DARBA VIDES IZVĒLES TESTS
/Lappuse 1. no 7/

Karjeras plānošana nebeidzas ar profesijas izvēli. Kad esi apguvis profesiju, Tev ir jāizvēlas darbavieta, kurā strādāt. Nereti tieši tādi apstākļi kā attiecības darba kolektīvā, izaugsmes iespējas vai darba laiks konkrētajā uzņēmumā nosaka to, cik ļoti esam apmierināti ar savu profesionālo dzīvi. Zinot, kādā darba vidē Tu gribētu strādāt, būs vieglāk izvērtēt, vai konkrētā darbavietā Tu jutīsies labi.

Šajā testā būs iespēja izvērtēt, cik lielā mērā Tev ir svarīgi nosauktie 10 ar darba vidi saistītie faktori:

  1. sociālo un kultūras aktivitāšu apmeklēšanas iespējas,
  2. darba vides apstākļi,
  3. iespēju turpināt izglītoties,
  4. darbavietas attālums līdz mājam,
  5. darba laika prasības un ierobežojumi,
  6. finansiāla drošība un papildu labumi,
  7. kolēģu īpašības un psiholoģiskais klimats darbavietā,
  8. iespēja savienot darbu ar rūpēm par ģimeni,
  9. darbavietas ģeogrāfiskā atrašanās un pārcelšanās no vienas dzīvesvietas uz citu.

Katrā no sekojošajiem punktiem ir aprakstīti divi darba veidi – A un B variants. Izlasi abu darbu aprakstus un izvēlies, kuram no darbiem Tu dotu priekšroku. Ja neesi pilnīgi pārliecināts par to, kuru darbu izvēlēties, atzīmē C variantu. Centies C variantu izvēlēties pēc iespējas retāk!

Lai iegūtu testa rezultātus, Tev būs jāatbild uz visiem testa jautājumiem.

 1.  A  Darbs A būs saistīts ar pārcelšanos no vienas valsts uz citu, bet Tev nebūs jāuztraucas par putekļiem un troksni darba vietā.
   B  Strādājot darbu B, darba vietā var būt mainīga temperatūra, iespējams Tev būs jāstrādā ārā, bet nebūs jāmaina savi ierastie dzīves apstākļi.
   C  Nevaru atbildēt.
 2.  A  Darbs A atradīsies tuvu pie mājām, taču Tev būs precīzi jāievēro darba laiks.
   B  Darbā B Tu varētu pats noteikt savu darba laiku, taču darbavieta atradīsies tālu no mājām.
   C  Nevaru atbildēt.
 3.  A  Darbs A atradīsies lielā pilsētā, kur notiek aktīva kultūras dzīve, bet visdrīzāk Tev nebūs pašam savs darba kabinets.
   B  Darbs B atradīsies Tev pierastos klimatiskajos apstākļos, taču Tev būs kolēģi, par kuriem Tu nebūsi sajūsmā.
   C  Nevaru atbildēt.
Uz 2. lappusi no 7: