Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 47
19-09-2022

Labdien! Vēlos mācīties par reitterapeiti. Esmu masiere un medicīnas laborante, reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā.  Jau 10 gadus nodarbojos ar izjādēm, jāšanas sportu. Kur man būtu jāvēršas?

Labdien!

Reiterterapijas metodē personas sertificē Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība (LĀPPOS). Par nosacījumiem un maksu sertifikāta ieguvei, lūdzu sazināties ar asociāciju. Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība (LĀPPOS) E-pasts: lappos@lappos.lv, T: +371 28612047.

05-09-2022

Labdien! Vai pēc 9. klases var mācīties par stjuarti?

Labdien!

Lai mācītos par stjuarti, vispirms ir nepieciešams iegūt vidējo izglītību. Stjuartes profesiju personas ar vidējo izglītību no 18 gadu vecuma var apgūt, mācoties aviokompānijas "airBaltic" apmācību centrā.

Ar stjuarta un citām aviācijas nozares profesijām (profesijas apraksts, attēlu galerija,  intervija, mācību iespējas) var iepazīties  vietnē Profesiju Pasaule.

29-08-2022

Labdien! Man ir iegūts bakalaura + maģistra grāds pedagoģijā. Vēlos strādāt par muzejpedagogu. Kur šādu kvalifikāciju var iegūt?

Labdien!

Muzejpedagoga profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā – t.i., prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai nav noteiktas likumdošanā. Līdz ar to prasības pretendentiem uz muzejpedagoga vakanci nosaka darba devējs. Profesiju klasifikatorā muzejpedagoga profesija ir iekļauta grupā 2621 “Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti ".

Visbiežāk darba devēji vakancēs norāda, ka pretendentam nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā (piemēram, var norādīt, ka vēlama ir vēstures skolotāja kvalifikācija), vēsturē vai arheoloģijā, muzeoloģijā, kulturoloģijā, bibliotēkzinātnē, citās humanitārajās vai sociālajās zinātnēs. Var būt iegūta izglītība arī muzeja profila jomā, piemēram, mākslas muzeja darbiniekiem noder padziļinātas zināšanas mākslās, dabas muzeja – dabaszinībās, jūrniecības muzeja – jūrniecības jomā utt. Tāpat noderīgas ir kompetences/ darba pieredze pedagoģiskajā darbā, muzeju darbā (vairāki muzejpedagogi ir uzsākuši savu karjeru muzejā citos amatos, piemēram, kā krājuma glabātāji, izstāžu kuratori, projektu vadītāji u.c.), kā arī labas komunikācijas, prezentācijas, dokumentu pārvaldības, datora un citu multimediālo iekārtu lietošanas prasmes. Arī svešvalodu zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Līdz ar to gan Jūsu iegūtā izglītība varētu atbilst muzejpedagoga amata kandidātam izvirzītajām prasībām. Taču ir jāprecizē, kādas ir prasības katrai konkrētajai muzejpedagoga vakancei.

Izglītības iespējas

Iegūt tieši muzejpedagoga kvalifikāciju šobrīd neviena izglītības iestāde nepiedāvā. Muzeju darbiniekiem nepieciešamās kompetences var iegūt, studējot Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotajā maģistra programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” (uzņem ar bakalaura grādu jebkurā zinātnes nozarē, t.sk.  pedagoģijā; nepieciešamas angļu valodas prasmes). Var arī studēt citā jomā un nepieciešamās kompetences muzeju jomā apgūt kursos, piemēram, mācoties profesionālās pilnveides programmā “Muzeju darbības pamati”.

Noderīgi resursi

  • Izsmeļošu informāciju par muzejpedagoga un citām muzeju darbinieku profesijām (darba apstākļi, profesijas apraksts, attēlu galerija, izglītības iespējas) Jūs varat uzzināt, apmeklējot vietni “Profesiju Pasaule”;
  • Par muzejpedagoga profesiju bibliotēkā (t.sk. kāda ir vēlamā izglītība un kvalifikācija; kādām personības iezīmēm jāpiemīt; kā uzsākt darbu muzejā  utt.) Jūs varat uzzināt, noskatoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) cikla “Pielaiko profesiju” ietvaros veidoto videosižetu;
  • Latvijas Muzeju biedrības veidotajā vietnē muzeji.lv ir pieejama noderīga informācija par dažādiem muzejiem, to darbību, pasākumiem, aktuālajām vakancēm u.c.;
  • Muzejpedagoga virtuālā prakses vieta portālā prakse.lv;
  • Pastāv iespēja arī sazināties ar muzejiem par iespēju iziet praksi vai brīvprātīgo darbu kādā muzejā / muzeja pasākumā, tādējādi gūstot pieredzi, piemēram, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
26-08-2022

Labdien! Interesējos, vai mācības māsas palīga profesijā var apvienot ar darbu.

Labdien!

Jā, māsas palīga profesijas apguvi projekta “Mācības pieaugušajiem” ietvaros var apvienot ar darbu, jo šis projekts ir paredzēts tieši strādājošiem vai pašnodarbinātiem cilvēkiem. Nosūtām Jums programmu SARAKSTU, kurās var apgūt māsas palīga profesiju. Programmas apjoms ir 960 stundas (~52 nedēļas), no kurām lielākā daļa ir praktiskās mācības un prakse medicīnas iestādēs. Līdzmaksājums par programmas apguvi ir 195,20 EUR. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Mācības tiks organizētas jauktā formā: pārsvarā klātienē (darbdienu vakaros un brīvdienās), taču atsevišķas nodarbības var notikt attālināti. Precīzākai informācijai iesakām Jums sazināties ar izvēlētās koledžas speciālistiem (kontaktinformāciju meklējiet katras programmas aprakstā vai, ja tā nav norādīta, tad izglītības iestādes mājaslapā).

Pieteikties mācībām var līdz 31.augustam.

Māsas palīga profesiju var apgūt, arī mācoties valsts budžeta finansētās arodizglītības programmās. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstus:

Māszinības” - Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības;

Māszinības” - Arodizglītība pēc pamatizglītības no 18 gadu vecuma.

Programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem. Teorijas apguve notiek darbdienās klātienes formā koledžu telpās (var būt arī daļēji attālinātas mācības), savukārt praktiskās mācības un praksi var apgūt slimnīcās vai citās veselības aprūpes iestādēs (t.sk. reģionālajās slimnīcās), ar kurām konkrētajai koledžai ir noslēgts sadarbības līgums. Šogad uzņemšana medicīnas koledžās valsts budžeta finansētajās programmās jau ir noslēgusies.

13-07-2022

Labdien! Vēlos strādāt par muzejpedagogu. Man ir iegūts bakalaura grāds kultūras studijās. Saprotu, lai strādātu ar dažādām apmeklētāju grupām, būtu vēlama pedagoģiskā izglītība, pieredze muzeju darbā, vai noderētu arī maģistra grāds vēsturē? Varbūt vajadzīgas padziļinātas valodu studijas?

Labdien!

Muzejpedagoga profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā – t.i., prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai nav noteiktas likumdošanā. Līdz ar to prasības pretendentiem uz muzejpedagoga vakanci nosaka darba devējs. Profesiju klasifikatorā muzejpedagoga profesija ir iekļauta grupā 2621 “Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti ".

Visbiežāk darba devēji vakancēs norāda, ka pretendentam nepieciešama augstākā izglītība vēsturē vai arheoloģijā, muzeoloģijā, kulturoloģijā, pedagoģijā (piemēram, ar vēstures skolotāja kvalifikāciju), bibliotēkzinātnē, citās humanitārajās vai sociālajās zinātnēs. Var būt iegūta izglītība arī muzeja profila jomā, piemēram, mākslas muzeja darbiniekiem noder padziļinātas zināšanas mākslās, dabas muzeja – dabaszinībās, jūrniecības muzeja – jūrniecības jomā utt. Tāpat noderīgas ir kompetences/ darba pieredze pedagoģiskajā darbā, muzeju darbā (vairāki muzejpedagogi ir uzsākuši savu karjeru muzejā citos amatos, piemēram, kā krājuma glabātāji, izstāžu kuratori, projektu vadītāji u.c.), kā arī labas komunikācijas, prezentācijas, dokumentu pārvaldības, datora un citu multimediālo iekārtu lietošanas prasmes. Arī svešvalodu zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.

Līdz ar to gan Jūsu jau iegūtā izglītība, gan jautājumā aprakstītā papildu izglītība (pedagoģijas, vēstures vai valodu/kultūras augstākā līmeņa studijas) kopumā varētu atbilst muzejpedagoga amata kandidātam izvirzītajām prasībām. Taču ir jāprecizē, kādas ir prasības katrai konkrētajai muzejpedagoga vakancei.

Muzeju darbiniekiem nepieciešamās kompetences, t.sk. padziļinātas angļu valodas prasmes, var iegūt, studējot maģistra programmā “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”. Var arī studēt citā jomā un nepieciešamās kompetences muzeju jomā apgūt kursos, piemēram, profesionālās pilnveides programmā “Muzeju darbības pamati”.

Noderīgi resursi

  • Izsmeļošu informāciju par muzejpedagoga un citām muzeju darbinieku profesijām (darba apstākļi, profesijas apraksts, attēlu galerija, izglītības iespējas) Jūs varat uzzināt, apmeklējot vietni “Profesiju Pasaule”;
  • Par muzejpedagoga profesiju bibliotēkā Jūs varat uzzināt, noskatoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) cikla “Pielaiko profesiju” ietvaros veidoto videosižetu;
  • Latvijas Muzeju biedrības veidotajā vietnē muzeji.lv ir pieejama noderīga informācija par dažādiem muzejiem, to darbību, pasākumiem, aktuālajām vakancēm u.c.;
  • Muzejpedagoga virtuālā prakses vieta portālā prakse.lv;
  • Pastāv iespēja arī sazināties ar muzejiem par iespēju iziet praksi vai brīvprātīgo darbu kādā muzejā / muzeja pasākumā, tādējādi gūstot pieredzi, piemēram, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
13-06-2022

Labdien! Vēlos pieteikties Jūsu mācību iestādē karjeras konsultantu profesionālās kompetences pilnveides kursiem. Kā es varu pieteikties un cik liela ir mācību maksa?

Labdien!

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) nav izglītības iestāde, tā neīsteno izglītības programmas. NIID.LV ir interneta vietne – izglītības ceļvedis, kurā tiek apkopota un aktualizēta informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām.

Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību “  21.3 punktā noteiktajam, pedagogu profesionālās pilnveides programmas ar sertifikāta ieguvi (t.sk. pedagoga karjeras konsultanta kursus) ir tiesīgas izstrādāt un īstenot tikai augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas.

Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas, vienīgā augstskola, kas šobrīd organizē pieteikšanos pedagogu karjeras konsultantu apmācībai, ir Daugavpils Universitāte (DU). Programma tiek īstenota tālmācības formā, mācību maksa ir 150 EUR. Ja būs nokomplektēta grupa, mācības tiks uzsāktas augustā. Precīzu informāciju par pieteikšanos, mācību organizāciju, programmas saturu u.c. varat noskaidrot, sazinoties ar DU Mūžizglītības centra mācību metodiķi Inesi Valteri, tālr. 26118552, e-pasts: inese.valtere@du.lv.

08-04-2022

Sveicināti! Vai Latvijā ir pieejami kursi vai studiju programmas, kur iespējams apgūt apiterapiju?

Labdien!

Apiterapija ir ārstēšana ar bišu produktiem. Latvijā apiterapija nav oficiāli reģistrēta kā ārstniecības metode, taču ir ārsti (piemēram, neirologs, ģimenes ārsts), kas to ir apguvuši un praktizē kā papildu metodi savā ārsta praksē. Darbojas arī Latvijas Apiterapijas biedrība (LAB) – nevalstiska organizācija, kas popularizē bišu produktu lietošanu veselības uzlabošanā un slimību profilaksē. Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar LAB pārstāvi, kurš informēja, ka ar apiterapijas metodi, kas attiecināma uz netradicionālās jeb alternatīvās medicīnas metodēm, drīkst nodarboties tikai sertificēti ārsti. Tātad, lai praktizētu apiterapijas metodi, vispirms ir jāiegūst ārsta grāds (jāstudē 6 gadi), pēc tam rezidentūrā (1 – 6 gadi) jāapgūst kāda no ārsta pamatspecialitātēm, un tikai tad var papildus apgūt kādu no netradicionālās medicīnas metodēm.

Šobrīd Latvijā apiterapiju apgūt nevar – Latvijā praktizējošie ārsti apiterapijas metodi ir apguvuši Lietuvā vai citās ārvalstīs.

Papildu informācijai varat sazināties ar LAB speciālistiem, t.: 22330033; e-pasts: apiterapeitu.biedriba@gmail.com, Facebook vietne: https://www.facebook.com/apiterapeitubiedriba/

01-04-2022

Labdien! Es vēlētos apmeklēt kinologu kursus, izņemot tos, kurus īsteno Valsts policijas koledža. Vai citā iestādē ir pieejams kāds pamatkurss?

Labdien!

Kinologi jeb speciālisti mācībā par suņiem var strādāt

1)valsts dienestā ar dienesta suņiem - muitā, robežsardzē, Nacionālajos bruņotajos spēkos, Ieslodzījuma vietu pārvaldē vai policijā;

2)privātajā sektorā - suņu audzētavās, suņu sporta skolās vai klubos, zooveikalos u.c.

Attiecīgi arī kinologa profesiju var apgūt divos veidos.

1)Kinologus valsts dienestam apmāca Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienests un Valsts policijas koledžas (VPK) Kinoloģijas dienests, kurās var apgūt licencētas profesionālās pilnveides un neformālās kinologu izglītības programmas. Šajās programmās var mācīties tikai valsts amatpersonas – attiecīgo dienestu darbinieki vai studējošie.

2)Privātajā sektorā kinologus apmāca profesionālajā organizācijā - Latvijas kinoloģijas federācijā, kas īsteno licencētu kinologu profesionālās pilnveides programmu “Kinoloģijas pamati”(mājaslapā gan ir norādīts, ka 2021./22. gadā kinologu apmācība nenotiek, taču varbūt ir vērts sazināties un precizēt informāciju) un neformālās izglītības programmu “Atbildīga suņu audzēšana un labturības prasību ievērošana”.

Papildu informācija

Vairāk par kinologa darbu ar dienesta suņiem (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, mācību iespējas) varat uzzināt vietnē Profesiju Pasaule:

14-02-2022

Labdien! Vai pēc 9. klases es varu mācīties medicīnas koledžā? Ja tas nav iespējams, ko es varu darīt jau vidusskolas laikā, lai sagatavotos medicīnas studijām?

Labdien!

Medicīnas nozarē visas programmas (gan profesionālajā, gan augstākajā izglītībā) tiek īstenotas pēc 12. klases, izņemot veterinārmedicīnas programmas, kurās var iestāties uzreiz pēc 9. klases beigšanas. Medicīnas koledžās vienīgā arodizglītības programma, kurā uzņem ar pamatizglītību (no 18 gadu vecuma), ir “Māszinības”, kurā var iegūt māsas palīga kvalifikāciju.

Zināšanai nosūtām Jums profesiju/ izglītības programmu sarakstus medicīnas nozarē pēc vidējās izglītības ieguves, kuras īsteno medicīnas koledžas (dažas no sarakstā iekļautajām programmām īsteno arī augstskolas):

1.Arodizglītība pēc vidējās izglītības.

- Māsas palīgs (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), jāmācās 1 gads): SARAKSTS.

2.Vidējā profesionālā izglītība pēc vidējās izglītības.

- Kosmētiķis (3. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

- Zobārsta asistents (3. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

- Zobu tehniķis (3. PKL, jāmācās 2,5 gadi): SARAKSTS.

3.Augstākā izglītība – 1. līmeņa jeb koledžas studiju programmas.

- Ārsta palīgs (4. PKL, jāmācās 3 gadi): SARAKSTS.

- Biomedicīnas laborants (4. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

- Farmaceita asistents (4. PKL, jāmācās 2,5 gadi): SARAKSTS.

- Fitnesa treneris (4. PKL, jāmācās 2,5 gadi): SARAKSTS.

- Masieris (4. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

- Optometrista asistents (4. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

- Podologs (4. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

- Radiologa asistents (4. PKL, jāmācās 3 gadi): SARAKSTS.

- Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (4. PKL, jāmācās 3 gadi): SARAKSTS.

- Vecmāte (4. PKL, jāmācās 3 gadi): SARAKSTS.

- Zobu higiēnists (4. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

Tādējādi, ja Jūs plānojat mācīties un veidot savu turpmāko karjeru medicīnas nozarē, iesakām vispirms pabeigt vidusskolu. Skolēniem, kuri vēlas tālāk studēt medicīnu, būtu ieteicams izvēlēties padziļināto bioloģijas vai ķīmijas kursu vidusskolā un censties pēc iespējas labāk nokārtot centralizētos eksāmenus (CE) šajos priekšmetos, jo medicīnas koledžās bioloģijas un/vai ķīmijas CE rezultāti ir viens no uzņemšanas konkursa kritērijiem.

Papildu iespējas

07-02-2022

Labdien! Vēlos uzzināt, kā pēc iespējas ātrāk var sertificēties par nekustamā īpašuma vērtētāju? Kādas ir mācību iespējas Latvijā? Man ir pirmā līmeņa augstākā izglītība arhitekta palīga specialitātē.

Labdien!

Par nekustamā īpašuma vērtētāja profesijai nepieciešamo izglītību

Saskaņā ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 32. pantu nekustamā īpašuma vērtētājs ir reglamentēta profesija, t.i., šīs profesijas pārstāvjiem izglītības un sertifikācijas prasības ir noteiktas normatīvajos aktos. Nekustamā īpašuma vērtētāja izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai izvirzītās prasības ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 559 “Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”.

Saskaņā ar noteikumiem Nr. 559 personai, kura vēlas pretendēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikātu, nepieciešams iegūt

a) augstāko izglītību nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (PKL), kas atbilst profesijas kodam 3315 08 “Nekustamā īpašuma vērtētājs” vai

b) augstāko izglītību un 5. līmeņa kvalifikāciju radniecīgā jomā, kas saistīta ar nekustamo īpašumu, šajā gadījumā papildus jāapgūst profesijai nepieciešamās zināšanas akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā.

Papildus jābūt 3 gadu pieredzei nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā un novērtētiem vismaz 20 objektiem.

Personai, kurai nav 3 gadu darba pieredzes nekustamā īpašuma vērtēšanā, bet kura ir ieguvusi vismaz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta profesijai nepieciešamo augstākās izglītības 4.PKL kvalifikāciju, ir tiesības pirms sertifikāta saņemšanas, nokārtojot eksāmenu, iegūt nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu. Pēc 3 gadu prakses un augstākās izglītības (5.PKL kvalifikācijas) ieguves persona var pretendēt uz sertifikātu. Uz vērtētāja asistenta statusu var pretendēt arī atbilstošas profesionālā bakalaura programmas 3.-4. kursa studenti.

Nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikāciju veic “Latvijas nekustamo īpašumu asociācijas” (LĪVA) Vērtētāju sertifikācijas birojs.

Par apmācības iespējām

Konsultējoties ar LĪVA sertifikācijas biroja speciālisti, noskaidrojām, ka uz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu var pretendēt arī persona ar 1. līmeņa augstāko izglītību radniecīgās nozarēs (ekonomika, būvniecība, namu pārvaldība u.c.). Lai izvērtētu un pieņemtu lēmumu, vai Jūsu iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst prasībām, Jums ir LĪVA sertifikācijas komisijai jāsūta vēstule uz e-pastu info@vertetaji.lv, vēstulei pievienojot ieskenētu diplomu un diploma pielikumu.

Pozitīva lēmuma gadījumā, lai iegūtu vērtētāja asistenta statusu, LĪVA ir jānokārto eksāmens. Tālāk, lai kļūtu par vērtētāju, 3 gadi ir jāstrādā asistenta statusā (izpildot arī pārējos noteikumos Nr. 559 minētos nosacījumus), un paralēli jāuzsāk studijas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) profesionālā bakalaura programmā “Nekustamā īpašuma pārvaldība”, kurā jāiegūst nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikācija. Jūs varat studēt arī citā radniecīgā programmā, bet tad būs papildus jāapgūst profesionālās pilnveides programma “Nekustamā īpašuma vērtēšana”.

Pēc tam ir iespēja, kārtojot eksāmenu LĪVA, pretendēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikātu.

Lai iegūtu precīzu un izsmeļošu informāciju par savām turpmākajām iespējām, iesakām Jums personiski sazināties ar LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja speciālistiem, tālruņi uzziņām: 67288844 vai 26542892.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 47