Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves

Published: 

Publicēts 2017. gada 19. decembrī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

 

2017./18. mācību gadā pieteikties CE kārtošanai var šādās augstskolās:

  •   Daugavpils Universitātē;
  •   Latvijas Universitātē;
  •   Liepājas Universitātē;
  •   Vidzemes Augstskolā.

Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts iegūtais vērtējums. CE sertifikāts ir derīgs iesniegšanai jebkurā augstākās izglītības iestādē. Ja CE kārtots atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais eksāmenā iegūtais rezultāts.

CE kārtošana augstskolās ir maksas pakalpojums saskaņā ar augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama augstskolu mājaslapās.

Papildu informācija

 

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi augstskolās 2017./2018. mācību gadā

 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

13., 14., 15. marts

2. janvāris - 29. janvāris

11 EUR

Vācu valoda

14. marts

2. janvāris - 29. janvāris

11 EUR

Krievu valoda

15., 16. marts

2. janvāris - 29. janvāris

11 EUR

Latviešu valoda

22. maijs

2. janvāris - 13. aprīlis

9 EUR

Matemātika

25. maijs

2. janvāris - 13. aprīlis

9 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

2. janvāris - 13. aprīlis

9 EUR

Bioloģija

30. maijs

2. janvāris - 13. aprīlis

15 EUR

Fizika

4. jūnijs

2. janvāris - 13. aprīlis

15 EUR

Ķīmija

6. jūnijs

2. janvāris - 13. aprīlis

15 EUR

Papildu informācija: DU Studiju daļa, tālr. 65421198; e-pasts: studijudala@du.lv

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

13., 14., 15. marts

4. decembris - 30. janvāris

17 EUR

Vācu valoda

14. marts

4. decembris - 30. janvāris

17 EUR

Krievu valoda

15., 16. marts

4. decembris - 30. janvāris

17 EUR

Franču valoda

16. marts

4. decembris - 30. janvāris

17 EUR

Latviešu valoda

22. maijs

4. decembris - 10. aprīlis

15 EUR

Matemātika

25. maijs

4. decembris - 13. aprīlis

15 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

4. decembris - 16. aprīlis

15 EUR

Bioloģija

30. maijs

4. decembris - 16. aprīlis

15 EUR

Fizika

4. jūnijs

4. decembris - 16. aprīlis

15 EUR

Ķīmija

6. jūnijs

4. decembris - 16. aprīlis

15 EUR

 

Eksāmens

 

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Ģeogrāfija

1. jūnijs

4. decembris - 16. aprīlis

15 EUR

Ekonomika

8. jūnijs

4. decembris - 16. aprīlis

15 EUR

Mācībvaloda (krievu valoda)

11. jūnijs

4. decembris - 16. aprīlis

15 EUR

Papildu informācija: LU Pirmsstudiju mācību centrs, tālr. 67034741, 20279199; e-pasts: sagkursi@lu.lv

 

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

13., 14., 15. marts

8. janvāris – 30. janvāris

11 EUR

Vācu valoda

14. marts

8. janvāris – 30. janvāris

11 EUR

Krievu valoda

15., 16. marts

8. janvāris – 30. janvāris

11 EUR

Franču valoda

16. marts

8. janvāris – 30. janvāris

11 EUR

Latviešu valoda

22. maijs

8. janvāris – 9. aprīlis

11 EUR

Matemātika

25. maijs

8. janvāris – 12. aprīlis

10 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

8. janvāris – 16. aprīlis

10 EUR

Bioloģija

30. maijs

8. janvāris – 17. aprīlis

15 EUR

Fizika

4. jūnijs

8. janvāris – 20. aprīlis

15 EUR

Ķīmija

6. jūnijs

8. janvāris – 20. aprīlis

15 EUR

Papildu informācija: LiepU, tālr. 63422505, 26190339; e-pasts: jana.jansone@liepu.lv

 

VIDZEMES AUGSTSKOLA

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

CE iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

13., 14., 15. marts

3. janvāris – 26. janvāris

14 EUR

Vācu valoda

14. marts

3. janvāris – 26. janvāris

14 EUR

Krievu valoda

15., 16. marts

3. janvāris – 26. janvāris

14 EUR

Franču valoda

16. marts

3. janvāris – 26. janvāris

14 EUR

Latviešu valoda

22. maijs

3. janvāris – 6. aprīlis

11 EUR

Matemātika

25. maijs

3. janvāris – 6. aprīlis

11 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

3. janvāris – 6. aprīlis

11 EUR

Bioloģija

30. maijs

3. janvāris – 6. aprīlis

16 EUR

Fizika

4. jūnijs

3. janvāris – 6. aprīlis

16 EUR

Ķīmija

6. jūnijs

3. janvāris – 6. aprīlis

16 EUR

Papildu informācija: ViA Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, tālr. 64207227, 28374150; e-pasts: iveta.skrinda@va.lv

 

* Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā:  https://likumi.lv/ta/id/290561-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2017-2018-nbspmacibu-gada

Social Sharing