PERSONĪBAS TESTS
/Lappuse 1. no 6/

 
Cilvēks savai profesionālai darbībai meklē tādu vidi, kurā viņš spētu atklāt savu personību, parādīt un attīstīt savas prasmes un spējas, kā arī – pieņemt noteikumus, kurus izvirza konkrētā profesionālā vide. Amerikāņu psihologa Džona Holanda (John L. Holland) teorija izdala sešus personības tipus un sešus atbilstošus profesionālās darbības pamattipus:
       1. Praktiskais,
       2. Izzinošais,
       3. Mākslinieciskais,
       4. Sociālais,
       5. Uzņēmīgais,
       6. Konvencionālais jeb precīzais.

Zinot savu personības tipu vai tipus, cilvēks var izvēlēties atbilstoša tipa profesijas un veiksmīgi realizēt sevi darba tirgū.

Katrā cilvēkā var atrast vairāku tipu iezīmes, tomēr dažas mums ir vairāk izteiktas. Lai noteiktu, pie kuriem personības tipiem piederi Tu, uzmanīgi izvērtē katru no piedāvātajiem apgalvojumiem un izvēlies vispiemērotāko atbildi.

Personības testā Tev būs jānovērtē, cik lielā mērā piedāvātie apgalvojumi raksturo Tevi, Tavas intereses un spējas.

Lai iegūtu testa rezultātus, Tev būs jāatbild uz visiem testa jautājumiem.

 
 
 
Gandrīz
vienmēr
BiežiDažkārtĻoti
reti
Nekad
1. Es esmu ļoti precīzs un akurāts.
 
2. Es izvēlos strādāt grupā nevis vienatnē.
 
3. Man labi padodas rakstīt stāstus, dzeju vai miniatūras.
 
4. Par mani mēdz teikt, ka esmu sabiedrisks un dzīvespriecīgs cilvēks.
 
5. Pārgājienos es esmu tas, kurš uzceļ telti un iekurina ugunskuru.
 
Uz 2. lappusi no 6: