs saņemt arī no profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanas (līdz šim tādas iespējas nebija). Taču vēršam uzmanību, ka minētais punkts tiks piemērots tikai ļoti īpašos gadījumos – piemēram, tad, ja jaunieša veselībai būs nodarīts neatgriezenisks kaitējums, kas neļaus strādāt profesijā (piemēram, pianistam nopietnas rokas traumas gadījumā). Šādā gadījumā izglītojamais saņems diplomu, kurā būs norādīts, ka programma ir apgūta, bet nav iegūta kvalifikācija.

23-05-2022

Labdien! Vai ir iespēja mācīties mūzikas vidusskolā bez mūzikas skolas izglītības?

Labdien!

Mūzikas skolas izglītība (profesionālās ievirzes programmas apguve) nav obligāta, lai iestātos mūzikas skolā, taču var dot priekšrocības uzņemšanas konkursā. Obligāts nosacījums ir iegūta pamatizglītība un priekšzināšanas mūzikā, ko apliecina sekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums. Mūzikas specialitātēs parasti ir jānokārto pārbaudījums izvēlētajā specialitātē (piemēram, jānospēlē noteikts skaņdarbs), var būt arī kombinēts pārbaudījums mūzikas teorijā un/ vai solfedžo. Precīzu informāciju par uzņemšanas nosacījumiem katrā skolā var uzzināt:

1)iepazīstoties ar izglītības iestādes uzņemšanas noteikumiem (parasti tiek publicēti skolu mājaslapās);

2)sazinoties ar skolas uzņemšanas komisijas pārstāvjiem.

Pirms iestājeksāmeniem visās mūzikas skolās tiek rīkotas konsultācijas, kurās reflektanti var detalizēti uzzināt iestājpārbaudījumu saturu, vērtēšanas kārtību, iesniedzamos dokumentus u.c.

Noderīga informācija

Mūzikas vidusskolu sarakstu varat skatīt vietnē “Kultūras dati”.

Par uzņemšanas termiņiem visās profesionālās izglītības iestādēs varat uzzināt NIID.LV sagatavotajā rakstā.

13-05-2022

Labdien! Kāda ir iespēja bērnam pēc pamatskolas turpināt izglītību, ja ir pabeigta speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)? Vai ir iespēja pēc šādas programmas absolvēšanas iestāties tehnikumā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju – vecāko eksperti Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka valsts normatīvais regulējums neliedz jauniešiem speciālās pamatizglītības programmas ar garīgās attīstības traucējumiem (ar kodu 21015811) absolvēšanas mācīties profesionālās izglītības iestādēs (profesionālajās vidusskolās, arodskolās, tehnikumos), taču ir ļoti rūpīgi jāizvērtē jaunieša garīgās un fiziskās veselības stāvoklis, personības iezīmes, atbilstība izvēlētās profesijas apguvei, spējas, talanti, intereses u.c. Tāpat ir svarīgi iepriekš noskaidrot, kāda ir skolas vide, tradīcijas, pedagogi, uzņemšanas noteikumi, tādēļ iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt visus šos jautājumus.

I.Prudņikova norāda, ka visbiežāk jaunieši pēc speciālo izglītības programmu apguves izvēlas turpināt mācības un apgūt profesiju kādā no profesionālās pamatizglītības programmām speciālajā izglītībā. Nosūtām Jums zināšanai programmu SARAKSTU. NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Taču mēdz būt arī tā, ka jaunietis ir progresējis savā attīstībā un spēj sekmīgi apgūt profesionālās vidējās vai arodizglītības programmu vai vismaz tās daļu (moduli). Daži jaunieši pirms iestāšanās profesionālās izglītības programmā 1 gadu mācās vispārējās pamatizglītības programmā bez speciālā koda eksterņa statusā, apgūstot priekšmetus, kurus viņi nav apguvuši speciālajā izglītībā, piemēram, fiziku, ķīmiju u.c. priekšmetus, un pēc tam iestājas vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmā. Iespēja mācīties eksternātā gan attiecas tikai uz pilngadīgiem jauniešiem. Nosūtām Jums zināšanai vispārējās pamatizglītības programmu SARAKSTU bez speciālā koda.

Profesionālās izglītības iespējas pēc 9.klases

Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām jauniešiem ar pamatizglītību var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents.

Izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, tiek piedāvātas šādas iespējas:

Profesionālajā izglītībā ir arī jaunums – iespēja apgūt nevis visu profesionālās izglītības programmu, bet tikai tās daļu - atsevišķu moduli vai moduļus. T.i., ja jaunietim ir grūtības apgūt visu mācību vielu, viņš var apgūt noteiktu moduli, saņemt apliecinājumu par moduļa apguvi un doties strādāt šajā profesijā.

Zināšanai informējam, ka īpaša profesionālās izglītības iestāde, kurai ir prasmes un pieredze darbā ar jauniešiem pēc speciālās izglītības ieguves, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālā vidusskola, kura  piedāvā iespēju apgūt profesiju personām arī pēc speciālo pamatizglītības programmu apguves. Taču šajā skolā par valsts budžeta līdzekļiem var mācīties tikai cilvēki ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, pārējiem mācības ir par maksu.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis 60001643 , e-pasts ilga.prudnikova@visc.gov.lv

Papildu informācija:

Informācija par uzņemšanu un dokumentu iesniegšanas termiņiem profesionālās izglītības programmās 2022./2023. gadā atrodama NIID.LV sagatavotajā rakstā.

28-04-2022

Labdien! Esmu mācos profesionālās vidējās izglītības programmas 4.kursā, šobrīd man ir prakse, kuru neesmu izgājusi līdz galam. Palicis mēnesis. Vai mani pielaidīs pie kvalifikācijas eksāmena ar nepabeigtu praksi?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Māri Dukuru. Speciālists skaidroja, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” 7.p. noteiktajam kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu var kārtot pēc tam, kad saņemts gala vērtējums visos mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās, bet praktiskās daļas kārtošanu – pēc tam, kad saņemts gala vērtējums kvalifikācijas praksē. Tādējādi, ja visi vērtējumi mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās ir saņemti un ir sekmīgi, tad Jūs varat kārtot kvalifikācijas eksāmena teorētisko daļu. Savukārt praktisko daļu Jūs varēsiet kārtot tikai pēc kvalifikācijas prakses vērtējuma saņemšanas.

VISC speciālists iesaka Jums tomēr pacensties nokārtot kvalifikācijas praksi līdz eksāmenam, lai Jūs varētu sekmīgi pabeigt profesionālās izglītības programmu un saņemt diplomu. Ja tomēr Jums praksi nokārtot neizdodas, tad Jums jāvēršas pie koledžas vadības ar lūgumu rast iespēju nokārtot kvalifikācijas eksāmena praktisko daļu citā laikā. Šādā gadījumā ir jāņem vērā, ka atkārtotu kvalifikācijas eksāmenu ne vienmēr un ne visās profesijās var noorganizēt tajā pašā gadā, līdz ar to pastāv iespēja, ka varēsiet to nokārtot tikai pēc gada.

09-02-2022

Labdien! Kurā tehnikumā vai arodskolā es varu apgūt profesiju, lai vienlaikus turpinās arī vidusskolas programma - lai es iegūstu gan profesiju, gan vidējo izglītību?

Labdien!

Profesiju kopā ar vidusskolas programmu var apgūt, mācoties vidējās profesionālās izglītības programmās. Profesionālās vidējās izglītības programmas īsteno tehnikumi, koledžas u.c. profesionālās izglītības iestādes.

Atrast vienkopus visu informāciju par visām izglītības iespējām pēc 9.klases vislabāk var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents.

Vispirms jāizvēlas sadaļa “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “. Tālāk var izvēlēties sadaļu “Vispārējā vidējā izglītība” vaiProfesionālā izglītība pēc 9. klases”, kurā tiek piedāvātas šādas iespējas:

 • Profesionālā vidējā izglītība (4 gadi) (vidējā izglītība + profesija, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību, kārto centralizētos eksāmenus (CE), pēc tam var stāties augstskolā vai koledžā);
 • Arodizglītības programmas (3 gadi) (daļēja vidējā izglītība + profesija, iegūst atestātu par arodizglītību, nekārto CE - lai iestātos augstskolā vai koledžā, ir papildus jāpabeidz vidusskola un jānokārto CE).

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē programmas var atlasīt pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas (atverot sadaļu “Kvalifikācijas”, var vienkopus redzēt visas profesijas, kurās notiek uzņemšana), norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Virs programmu sarakstiem ir iespēja izvēlēties arī “Iestāžu skatu”, kurā var redzēt izglītības iestāžu sarakstu.

Noderīgi resursi izglītības un karjeras izvēlei

 • Profesiju Pasaule ir interneta vietne, kurā var paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, iegūt informāciju par darba saturu un prasībām no šajās profesijās vai amatos strādājošiem. Interneta vietnē var apskatīties profesiju aprakstus, intervijas, fotogalerijas un mācību iespējas;
 • Ja ir grūti pieņemt lēmumu, kādu profesiju izvēlēties, tad var apmeklēt karjeras konsultantu. Par karjeras konsultācijām un citiem atbalsta resursiem jauniešiem var izlasīt NIID.LV rakstā;
 • Lēmuma pieņemšanā par izglītības ieguvi var palīdzēt infografikas par sevis izzināšanu un profesijas izvēli;
 • Informācijai par darba tirgus tendencēm var noderēt Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes, savukārt portālā Algas.lv var uzzināt atalgojuma apjomu konkrētās amatu kategorijās.
1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 20