Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 95
22-11-2021

Vai ir iespējas pēc 50 gadu vecuma apgūt tulkotāja profesiju latviešu - krievu/ krievu - latviešu valodās?

Labdien!

Studēt augstākās izglītības programmās un apgūt jaunas profesijas var jebkurā vecumā, ja atbilstat uzņemšanas prasībām konkrētajā studiju programmā.  Tulkotāja vai tulka profesiju var apgūt, studējot tulkošanu profesionālā bakalaura programmās (pilna laika studijas jāstudē 4 gadi, nepilna laika - 4,5 gadi). Nosūtām Jums programmu SARAKSTU.

Diemžēl neviena no sarakstā iekļautajām programmām nepiedāvā tulkošanu tikai latviešu – krievu/ krievu – latviešu valodās – papildus ir jāapgūst vai nu angļu, vai vācu valoda.

Tulkošanas kompetences var apgūt arī, studējot filoloģijas bakalaura programmās. Latvijas Universitāte ir licencējusi un uzsākusi īstenot jaunu bakalaura programmu “Filoloģija - Krievu filoloģija”, kurā studējot, var padziļināti apgūt krievu valodu un literatūru, iegūstot profesionālas un praktiskas kompetences tulkošanā, rediģēšanā, runas un rakstu stilu pilnveidošanā, krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas metodikā. Tāpat krievu filoloģiju var studēt arī Daugavpils Universitātē.

Lai iestātos bakalaura/ profesionālā bakalaura studiju programmās, ir nepieciešama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība un centralizēto eksāmenu vērtējumi (CE) latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, parasti CE vērtējumus var aizstāt ar gada vērtējumiem šajos priekšmetos. Precīzu informāciju par uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat izlasīt programmu aprakstos vai izvēlētās augstskolas uzņemšanas noteikumos, vai noskaidrot, sazinoties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

Papildu informācija

 • Vairāk par tulka/ tulkotāja profesiju (izglītības iespējas, normatīvais regulējums, karjeras iespējas u.c.)  varat uzzināt, apmeklējot Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības tīmekļa vietni.
04-11-2021

Labdien! Gatavojos pabeigt 12 klasi. Vēlos kļūt par interjera dizaineru. Kur es varu apgūt šo profesiju?

Labdien!

Interjera dizainera profesionālo kvalifikāciju var iegūt, studējot profesionālā bakalaura programmā (4 gadi pilna laika studijās, valsts budžets vai par maksu). Nosūtām Jums programmu SARAKSTU. Tāpat interjera dizainu var studēt arī Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura programmā “Mākslas” apakšprogrammā “Funkcionālais dizains” (4 gadi, tikai budžeta vietas). Lai iestātos jebkurā no šīm programmām, ir nepieciešama vidējā izglītība, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā, kā arī jānokārto iestājpārbaudījums (precīzu informāciju skatiet katras programmas aprakstā).

Savukārt profesionālās izglītības programmās pēc 12. klases (jāmācās 2 gadi, valsts budžets, iespēja saņemt stipendiju) var apgūt interjera dizainera asistenta profesiju. Vairāk par interjera dizainera asistenta profesiju var uzzināt, noskatoties profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvija pārstāvēto profesiju video.

03-11-2021

Labdien! Ilgi meklēju, bet informācija internetā ir diezgan skopa, gribētos zināt precīzāk. Kur studēt, ja vēlos kļūt par grāmatu redaktoru? Esmu sapratusi, ka grāmatas vienmēr ir bijušas mana sirdslieta. Vēlos darīt to, kas patiesi patīk. Paldies jau iepriekš!

Labdien!

Šobrīd Latvijā patiešām neviena izglītības iestāde nepiedāvā apgūt kvalifikāciju “Grāmatu redaktors”. Profesiju klasifikatorā ir iekļautas radniecīgas profesijas, piemēram:

 • Literārais redaktors, kura pienākums ir novērst manuskriptā gramatiskās, stilistiskās kļūdas, pārbaudīt terminu rakstību, uzraudzīt, lai darbs atbilstu iecerētajam nolūkam, atbilstīgajam literārajam stilam, ieteikt autoram veikt nepieciešamos uzlabojumus (koriģēt, papildināt vai saīsināt tekstu), kā arī saskaņot labojumus ar autoru.
 • Korektors, kura pienākums ir veikt tekstu koriģēšanu, literāro un gramatisko kļūdu labošanu. Korektors veic arī stilistiskus labojumus, kurus pēc tam nepieciešams saskaņot ar autoru.

Papildus nosauktajām profesijām grāmatu tekstu rediģēšanu veic arī zinātniskie redaktori, recenzenti (rediģē monogrāfijas, zinātnisku rakstu krājumus), grāmatu tulkotāji, atdzejotāji, sastādītāji u.c.

Literārā redaktora/ korektora darbam nepieciešamās kompetences var iegūt, studējot augstākās izglītības programmās humanitāro zinātņu, pedagoģijas vai tulkošanas vai rakstniecības studiju jomā. Tāpat par grāmatu literārajiem redaktoriem var strādāt arī žurnālisti vai speciālisti komunikāciju zinātnēs ar teicamām latviešu valodas zināšanām.

Nosūtām Jums pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmu sarakstus:

Bakalaura studiju programmas, studiju ilgums 3 – 5 gadi:

Profesionālā bakalaura studiju programmas, studiju ilgums 4 gadi:

Maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi:

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, 2 - 2,5 gadi:

 • Skolotājs (jāmeklē latviešu valodas un literatūras skolotājs)

Augstskolās ir iespēja ne tikai apgūt pilnu studiju programmu, bet var arī apmeklēt atsevišķus studiju kursus klausītāja statusā, iegūstot kredītpunktus un izziņu par kursu noklausīšanos. Vairāk par iespējām varat uzzināt, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi. Piemēram, Latvijas Universitātē var pieteikties uz vairākiem studiju kursiem literārajā rediģēšanā, Rīgas Stradiņa universitātē – kursu Stilistika un rediģēšana u.c. Vairāk par iespējām apmeklēt studiju kursus klausītāja statusā varat uzzināt, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi.

Papildu informācija

 • Par korektora un citu izdevējdarbības un poligrāfijas nozares speciālistu darbu papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas);
 • Literatūras un kultūras interneta žurnāls Punctum ir publicējis rakstu sēriju - intervijas ar grāmatu literārajiem redaktoriem: piemēram, intervija ar grāmatu redaktori Sigitu Kušneri.
25-10-2021

Labdien! Mani interesē ugundzēsēju glābēju profesionālie kursi 960 stundu apjomā. Kad es varētu uzsākt mācības?

Labdien!

Ugunsdzēsēja glābēja profesionālo kvalifikāciju var iegūt, mācoties Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (UCAK) īstenotajā profesionālās tālākizglītības programmā (960 ak.stundas) “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”.

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar UCAK Izglītības koordinācijas daļas metodiķi, kura informēja, ka personai, kura vēlas kļūt par ugunsdzēsēju glābēju, vispirms ir jāstājas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), un tikai tad tā var apgūt minēto programmu. Kārtība ir šāda:

1)Jāatrod attiecīga vakance VUGD mājaslapā (personas bez attiecīgas izglītības var pretendēt uz ugunsdzēsēja glābēja palīga amatu);

2)Jāsazinās ar vakances aprakstā norādīto kontaktpersonu (vai jāzvana uz norādīto tālruņa numuru), vai jāpiesakās vakancei, nosūtot savu CV un motivācijas vēstuli, un norādot vēlamo dienesta vietu (reģionu, daļu, posteni) elektroniski uz e-pasta adresi cv@vugd.gov.lv;

3)Ja personas izglītība, kvalifikācija, vecums u.c. kritēriji atbilst vakancē norādītajām prasībām, tad tā tiek uzaicināta uz pārrunām. Pozitīva lēmuma gadījumā var uzsākt dienestu VUGD.

4)Pieņemot dienestā un ieceļot amatā, lai noskaidrotu, vai amatpersona atbilst tai uzticēto pienākumu veikšanai, amatpersonai nosaka pārbaudes termiņu sešus mēnešus.

5)Lai iegūtu amatam nepieciešamo ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju, dienestā pieņemtā persona tiek nosūtīta apgūt UCAK īstenoto profesionālās tālākizglītības programmu „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” 960 stundu apmērā. Tādējādi programma tiek īstenota tikai pēc VUGD pieprasījuma, lai apmācītu dienestā esošās amatpersonas.

Papildu informācija

Vairāk par ugunsdzēsēja glābēja un citām ugunsdrošības un civilās aizsardzības nozares profesijām (darba apraksts, attēlu galerija, intervija, mācību iespējas) varat uzzināt vietnē Profesiju Pasaule.

11-10-2021

Sveiki! Mācos 9.klasē un sāku domāt par nākotnes profesiju. Mani interesē vides zinātne un ģeogrāfija, tādēļ interesē profesijas, kas saistītas ar šīm nozarēm. Plānoju studēt LU vides zinātni, taču nezinu, kurās vidusskolās padziļināti var mācīties mācību priekšmetus, saistītus ar manām nākotnes interesēm. Vai padziļinātie kursi ietekmē manas vēlmes studēt kādā no augstskolas programmām?

Labdien!

Ar iegūtu augstāko izglītību vides zinātņu jomā var specializēties un veidot savu profesionālo karjeru vairākos virzienos, piemēram:

 • dabas aizsardzībā, ekoloģijā, ainavu ekoloģijā;
 • vides inženierijā, atjaunojamo energoresursu izmantošanā (vēja enerģija, saules enerģija u.c.), energoefektivitātes paaugstināšanā, ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanā, mērniecībā, datorprojektēšanā, meliorācijā, ūdensapgādē un kanalizācijā, atkritumu apsaimniekošanā, hidrotehniskajā būvniecībā;
 • vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā;
 • vides bioloģijā;
 • vides ģeogrāfijā, ģeoloģijā, ģeomātikā, klimatoloģijā, hidroloģijā, augsnes zinātnē, kartogrāfijā, tālizpētē un ģeogrāfiskās informācijas sistēmās
 • vides pārvaldībā, vides politikā, vides ekonomikā, vides tehnoloģijās un vides tiesībās;
 • Vides pedagoģijā (papildus apgūstot pedagoģisko izglītību).

Atbilstoši specializācijai un iegūtajām kompetencēm var strādāt par vides inženieri (dažādās jomās, piemēram, atjaunojamā enerģija, vēja enerģija, saules enerģija, enerģijas ražošana, meliorācija, mērniecība, ūdenssaimniecība, atkritumu saimniecība, pārstrāde), vides projektētāju, kartogrāfijas inženieri, ģeodēzijas inženieri, fotogrammetrijas inženieri, vides tehnologu, vides speciālistu vai ekspertu dažādās valsts, pašvaldības vai privātajās iestādēs, vides ķīmiķi, vides biologu, klimatologu, ģeologu, ģeogrāfijas, dabaszinību, vides zinību skolotāju vai interešu pulciņu vadītāju, ekotūrisma gidu, augstskolas pasniedzēju, pētnieku, zinātnieku utt.

Studiju iespējas un prasības uzņemšanai LU programmā “Vides zinātne”

Zināšanai nosūtām Jums pamatstudiju programmu sarakstu vides zinātnes/ ģeogrāfijas/ dabaszinību jomā: SARAKSTS.

Jūsu izvēlētā studiju programma - Latvijas Universitātes īstenotā bakalaura programma “Vides zinātne” ir starpnozaru studiju programma, kuras ietvaros var apgūt plašas kompetences dabas zinātnēs (fizikā, ķīmijā, bioloģijā un Zemes zinātnēs), vides ķīmijā, ekoloģijā un vides piesārņojumā, vides tehnoloģijās, vides ekonomikā, vides tiesībās, vides pārvaldībā, datu analīzē, ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās u.c. Pēc programmas absolvēšanas var strādāt, piemēram, par referentu vai ekspertu (radiācijas, piesārņojuma, ūdens kvalitātes, atkritumu apsaimniekošanas u.c.), vides inspektoru vai  konsultantu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un tai pakļautajās institūcijās: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Valsts vides dienestā, kā arī Zemkopības ministrijā un tai pakļautajās institūcijās, pašvaldībās, privātajās vides konsultatīvajās firmās, ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos un citviet.

Lai iestātos šajā studiju programmā, ir nepieciešams iegūt vidējo izglītību un nokārtot centralizētos eksāmenus (CE) latviešu valodā, svešvalodā (angļu, franču, vācu), matemātikā, un uzrādīt gada atzīmi ģeogrāfijā (var aizstāt ar divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējo atzīmi vai gada atzīmi dabaszinībās).

Tādējādi ir svarīgi, lai vidusskolas programmā būtu apgūti minētie priekšmeti. Turklāt tiem skolēniem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencēs, ir priekšrocības konkursā uz studiju vietām. Priekšrocības ir arī reflektantiem  - LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” absolventiem ar izcilību.

Iespējas vidusskolas laikā

Līdz ar to iesakām ne tikai vidusskolā padziļināti apgūt tādus priekšmetus kā ģeogrāfiju, bioloģiju, fiziku un/vai dabaszinības / vides zinības, bet arī piedalīties olimpiādēs un izstrādāt ZPD šajās nozarēs. Ļoti noderīgi būs arī apmeklēt LU organizētos profesionālās ievirzes kursus jauniešiem - LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolu un/vai LU Jauno vides zinātnieku skolu “Vides akadēmija”.

Šobrīd Latvijā diemžēl nav tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par Latvijas vidusskolu īstenotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem pēc jaunā mācību satura. Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas padziļināti bioloģiju, ķīmiju, vides zinātnes, dabaszinības vai ģeogrāfiju u.c. Rīgā var apgūt, piemēram, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, Rīgas 47. vidusskolā, Rīgas 41. vidusskolā, Rīgas 22. vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā u.c. Zināšanai nosūtām Jums Rīgas vidējās izglītības programmu sarakstu un visas Latvijas vidējās izglītības programmu sarakstu.

Papildu informācija

05-10-2021

Labdien! Vēlos kļūt par iespieddarbu un poligrāfijas speciālistu. Kur pieauguši cilvēki var mācīties? Man ir vidējā izglītība.

Labdien!

Izglītības iestāde, kurā gan jaunieši, gan pieauguši cilvēki var apgūt dažādas poligrāfijas un drukas nozares profesijas, ir Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” (RVT).

1)Personas ar vidējo izglītību var mācīties profesionālās vidējās izglītības programmās pēc vidusskolas (jāmācās 1,5 gadi klātienē, valsts budžets + stipendija, nav vecuma ierobežojuma, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību). Nākamā uzņemšana plānota 2022. gada vasarā. Nosūtām Jums programmu SARAKSTU.

2)Pieaugušiem cilvēkiem ir iespēja apgūt RVT īstenotās profesijas, mācoties pašizglītības formā pēc individuāla plāna. Vairāk informācijas – RVT mājaslapā.

3)RVT piedāvā apgūt dažādas profesionālās kvalifikācijas ieguves programmas arī projekta “Mācības pieaugušajiem” ietvaros. Mācībām var pieteikties strādājoši vai pašnodarbināti cilvēki vecumā no 25 gadiem. ES fondi sedz 90% no mācību maksas. Šobrīd pieteikšanās ir noslēgusies, taču nākamā pieteikšanās plānota ~2022. gada janvārī. Iepriekšējā pieteikšanās kārtā RVT piedāvāja apgūt arī poligrāfijas nozares profesijas, piemēram, Iespieddarbu apstrādes speciālista profesiju (640 stundas, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību). Kādas profesijas tiks piedāvātas nākamajā kārtā, būs zināms š.g. novembrī-decembrī.

4)Ja Jums jau ir zināšanas un pieredze poligrāfijas nozarē, tad laba iespēja iegūt kvalifikācijas dokumentu ir veikt profesionālās kompetences novērtēšanu, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu RVT vai citā iestādē, kas piedāvā atbilstošas profesijas apguvi. Strādājoši vai pašnodarbināti cilvēki var saņemt kompensāciju par novērtēšanu 90% apmērā. Vairāk informācijas par šo iespēju – NIID.LV rakstā.

Plašākai informācijai iesakām Jums sazināties ar RVT Pieaugušo mācību centra speciālistiem, kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē.

01-10-2021

Labdien! Es vēlētos apgūt lietvedību. Kurā mācību iestādē Jūs ieteiktu mācīties? Interesē iestādes, kur var iegūt 2.profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Labdien!

Lietveža 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju personas ar vidējo un augstāku izglītību var iegūt, mācoties

1)Arodizglītības programmās pēc vispārējās vidējās izglītības: jāmācās 1 gads klātienē, pieejams valsts budžets + stipendija. Programmu SARAKSTS;

2)Profesionālās tālākizglītības programmās: programmas apjoms ir 640 stundas, kopējais īstenošanas ilgums ir atkarīgs no mācību organizācijas, parasti tie ir 6-12 mēneši. Programmas tiek īstenotas par maksu. Lietveža kvalifikāciju var iegūt, piemēram, šādās izglītības iestādēs: Mācību centrā Dialogs AB, Mācību centrā BUTS, Profesionālās izglītības centrā “Ideja”, Mācību centrā “Pure Academy”, Mācību centrā “LatInSoft” un citviet. Izvēloties izglītības iestādi, iesakām vispirms sazināties ar to un precizēt, vai šobrīd tiek komplektētas grupas.

Lietveža kvalifikāciju akreditētā programmā var apgūt arī, mācoties tālmācībā. Šobrīd jaunas grupas uzņem  Latvijas Tālmācības profesionālais centrs, kurā var pieteikties mācībām gan klātienē, gan tālmācībā.

Vēršam uzmanību, ka, izvēloties pieaugušo izglītības programmas kvalifikācijas ieguvei, svarīgi noskaidrot, vai programma ir licencēta un/ vai akreditēta (to var noskaidrot, vēršoties pie mācību centra speciālistiem vai oficiālajā Valsts izglītības informācijas sistēmā VIIS), jo tikai akreditētu programmu beidzot, var saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

NIID.lv neveido izglītības iestāžu un to piedāvāto programmu reitingus, līdz ar to nevarēsim komentēt mācību kvalitāti katrā no programmām. Savukārt, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar karjeras portālu Prakse.lv katru gadu veido darba devēju ieteiktāko studiju/ mācību programmu un izglītības iestāžu topu. Šī reitinga veidošanā piedalījušies dažādi Latvijas uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti, lai darba tirgū nonāktu zinoši speciālisti. Plašāku informāciju varat skatīt Prakse.lv mājaslapā (izvēlieties lietveža profesiju).

13-09-2021

Labdien! Kurās koledžās vai tehnikumos es varu apgūt IT nozares profesijas pēc 9. klases?

Labdien!

Nosūtām Jums vidējās profesionālās izglītības programmu sarakstus informāciju tehnoloģiju (IT) nozarē, kuras var apgūt pēc 9. klases šādās profesijās:

Datorsistēmu tehniķis;

Programmēšanas tehniķis;

Kiberdrošības tehniķis.

Visās šajās programmās ir jāmācās 4 gadi, pieejams valsts budžets, mācību laikā audzēkņi saņem stipendiju. Programmu beidzot, saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

Visas programmas IT nozarē: SARAKSTS. Tāpat Jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm (profesionālajām vidusskolām, tehnikumiem, koledžām), virs programmu sarakstiem izvēloties “Iestāžu skatu”.

Par programmēšanas tehniķa, datoristēmu tehniķa,  kiberdrošības tehniķa un citām IT nozares profesijām (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas) papildus Jūs varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

08-09-2021

Labvakar! Šobrīd vēl mācos 9. klasē. Kad pabeigšu skolu, īsti nezinu, kur iet mācīties. Vēlos apgūt jurista profesiju. Kur es varu mācīties, ieteicams, Rīgā?

Labdien!

Lai studētu tiesību zinātni (jurisprudenci), vispirms ir jāiegūst vidējā izglītība. Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc 9. klases tiesību zinātņu jomā netiek īstenotas.

Ar iegūtu vidējo izglītību tiesību zinātņu jomā var studēt šādās pamatstudiju programmās:

 • 1. līmeņa augstākās izglītības jeb koledžas programmās (jāstudē 2-2,5 gadi) – iegūst jurista palīga kvalifikāciju. Pēc programmas absolvēšanas var stāties bakalaura līmeņa augstākās izglītības programmā vai strādāt, piemēram, par jurista palīgu, tiesneša palīgu, tiesas sekretāru, biroja administratoru juridiskajos birojos u.c.
 • Bakalaura programmās (jāstudē 3 gadi) – iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnēs. Pēc bakalaura grāda ieguves var turpināt izglītību maģistra programmās vai strādāt juridiskajās profesijās, kurās netiek prasīts maģistra grāds. Piemēram, var strādāt iepriekš nosauktajās profesijās, papildus tam var pretendēt uz juriskonsulta amatu, kā arī pretendēt uz juridiskām vakancēm valsts un pašvaldības iestādēs, t.sk. privātajās un starptautiskajās organizācijās, policijā u.c.

Zināšanai informējam, ka lielākajā daļā juridisko profesiju (piemēram, ja vēlaties būt prokurors, tiesu izpildītājs, tiesnesis, advokāts, notārs u.c.) izglītības un kvalifikācijas prasības noteiktas normatīvajos aktos. Lai stŗādātu šajās profesijās, pēc bakalaura studijām nepieciešams studēt profesionālā maģistra programmā tiesību zinātnēs un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju - kopumā (bakalaurs + maģistrs) jāstudē vismaz 5 gadi. Turklāt jārēķinās, ka pretendentam uz nosauktajiem amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma, jānokārto eksāmens un jāiegūst sertifikāts.

Iespējas pēc 9. klases

Ja interesē jurista profesija, tad pēc 9. klases var

1)Atrast vidusskolu, kura īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu, kuras saturā ir sociālo zinātņu priekšmeti, piemēram, “Politika un tiesības”. Šobrīd Latvijā diemžēl nav tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu plānotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem vidusskolās pēc jaunā mācību satura. Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas politiku un tiesības Rīgā var apgūt, piemēram, Rīgas 22. vidusskolā, Rīgas 41. vidusskolā, Rīgas Tālmācības vidusskolā, Rīgas Teikas vidusskolā u.c. Zināšanai nosūtām Jums visu Rīgas vidējās izglītības programmu sarakstu. Visas Rīgas skolas var atrast arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā.

2)Paralēli mācībām vidusskolā apmeklēt augstskolu un koledžu organizētos profesionālās ievirzes kursus jauniešiem, kuros ir iespēja uzzināt par juridiskajām profesijām, tiesību zinātnes apakšnozarēm, studiju iespējām tiesību zinātņu jomā, kā arī noklausīties lekcijas par tiesību zinātnes jautājumiem, tikties ar nozares profesionāļiem, apmeklēt dažādas institūcijas  u.c.

Papildu informācija

Vairāk par jurista un citām profesijām tieslietu un jurisprudences jomā (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas) var izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

03-09-2021

Labdien! Vēlos apgūt kinologa profesiju. Piedalos medību šķirnes suņu izstādēs kā dalībniece,  taču vēlos iegūt dziļākas zināšanas kinoloģijā. Kur varētu apgūt šādus kursus?

Labdien!

Kinologs ir speciālists kinoloģijā jeb mācībā par suņiem. Kinologi var strādāt

1)valsts dienestā ar dienesta suņiem - muitā, robežsardzē, Nacionālajos bruņotajos spēkos, Ieslodzījuma vietu pārvaldē vai policijā;

2)privātajā sektorā - suņu audzētavās, suņu sporta skolās vai klubos, zooveikalos u.c.

Attiecīgi arī kinologa profesiju var apgūt divos veidos.

1)Kinologus valsts dienestam apmāca Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienests un Valsts policijas koledžas (VPK) Kinoloģijas dienests, kurās var apgūt licencētas profesionālās pilnveides un neformālās kinologu izglītības programmas. Šajās programmās var mācīties tikai valsts amatpersonas – attiecīgo dienestu darbinieki vai studējošie.

2)Privātajā sektorā kinologus apmāca profesionālajā organizācijā - Latvijas kinoloģijas federācijā, kas īsteno licencētu kinologu profesionālās pilnveides programmu “Kinoloģijas pamati”(mājaslapā gan ir norādīts, ka 2021./22. gadā kinologu apmācība netiks organizēta, taču varbūt ir vērts sazināties un precizēt informāciju) un neformālās izglītības programmu “Atbildīga suņu audzēšana un labturības prasību ievērošana”.

Papildu informācija

Vairāk par kinologa darbu ar dienesta suņiem (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, mācību iespējas) varat uzzināt vietnē Profesiju Pasaule:

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 95