Centralizēto eksāmenu kārtošana augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves

Published: 

Publicēts 2016. gada 23. decembrī

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC).

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Eksāmenu attiecīgajā mācību gadā drīkst kārtot vienu reizi. Ja iegūtais vērtējums neapmierina, eksāmenam atkārtoti var pieteikties nākamajā mācību gadā.

 

2016./17. mācību gadā pieteikties CE kārtošanai var šādās augstskolās:

  •   Daugavpils Universitātē;
  •   Latvijas Universitātē;
  •   Liepājas Universitātē;
  •   Vidzemes Augstskolā.

Rīgas Tehniskajā universitātē 2016./17. gadā CE kārtošana netiek organizēta.

Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts iegūtais vērtējums. CE sertifikāts ir derīgs iesniegšanai jebkurā augstākās izglītības iestādē. Ja CE kārtots atkārtoti, personai ir tiesības izvēlēties, kuru no iegūtajiem sertifikātiem izmantot. Nav nosacījumu, ka jāņem vērā pēdējais eksāmenā iegūtais rezultāts.

CE kārtošana augstskolās ir maksas pakalpojums saskaņā ar augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama augstskolu mājaslapās.

Papildu informācija

 

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi augstskolās 2016./2017. mācību gadā

 

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

14., 15., 16. marts

2. janvāris - 28. janvāris

11 EUR

Vācu valoda

15. marts

2. janvāris - 28. janvāris

11 EUR

Krievu valoda

16., 17. marts

2. janvāris - 28. janvāris

11 EUR

Latviešu valoda

16. maijs

2. janvāris - 4. aprīlis

9 EUR

Matemātika

19. maijs

2. janvāris - 4. aprīlis

9 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs

2. janvāris - 4. aprīlis

9 EUR

Bioloģija

25. maijs

2. janvāris - 4. aprīlis

15 EUR

Ķīmija

29. maijs

2. janvāris - 4. aprīlis

15 EUR

Fizika

5. jūnijs

2. janvāris - 4. aprīlis

15 EUR

Papildu informācija: DU Studiju daļa, tālr. 65421198; e-pasts: studijudala@du.lv

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

14.,15.,16. marts

8. decembris - 31. janvāris

17 EUR

Vācu valoda

15. marts

8. decembris - 31. janvāris

17 EUR

Krievu valoda

16., 17. marts

8. decembris - 31. janvāris

17 EUR

Franču valoda

17. marts

8. decembris - 31. janvāris

17 EUR

Latviešu valoda

16. maijs

8. decembris - 4. aprīlis

13 EUR

Matemātika

19. maijs

8. decembris - 7. aprīlis

13 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs

8. decembris - 11. aprīlis

13 EUR

Bioloģija

25. maijs

8. decembris - 13. aprīlis

17 EUR

Ķīmija

29. maijs

8. decembris - 13. aprīlis

17 EUR

Fizika

5. jūnijs

8. decembris - 13. aprīlis

17 EUR

 

Eksāmens

 

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Ģeogrāfija

26. maijs

8. decembris - 13. aprīlis

13 EUR

Ekonomika

2. jūnijs

8. decembris - 13. aprīlis

13 EUR

Mācībvaloda (krievu valoda)

7. jūnijs

8. decembris - 13. aprīlis

13 EUR

Papildu informācija: LU Pirmsstudiju mācību centrs, tālr. 67034741, 20279199; e-pasts: sagkursi@lu.lv

 

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

Iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

14.,15.,16. marts

7. janvāris – 31. janvāris

11 EUR

Vācu valoda

15. marts

7. janvāris – 31. janvāris

11 EUR

Krievu valoda

16., 17. marts

7. janvāris – 31. janvāris

11 EUR

Franču valoda

17. marts

7. janvāris – 31. janvāris

11 EUR

Latviešu valoda

16. maijs

7. janvāris – 4. aprīlis

11 EUR

Matemātika

19. maijs

7. janvāris – 7. aprīlis

10 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs

7. janvāris – 11. aprīlis

10 EUR

Bioloģija

25. maijs

7. janvāris – 13. aprīlis

15 EUR

Ķīmija

29. maijs

7. janvāris – 13. aprīlis

15 EUR

Fizika

5. jūnijs

7. janvāris – 13. aprīlis

15 EUR

Papildu informācija: LiepU, tālr. 63422505, 26190339; e-pasts: guna.puce@liepu.lv

 

VIDZEMES AUGSTSKOLA

Centralizētais eksāmens

Norises datums*

CE iesniegumu pieņemšanas termiņi

Maksa par eksāmenu

Angļu valoda

14.,15.,16. marts

4. janvāris – 27. janvāris

14 EUR

Vācu valoda

15. marts

4. janvāris – 27. janvāris

14 EUR

Krievu valoda

16., 17. marts

4. janvāris – 27. janvāris

14 EUR

Franču valoda

17. marts

4. janvāris – 27. janvāris

14 EUR

Latviešu valoda

16. maijs

4. janvāris – 7. aprīlis

11 EUR

Matemātika

19. maijs

4. janvāris – 7. aprīlis

11 EUR

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs

4. janvāris – 7. aprīlis

11 EUR

Bioloģija

25. maijs

4. janvāris – 7. aprīlis

16 EUR

Ķīmija

29. maijs

4. janvāris – 7. aprīlis

16 EUR

Fizika

5. jūnijs

4. janvāris – 7. aprīlis

16 EUR

Papildu informācija: ViA Zināšanu un tehnoloģiju centrs, tālr. 64207227, 28374150; e-pasts: inta.vanaga@va.lv

 

*03.05.2016. MK noteikumi Nr. 269 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā”

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu