INTEREŠU TESTS
/Lappuse 1. no 8/

 

Cilvēka profesionālā intereses atklājas krietnu laiku pirms viņš sāk strādāt apmaksātu darbu. Mūsu intereses veidojas jau mācoties skolā un caur brīvā laika aktivitātēm, kas tālāk var tikt īstenotas profesijā.

Tests pēta attieksmi pret dažādām ikdienas aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanas iespējām un profesijām, kas saistītas ar 19 profesionālo interešu jomām. Ar tā palīdzību Tu varēsi noteikt, kuras no jomām saista Tevi.

Interešu testā Tev jānovērtē, kādā mērā Tev patīk vai nepatīk katrs no minētajiem nodarbošanās veidiem. Tas nekas, ja daži no tiem Tevi ir sveši, vai to veikšanai nepieciešama īpaša sagatavotība. Padomā, vai norādītā nodarbošanās Tev patiktu, nepatiktu, vai arī Tava attieksme pret to ir neitrāla.

Lai iegūtu testa rezultātus, Tev būs jāatbild uz visiem jautājumiem.
 

 
 
 
Pilnībā
piekrītu
Drīzāk
piekrītu
Nevaru
novērtēt
Drīzāk
nepiekrītu
Pilnībā
nepiekrītu
1. Man patiktu strādāt ar dažādiem mērinstrumentiem vai mikroskopu un pētīt dabu vai dažādu materiālu uzbūvi.
2. Draugi mani izvēlas par padomdevēju sarežģītu jautājumu risināšanā un uzskata mani par labu klausītāju.
3. Es pievēršu uzmanību pareizam valodas lietojumam.
4. Man patiktu darbs ekonomikas un finanšu jomā, piemēram, strādāt par bankas darbinieku, grāmatvedi, ekonomistu vai auditoru; es sekoju līdzi valūtas kursu svārstībām un notikumiem biržā.
5. Es gribētu strādāt mākslas jomā, piemēram, par aktieri, dizaineru, tēlnieku, pianistu, gleznotāju vai horeogrāfu.
Uz 2. lappusi no 8: