Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 586
24-11-2021

Labdien! Šobrīd mācos 12. klasē, iepriekš mācījos arodskolas programmā. Veselības problēmu dēļ nekārtošu centralizētos eksāmenus. Pēc vidusskolas vēlos iestāties augstskolā pedagoģijas studiju programmā. Vai mani uzņems bez centralizētajiem eksāmeniem?

Labdien!

Par atbrīvojumu no centralizēto eksāmenu kārtošanas

Ja veselības stāvoklis neļauj kārtot valsts pārbaudījumus, tad var saņemt atbrīvojumu. Atbilstoši Ministru kabinetu noteikumiem Nr.112 “Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • pilngadīga izglītojamā iesniegumu, kas izglītības iestādē iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas attiecīgajā mācību gadā;
 • ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegtu izrakstu ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi.

Svarīgi zināt: ja skolēns ir atbrīvots uz termiņu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, vai atbrīvojums ir pastāvīgs, viņš ir tiesīgs saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, un pārbaudījumi pēc tam nav obligāti jākārto. Savukārt, ja skolēns atbrīvots uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, viņš ir tiesīgs saņemt atestātu, ja nokārtoti noteiktie valsts pārbaudījumi un ir izpildītas pārējās normatīvajos aktos paredzētās prasības attiecīgā dokumenta saņemšanai. Tātad šajā gadījumā būs jānokārto visi pārbaudes darbi.

Tātad, ja Jums būs atbrīvojums, kas ir pastāvīgs vai ilgāks par 6 mēnešiem, tad Jūs saņemsiet atestātu, līdz ar to vidējā izglītība būs iegūta. Taču, ja vēlēsieties, Jūs varēsiet pieteikties viena vai vairāku centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai nākamajā gadā (vai pēc vairākiem gadiem), ja vēlēsieties saņemt vērtējumu vai ja tas būs nepieciešams, lai iestātos izvēlētajā studiju programmā. Pieteikties un kārtot CE personas ar iegūtu vidējo izglītību var kādā no augstskolām, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC). Vairāk informācijas skatiet NIID.LV rakstā.

Par uzņemšanu augstskolās personām, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus

Augstākās izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos ir jābūt iestrādātai kārtībai, kādā uzņem reflektantus, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav kārtojuši CE. Ja ir bijis patstāvīgs atbrīvojums, tad var būt noteikta iespēja aizstāt CE vērtējumu ar gada vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā. Vēršam uzmanību, ka augstskolu noteiktās uzņemšanas prasības var būt atšķirīgas, līdz ar to ir jāskatās katras attiecīgās augstākās izglītības iestādes uzņemšanas noteikumi. Piemēram, Latvijas Universitātes dokumenta “Uzņemšanas prasības un kritēriji pamatstudiju programmās 2022./2023. akadēmiskaja gadā” 1.6. punktā ir noteikts, ka personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas no CE kārtošanas, bet nav uzskatāmas par personām ar īpašām vajadzībām, ir tiesīgas tikt uzņemtas studiju programmās tādā pašā kārtībā kā personas ar īpašām vajadzībām (t.i., pamatojoties uz noteiktām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm). Līdzīga kārtība noteikta arī Daugavpils Universitātes Uzņemšanas noteikumos pilna un nepilna laika pamatstudijām (4.1.2.p.). Tādējādi iesakām Jums:

1)Iepazīties ar izvēlētās augstskolas uzņemšanas noteikumiem;

2)Neskaidrību gadījumā sazināties ar augstskolas uzņemšanas komisijas pārstāvjiem un precizēt informāciju.

Zināšanai nosūtām Jums augstākās izglītības iestāžu sarakstu, kuras īsteno pamatstudiju programmas pedagoģijas jomā.

Saraksta kreisajā pusē Jūs varat izvēlēties programmas pēc dažādiem kritērijiem: iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c.

23-11-2021

Labdien! Kur var mācīties tālāk ar iegūtu 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu?

Labdien!

Ar iegūtu pirmā līmeņa (jeb koledžas) augstāko izglītību var turpināt studijas kādā no pamatstudiju programmām:

1)Bakalaura studiju programmās, kuras kopumā ilgst 3 līdz 4 gadus. Studijas beidzot, iegūst bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē (neiegūst kvalifikāciju);

2)Profesionālā bakalaura studiju programmās - ilgst 4 līdz 5 gadus. Studijas beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē un 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju (tātad iegūst gan grādu, gan kvalifikāciju);

3)Profesionālajās studiju programmās pēc vidējās izglītības - ilgst 4 līdz 5 gadus. Studijas beidzot, iegūst 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (neiegūst grādu). Šajā studijās var iegūta dažādas inženiera, uzņēmējdarbības vadības, ekonomista un juridiskās kvalifikācijas.

Pēc visu šo programmu absolvēšanas var turpināt studijas maģistrantūrā vai augstākās profesionālās izglītības programmās.

Augstākās izglītības iestādēs  pastāv iespēja izglītības pielīdzināšanas rezultātā pretendēt uz studiju uzsākšanu vēlākos posmos. Piemēram, ja pēc koledžas beigšanas reflektants stājas bakalaura, profesionālā bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības programmā radnieciskā tematiskajā jomā, tad viņu var uzņemt nevis pirmajā, bet otrajā vai trešajā kursā, pielīdzinot koledžā apgūtos kredītpunktus.

Pēc koledžas var mācīties arī profesionālā bakalaura vai profesionālās studiju programmas pēc koledžas (jāstudē no 1 līdz 2,5 gadiem, atsevišķos gadījumos, piemēram, kuģniecības nozarē, studijas ilgst pat līdz 6 gadiem). Šīs programmas ir īpaši izveidotas kā turpinājums pirmā līmeņa profesionālajām studiju programmām.

22-11-2021

Vai ir iespējas pēc 50 gadu vecuma apgūt tulkotāja profesiju latviešu - krievu/ krievu - latviešu valodās?

Labdien!

Studēt augstākās izglītības programmās un apgūt jaunas profesijas var jebkurā vecumā, ja atbilstat uzņemšanas prasībām konkrētajā studiju programmā.  Tulkotāja vai tulka profesiju var apgūt, studējot tulkošanu profesionālā bakalaura programmās (pilna laika studijas jāstudē 4 gadi, nepilna laika - 4,5 gadi). Nosūtām Jums programmu SARAKSTU.

Diemžēl neviena no sarakstā iekļautajām programmām nepiedāvā tulkošanu tikai latviešu – krievu/ krievu – latviešu valodās – papildus ir jāapgūst vai nu angļu, vai vācu valoda.

Tulkošanas kompetences var apgūt arī, studējot filoloģijas bakalaura programmās. Latvijas Universitāte ir licencējusi un uzsākusi īstenot jaunu bakalaura programmu “Filoloģija - Krievu filoloģija”, kurā studējot, var padziļināti apgūt krievu valodu un literatūru, iegūstot profesionālas un praktiskas kompetences tulkošanā, rediģēšanā, runas un rakstu stilu pilnveidošanā, krievu valodas kā svešvalodas pasniegšanas metodikā. Tāpat krievu filoloģiju var studēt arī Daugavpils Universitātē.

Lai iestātos bakalaura/ profesionālā bakalaura studiju programmās, ir nepieciešama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība un centralizēto eksāmenu vērtējumi (CE) latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004.gadam, parasti CE vērtējumus var aizstāt ar gada vērtējumiem šajos priekšmetos. Precīzu informāciju par uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat izlasīt programmu aprakstos vai izvēlētās augstskolas uzņemšanas noteikumos, vai noskaidrot, sazinoties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

Papildu informācija

 • Vairāk par tulka/ tulkotāja profesiju (izglītības iespējas, normatīvais regulējums, karjeras iespējas u.c.)  varat uzzināt, apmeklējot Latvijas Tulku un tulkotāju biedrības tīmekļa vietni.
22-11-2021

Sveiki! Pēc vairāku gadu pātraukuma esmu nolēmis atsākt studijas kādā no bakalaura studiju programmām, tādēļ vēlētos noskaidrot, kādās programmās būs 2021./2022. gada ziemas uzņemšana.

Labdien!

NIID.LV ir uzsākta informācijas apkopošana par ziemas uzņemšanu 2021./2022. studiju gadā, un jau drīzumā (novembra beigās - decembra sākumā) ir plānots publicēt apkopojošu rakstu par ziemas uzņemšanas iespējām augstākās izglītības iestādēs (lai gūtu priekšstatu – iepriekšējā gada rakstu par ziemas uzņemšanu sk. šajā saitē).

Pagaidām Jūs varat atrast plānoto izglītības programmu sarakstu ziemas uzņemšanā NIID.LV datubāzē, meklējot pēc atslēgas vārdiem ziemas uzņemšana. Savukārt augstskolu un koledžu sarakstu Jūs varat redzēt, virs programmu saraksta izvēloties iestāžu skatu.

Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc veida (piemēram, bakalaura un profesionālā bakalaura programmas ziemas uzņemšanā – sarakstu varat skatīt šajā saitē), norises vietas, tematiskās jomas, budžeta/ maksas iespējām, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Saraksts tiek  regulāri papildināts atbilstoši jaunākajai informācijai.

17-11-2021

Labdien! Vai drīkst studēt augskolā budžeta vietā un paralēli studēt tehnikumā vai koledžā?

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) nosaka, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem bakalaura, maģistra, doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai drīkst izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā. Tādējādi Jūs varat vienlaikus mācīties divās programmās (gan vienā un tajā pašā, gan dažādās augstākās izglītības iestādēs): vienā - par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā – par maksu.​

Tāpat normatīvajos aktos nav noteikts aizliegums vienlaikus mācīties augstākās izglītības programmā un profesionālās izglītības programmā (tehnikumā, koledžā, profesionālajā vidusskolā),  t.sk. par valsts budžeta līdzekļiem. Taču jāapsver, vai Jums pietiks laika un būs iespējama kvalitatīva izglītības apguve, ja pilna laika studijas augstskolā (lekcijas un praktiskās nodarbības) centīsieties apvienot ar klātienes mācībām tehnikumā vai koledžā, jo budžeta vietas ir pieejamas tikai pilna laika klātienes studentiem. 

Informācijas precizēšanai iesakām sazināties ar abām izvēlētajām izglītības iestādēm un noskaidrot, vai tās atbalsta paralēlu mācīšanos un vai studiju/ mācību organizācija ļaus apvienot paralēlās mācības abās.

16-11-2021

Labdien! Ar ko atšķiras 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība no bakalaura izglītības?

Labdien!

Pēc akadēmiskā bakalaura programmas apguves tiek piešķirts akadēmiskais bakalaura grāds, pēc profesionālā bakalaura programmas apguves – profesionālā bakalaura grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija. Augstskolu likuma 3. panta 2.punkts nosaka, ka pēc akadēmiskās studiju programmas apguves tiek piešķirts akadēmiskais grāds, bet pēc profesionālās studiju programmas apguves tiek iegūta profesionālā kvalifikācija vai profesionālā kvalifikācija un attiecīga līmeņa profesionālais grāds.

Attiecīgi bakalaura (akadēmiskā bakalaura) studiju programmās iegūst bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē, bet neiegūst profesionālo kvalifikāciju. Savukārt profesionālā bakalaura studiju programmās iegūst profesionālā bakalaura grādu noteiktā zinātnes nozarē + piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības jēdziens ir plašāks un attiecas gan uz pamatstudiju, gan augstākā līmeņa studiju programmām. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 512 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 2. punktam otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju iegūst, apgūstot šādas otrā līmeņa profesionālās studiju programmas:

 • profesionālās bakalaura studiju programmas (iegūst profesionālā bakalaura grādu + kvalifikāciju);
 • profesionālās maģistra studiju programmas (iegūst profesionālā maģistra grādu + kvalifikāciju, vai tikai profesionālā maģistra grādu);
 • profesionālās studiju programmas, kuras īsteno pēc vidējās izglītības apguves (iegūst tikai kvalifikāciju, izņemot īpašas “garā cikla”  - sešgadīgās programmas, kurās iegūst, piemēram, ārsta vai zobārsta grādu vai veterinārārsta kvalifikāciju);
 • profesionālās studiju programmas, kuras īsteno pēc akadēmiskās (bakalaura vai maģistra) izglītības vai pirmā (koledžas), vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apguves, jeb “īsās” profesionālās programmas (iegūst kvalifikāciju, neiegūst grādu) Šajā programmu grupā ietilpst arī medicīnas rezidentūra ārsta speciālista kvalifikācijas ieguvei, programmas priekšmetu skolotāja kvalifikācijas ieguvei u.c.

Tādējādi, īsumā rezumējot: bakalaura programmās iegūst bakalaura grādu, savukārt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās – piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un/vai profesionālā bakalaura/ profesionālā maģistra/ ārsta vai zobārsta grādu.

15-11-2021

Labdien! Kur varētu tālāk mācīties ar diplomu par profesionālo vidējo izglītību ar 3 profesionālās kvalifikācijas līmeni? Vai es varu pabeigt iepriekš uzsākto un nepabeigto profesionālo programmu tehnikumā, ja man jau ir iegūta vidējā citā profesionāās izglītības iestādē? Vai tehnikums var pielīdzināt jau apgūtos priekšmetus? No tehnikuma aizgāju 2. kursā.

Labdien!

Ar pabeigtu vidējo profesionālo izglītību Jūs varat mācīties gan augstākās (pamatstudiju), gan vidējās profesionālās izglītības/ arodizglītības programmās pēc vidusskolas. Lai atrastu visas izglītības iespējas, Jums var palīdzēt NIID.LV Digitālais asistents. Vispirms izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu vidējo izglītību”. Tālāk Jums ir divas iespējas:

 • Augstākā izglītība pēc vidusskolas (izvēlieties izglītības programmu veidu, kurās Jūs vēlētos studēt – 1. līmeņa (koledžas), bakalaura, profesionālā bakalaura u.c.), vai
 • Profesionālā vidējā un arodizglītība pēc vidusskolas (izvēlieties izglītības programmu veidu, kurās Jūs vēlētos apgūt 2. vai 3. kvalifikācijas līmeņa profesiju). Mācoties šajās programmās, vidusskolas vispārizglītojošie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni – jākārto tikai centralizētais kvalifikācijas eksāmens.

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt aktuālās programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Par iespēju turpināt mācības tehnikumā profesionālās vidējās izglītības programmas 2. kursā Jums jāinteresējas, sazinoties ar tehnikuma direktoru vai direktora vietnieku mācību darbā. Tas, kurā kursā Jūs uzņems, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram: kādi priekšmeti ir apgūti iepriekšējās mācībās, vai sakrīt mācību priekšmeti (ja sakrīt, tad pastāv iespēja tos pielīdzināt, izvērtējot sekmju izrakstu), vai konkrētās kvalifikācijas apguve  joprojām ir aktuāla, vai izvēlētajā kursā/ mācību grupā ir brīvas vietas, vai ir konkurss (priekšroka parasti tiek dota tiem audzēkņiem, kuri par valsts budžeta līdzekļiem vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apgūst pirmo reizi). Turklāt jāņem vērā, ka profesionālās izglītības saturs ir būtiski mainījies – tagad mācības notiek pēc moduļu principa, ir izstrādāti jauni profesiju standarti. Līdz ar to mēs nevaram sniegt precīzu atbildi, jo katrs gadījums ir individuāls.

Iesakām arī noskaidrot, vai tādu pašu / līdzīgu profesiju nevar apgūt profesionālās vidējās izglītības programmās pēc vidējās izglītības. Šajās programmās ir vairākas priekšrocības: jāmācās tikai 1,5- 2 gadi (mūzikas programmās – 3 gadi), nav jāapgūst vispārizglītojošie priekšmeti, ir pieejams valsts budžets un stipendijas.

12-11-2021

Labdien! Es vēlētos uzzināt, kurās izglītības iestādēs un programmās var mācīties pēc 9.klases beigšanas.

Labdien!

Pēc 9. klases Jūs varat mācīties gan profesionālās, gan vispārizglītojošās izglītības programmās. Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām pēc 9.klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents.

Vispirms izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “. Tālāk Jūs varat izvēlēties sadaļu “Vispārējā vidējā izglītība” vaiProfesionālā izglītība pēc 9. klases”, kurā tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas (atverot sadaļu “Kvalifikācijas”, var vienkopus redzēt visas profesijas, kurās notiek uzņemšana), norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Virs programmu sarakstiem ir iespēja izvēlēties arī “Iestāžu skatu”, kurā var redzēt izglītības iestāžu sarakstu.

Programmas ir aktualizētas atbilstoši 2021./ 22 gada uzņemšanai. Informāciju par uzņemšanas plāniem 2022./23. gadā uzsāksim apkopot 2022. gada janvārī.

Piemērotas profesijas izvēlē Jums varētu palīdzēt arī citi noderīgi resursi, piemēram:

 • Par uzņemšanu profesionālās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iespējām, t.sk. par jaunajām profesijām 2021./22. gadā varat izlasīt NIID.LV rakstā “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2021./22. gadā”. Raksts tiek publicēts katru gadu atbilstoši jaunākajai informācijai.
 • Par karjeras konsultāciju iespējām (piemēram, ja ir grūti izvēlēties profesiju) un citiem resursiem, kas palīdzēs profesijas izvēlē, lasiet NIID.LV rakstā "Karjeras konsultācijas un citi atbalsta resursi jauniešiem".
 • Savukārt par profesijām (intervijas, attēlu galerijas, video, mācību iespējas) vairāk lasiet vietnē Profesiju Pasaule.
10-11-2021

Labdien! Vai pēc pamatizglītības ieguves var mācīties par policistu? Vai ir noteikti vecuma ierobežojumi, piemēram, vai cilvēks 37 gados var apgūt policista profesiju?

Labdien!

Par Valsts policijas (VP) policistu var kļūt Latvijas Republikas pilsonis ar iegūtu vismaz vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kura fiziskā sagatavotība, veselības stāvoklis, psiholoģiskās īpašības un latviešu valodas prasme atbilst noteiktām prasībām. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu.

VP mājaslapā ir izveidots interaktīvs rīks “Esi policists!”, ar kura palīdzību ikviens, kas interesējas par darbu policijā, var pārbaudīt, vai viņa kandidatūra atbilst prasībām, un kādu izglītību vēl ir nepieciešams iegūt papildus esošajai.

Policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā sagatavo Valsts policijas koledža, tajā iespējams apgūt akreditētu 1. līmeņa profesionālo studiju programmu ar Valsts policijas vajadzībām nepieciešamo specializāciju, kā arī arodizglītības programmu, kurā apmāca policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā. Abās programmās uzņem tikai personas ar vidējo izglītību.

Savukārt par policistu Pašvaldības policijas struktūrvienībās var kļūt LR pilsonis ar iegūtu vismaz vidējo izglītību (vecuma ierobežojumi nav noteikti) un valsts valodas (latviešu) zināšanām augstākajā pakāpē. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Ir jānokārto arī noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Vairāk par prasībām pašvaldības policijas darbiniekam varat izlasīt likuma “Par policiju” 21.pantā.

Tādējādi pēc 9. klases iestāties un mācīties par policistu nevar, tāpat, lai dienētu Valsts policijā vai strādātu Pašvaldības policijā, vispirms ir nepieciešams iegūt vismaz  vidējo izglītību.

Papildu informācija
 

Vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas) var uzzināt noderīgu informāciju par policijas profesijām un darba specifiku:

08-11-2021

Labdien! Esmu pirmsskolas un sākumsskolas skolotāja. Vēlos atvērt kabinetu, kurā strādātu ar Montessori/ Barboletas metodi, pasaku terapijas metodi u.c. metodēm. Kādi dokumenti man ir nepieciešami, lai varētu privāti pasniegt šīs nodarbības bērniem?

Labdien!

Atbilstoši Izglītības likuma 1.pantam (161p.) pedagogs var strādāt ne tikai skolā, bet arī sertificētā privātpraksē. Tātad, lai nodarbotos ar privātpraksi, t.sk. atvērtu savu kabinetu darbam ar tradicionālās vai alternatīvās pedagoģijas metodēm, Jums ir jāsaņem privātprakses sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Lai saņemtu sertifikātu, IKVD jāiesniedz iesniegums (elektroniski vai klātienē), kam jāpievieno izglītības programmas apraksts, pedagoga izglītību apliecinoši dokumenti (ja pedagoga dati nav ievadīti VIIS) un apliecība par valsts valodas prasmi (personām, kurām jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums, ja dati nav ievadīti VIIS).

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts tiek izsniegts bez maksas Ministru kabineta noteikumos Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to” noteiktajā kārtībā. Sertifikāts apliecina, ka persona ir ieguvusi pedagoga privātprakses uzsākšanas tiesības pedagoga izstrādātās programmas (piemēram, Jūsu gadījumā tā varētu būt programma “Izglītojoši attīstošas Montessori un Barboleta metodes nodarbības bērniem 3-7 gadu vecumā” vai līdzīga) īstenošanai privātpraksē.

Komisija izskata  dokumentus un lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas IKVD. Pozitīva lēmuma gadījumā sertifikāts tiek izsniegts uz 3 gadiem ar iespēju to pagarināt. Informācija par saņemto sertifikātu tiek ievadīta Privātpraksē strādājošo pedagogu reģistrā.

Vēršam uzmanību, ka, lai saņemtu privātprakses sertifikātu, pedagogam jābūt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar IKVD speciālisti pedagogu privātprakses sertifikātu izsniegšanas un programmu licencēšanas jautājumos Airu Aiju Krūmiņu pa tālruni 28394970 vai e-pastu aira.krumina@ikvd.gov.lv.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 586